Dwa blogi prawnicze godne polecenia

Leszek Bloch        09 grudnia 2018        2 komentarze

Jeśli jesteś przedsiębiorcą – jesteś specjalistą w swojej branży i czas poświęcasz dziedzinie na której się znasz. Z własnej praktyki wiesz także jak wiele zależy od fachowej wiedzy, umiejętności jej stosowania. Dotyczy to każdej branży – także (a może zwłaszcza) prawniczej. We współczesnych realiach rynkowych przedsiębiorca powinien znać się na wszystkim. Dotyczy to także znajomości przepisów prawnych, umiejętności ich stosowania. Przepisy jednak mają to do siebie, że ich ilość nieustannie wzrasta – nie mówiąc o ciągłych zmianach. Do tego napisane są językiem średnio zrozumiałym dla statystycznego odbiorcy i ich lektura nie wciąga nawet najbardziej zagorzałych zwolenników czytelnictwa 🙂

Jak zatem być na bieżąco?

Śledź blogi na Lexmonitor.pl. 

To właśnie tam grupa prawników od lat dzieli się swoją wiedzą i czyni to w sposób zrozumiały i nierzadko tak atrakcyjny, że od ekranu komputera trudno się oderwać. Dzisiaj szczególnie chciałbym polecić dwóch autorów blogów (blogów, które sam z przyjemnością podczytuję).

Oto Oni:

Radca prawny Błażej Sarzalski prowadzący od roku 2011 blog  rejestracjaspolkizoo.pl. Mam wrażenie, że nie ma takiego problemu w spółkach jaki nie przewinąłby się w artykułach na w/w blogu albo też w komentarzach. Cierpliwie czekam kiedy odpali ABC Prezesa spółki 🙂

Rzecznik patentowy Mikołaj Lech prowadzący od roku 2013 blog o ochronie znaków towarowych. Mimo że nie jest to tematyka z którą mam do czynienia na co dzień to regularnie śledzę zwłaszcza wpisy na blogu ponieważ Mikołaj zgromadził tam całą masę niesamowitych historii, fascynujących nawet dla osób niezainteresowanych tematyką znaków towarowych.

Wybrane blogi które czytam

Leszek Bloch        06 grudnia 2018        Komentarze (0)

Dla wielu niezorientowanych adwokat czy radca prawny to osoba doskonale zorientowana we wszelkich aspektach szeroko rozumianego „prawa”. Tymczasem masa – co rusz – zmieniających się aktów prawnych – których śledzić na bieżąco nie sposób, mnogość orzecznictwa, zainteresowania poszczególnego prawnika, czy zwyczajnie potrzeby klientów lub brak czasu – wymuszają zawężenie praktyki prawniczej. Dlatego też w sprawach, które sporadycznie pojawiają się w mojej kancelarii posiłkuję się specjalistycznymi blogami prowadzonymi przez moje koleżanki i kolegów na portalu Lexmonitor.pl lub też kieruję do nich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznej pomocy prawnej. Przyznam też, że niektóre blogi czytam nie dla potrzeb zawodowych a dla przyjemności czytania, czy podpatrzenia warsztatu autora. Dziś chciałbym polecić Ci kilka z nich.

Niemal każdego z autorów znam osobiście i z pełną świadomością rekomenduję ich blogi.

Oto one:

pomyłkalekarza – imponujący ogromem wiedzy i wyzwalający emocje blog mec. Jolanty Budzowskiej – dla poszukujących pomocy prawnej związanej z błędami medycznymi. Niemniej znajdziesz tam rady przydatne dla każdego, kto choć raz znajdzie się na sali sądowej i np: będzie zeznawać w charakterze świadka.

przepisnagastronomię – smakowity blog mec. Marty Koseckiej, która „po godzinach” zajmuje się min. piwowarstwem. Na blogu znajdziesz informacje przydatne nie tylko dla restauratorów, ale i dla przedsiębiorców spoza branży gastronomicznej.

tajemnicaprzedsiębiorstwa – fantastyczny blog mec. Roberta Solgi gdzie możesz nie tylko poczytać ale i posłuchać jak ze swadą rozprawia o prawnych aspektach tajemnicy przedsiębiorstwa czy nieuczciwej konkurencji, środkach jakie należy przedsięwziąć i roszczeniach jakie można kierować. Blog, który powinien śledzić (tak jak ja) każdy przedsiębiorca.

latamdronem– przewidujący nowe trendy blog mec. Kamila Wasilewskiego o prawach i obowiązkach właściciela drona – niezbędnik dla każdego użytkownika coraz bardziej powszechnych dronów. Okazuje się, że drony nie tylko wykonują misje szpiegowskie ale są szeroko wykorzystywane w reklamie, fotografii, geaodezji, budownictwie czy nawet rolnictwie

spkomandytowa– niepospolity (nie tylko z powodu charakterystycznego poczucia humoru) blog mec. Zbigniewa Korsaka kierowany do przedsiębiorców działających w formie spółek. Przyznam, że często konsultuję z mec. Zbyszkiem Korsakiem problemy jakie pojawiają się w mojej praktyce prawniczej i wiem z autopsji, że to znakomity fachowiec. Czytaj prowadzone przez niego blogi – a łykniesz nie tylko solidną dawkę wiedzy ale i humoru.

Przedsiębiorczość polskich kobiet jest powszechnie znana (nie mówiąc już o Koleżankach z branży – wszak Temida jest kobietą) i świadczy o tym chociażby ich liczna reprezentacja na lexmonitor.pl.  – natomiast dosłownie kilka dni temu ustawodawca postanowił nadać ramy prawne najbardziej aktywnym kobiecym żywiołom na polskiej wsi – od lat nadającym ton swoim społecznościom tj. kołom gospodyń wiejskich.

Od 29.11.2018 obowiązuje ustawa z 9.11.2018 o kołach gospodyń wiejskich,

Obecnie koła gospodyń wiejskich mogą nabyć (art. 6) osobowość prawną (po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Jak przedstawia się odpowiedzialność za zobowiązania?

Art. 7. 1. Do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów, w imieniu koła działa komitet założycielski.
2. Za czynności dokonane w imieniu koła gospodyń wiejskich przed jego rejestracją członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie, zaś za zobowiązania wynikające z tych czynności po rejestracji koła – odpowiada koło tak, jak za zobowiązania zaciągnięte przez siebie, z tym że członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają za nie wobec koła według przepisów prawa cywilnego

Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej.

Koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność zarobkową (w tym działalność gospodarczą)  jak również – co bardzo istotne –  otrzymywać dotacje celowe (art. 23 i 24) dlatego na pewno zainteresuje je prowadzony przez mec. Mateusza Torunia blog o dotacjach: http://oddotacjidorealizacji.pl. 

Wspomnę tylko, że tematem warto zainteresować się niezwłocznie, gdyż w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 29.11.2018) koło gospodyń wiejskich (wpisane do rejestru) może uzyskać finansową pomoc państwa na realizację statutowych zadań – o czym stanowi art. 35 tejże ustawy oraz stosowne rozporządzenie.

Tam gdzie działalność zarobkowa i dotacje – tam i przychody, które wraz z kosztami należy prawidłowo ewidencjonować i rozliczać – toteż nie wyobrażam sobie, by gospodynie pominęły lekturę bloga podatkowego prowadzonego przez mec. Monikę Markisz: podatkidlaprawnika, który wbrew swej nazwie dotyczy podatków nie tylko dla prawników 🙂

Do wyraźnie wskazanych w ustawie celów kół gospodyń wiejskich należy (art. 2) min. reprezentacja interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej – zaś w takich sprawach można szukać wsparcia w lekturze bloga: http://www.prawo-w-administracji.pl/

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym – ze strony wierzyciela

Leszek Bloch        29 listopada 2018        Komentarze (0)

W trakcie swojej praktyki prawniczej zaledwie kilkanaście razy miałem do czynienia ze śmiercią przedsiębiorcy. Niemniej było to wystarczająco wiele by poznać komplikacje jakie się z tym wiązały (nie mówiąc już o tragedii bliskich). Co bardziej zapobiegliwi przedsiębiorcy (memento mori) przekształcali swoją jednoosobową działalność w spółkę kapitałową lub wnosili ją do spółki handlowej (osobowej lub kapitałowej). Sam zresztą w takich procesach uczestniczyłem. W innych przypadkach – gdy zabrakło refleksji – trudno było zachować ciągłość przedsiębiorstwa.

Obecnie pojawiła się kolejna możliwość kontynuacji działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej na wypadek jej śmierci.

Od 25 listopada 2018 obowiązuje ustawa z dnia 5 lipca 2018 o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, która ma regulować zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Ustawa wprowadza pojęcie przedsiębiorstwa w spadku i zarządcy sukcesyjnego.

Pod pojęciem „przedsiębiorstwa w spadku” rozumie mienie przedsiębiorcy chwili śmierci o ile było wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarządca sukcesyjny zaś to osoba powoływana w celu wykonywania majątkowych praw i obowiązków zmarłego przedsiębiorcy. Zarządcę sukcesyjnego może powołać sam przedsiębiorca za swego życia zaś po jego śmierci potrzebne będzie działanie lub zgoda osób, które zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą stały się właścicielami przedsiębiorstwa w wyniku śmierci przedsiębiorcy (tj. spadkobiercy ustawowi, testamentowi albo zapisobierca windykacyjny), a także małżonka, który posiada prawo do przedsiębiorstwa z tytułu wspólności majątkowej małżeńskiej. Zarządca sukcesyjny działa on w imieniu własnym, ale nabywa prawa i zaciąga zobowiązania na rzecz następców prawnych przedsiębiorcy lub małżonka przedsiębiorcy, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku. Działania zarządcy sukcesyjnego wywołują skutki z mocy ustawy analogicznie jak działania syndyka wobec masy upadłości o czym może coś więcej powiedzieć mec. Jakub Ostrowski.

  • Jeśli wierzycielu chciałbyś wystosować wezwanie do zapłaty dotyczące działalności przedsiębiorstwa w spadku kierujesz je do zarządcy sukcesyjnego ponieważ oświadczeń oraz doręczeń pism w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku dokonuje się wobec zarządcy sukcesyjnego.
  • Nie musisz ustalać kręgu spadkobierców zwłaszcza, że osobno mają ograniczone możliwości wpływania na działania zarządcy sukcesyjnego.
  • To zarządca sukcesyjny jest uprawniony do zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, w tym także umów zawartych przed śmiercią przedsiębiorcy, o ile nie wygasły. (Art. 29 Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.)
  • Zarządca sukcesyjny reguluje zobowiązania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
  • Po śmierci przedsiębiorcy bank nadal prowadzi rachunek bankowy związany z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny zaś zarządca sukcesyjny ma dostęp do środków i może dysponować rachunkiem bankowym przedsiębiorcy wykorzystywanym przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.
  • W okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego każda ze stron umowy może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia ale …druga strona umowy zawartej przez przedsiębiorcę nie może jednak powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, jeżeli osoby którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku (tj. małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny), zaofiaruje świadczenie wzajemne.
  • Bieg terminów spełnienia świadczenia oraz terminów do wykonania innych obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

cdn.

Nowa lista biegłych sądowych

Leszek Bloch        19 października 2018        Komentarze (0)

Może o tym nie wiesz – ale bez udziału biegłych duża część postępowań sądowych nie może się obyć. Mało tego: to często od biegłych zależy czas trwania sprawy sądowej (w niekiedy na sporządzenie opinii czeka się lata) a od ich opinii powodzenie sprawy i rozstrzygnięcie sądu. Nierzadko przedmiot opinii biegłego rozpala opinię publiczną. Tak było z szacowaniem wartości zegarka „króla oszustów”, który naciągnął min. słynnego piłkarza Romario czy z zegarkami byłego ministra 🙂

Opinia biegłego przydaje się także przed procesem. Pamiętam, że swego czasu pozaprocesowa opinia biegłego z zakresu pisma ręcznego pozwoliła mi w porę zareagować na zarzuty pozwanych i uniknąć negatywnych skutków procesowych.

Oby zostać biegłych należy spełnić szereg wymogów – wśród których wymienia się: niekwestionowaną wiedzę, najwyższe kwalifikacje zawodowe, bezstronność czy zaufanie publiczne.

Dlaczego o tym piszę własnie dzisiaj?

Otóż nie dalej niż dwa dni temu – bo 17 października 2018 – na stronie Sądu Okręgowego w Lublinie (a jeśli czytasz tego bloga to na pewno wiesz, że większość spraw prowadzę w apelacji lubelskiej) została opublikowana nowa lista biegłych sądowych ustanowionych przy tym sądzie.

Zapoznasz się z nią klikając w ten link: wykaz biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Lublinie 17.10.2018