Co nowego w Lublinie?

Leszek Bloch        19 października 2016        2 komentarze

Jestem w Lublinie u jednego z Autorów blogów prawniczych, które z dumą wspieramy w web.lex. – taką wiadomość otrzymywał wczoraj każdy ktokolwiek napisał emaila do Rafała Chmielewskiego autora i właściciela web.lex.pl.

To min. właśnie ja byłem przyczyną jego przyjazdu do Lublina – a właściwie nie ja a dwa nowe blogi, które – przy moim niewielkim udziale – niebawem zaczną funkcjonować.

Jeden blog – skierowany głównie do przedsiębiorców – traktować będzie o czymś z czym wielu się zetknęło ale niewielu się zna a jeszcze mniej potrafi rozprawiać i pisać: a mianowicie o prawnych zawiłościach związanych z dotacjami unijnymi.

Drugi blog – skierowany do szerszego grona odbiorców – obejmować będzie tematykę, z którą (zaryzykuję) – zetknął się każdy ale mało kto sobie sprawnie radzi (nawet wśród prawników obszar ten nie jest często eksploatowany) a chodzi o prawo w administracji.

Do współtworzenia nowych blogów zaprosiłem moich młodszych – (ale już doświadczonych w swoich dziedzinach) a przy tym zdolnych i ambitnych – kolegów, radców prawnych z lubelskiej OIRP.

Szczegóły wkrótce 🙂

Dla pełnomocnika procesowego większe znaczenie – aniżeli orzecznictwo Sądu Najwyższego – ma zwykle „praktyka orzecznicza” sądu okręgowego czy sądu apelacyjnego 🙂 – a to z tego względu, że większość spraw znajduje finał właśnie na tym etapie.

Chociażby dlatego pojawienie się na konferencji szkoleniowej w Kazimierzu Dolnym obejmującej min. ostatnią nowelizację postępowania cywilnego – uznałem za wskazane a nawet konieczne (nie bez znaczenia było i miejsce konferencji – szczególnie urokliwe poza sezonem 🙂 ). Wykłady prowadzili bowiem sędziowie lubelskiego sądu okręgowego i apelacyjnego.

Wykład Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego i ich wpływ na praktykęprowadziła sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie Danuta Mietlicka. Nie ukrywam, że dla pełnomocnika procesowego spojrzenie sędziego, który widzi sprawę nieco z innej perspektywy – jest szczególnie cenne.

Nie sposób oczywiście podczas kilkugodzinnego wykładu omówić wszystkie zmiany – których nawet jeśli chodzi o ostatnia nowelizację – była cała masa. Oprócz zmian w egzekucji, które i ja staram się od jakiegoś czasu omawiać, ciekawiło mnie szczególnie sędziowskie spojrzenie na nowości wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego ostatnią obowiązującą od 8 września 2016 nowelizacją tj: ustawowa definicja dokumentu oraz forma dokumentowa czynności prawnych (postaram się pamiętać o rozwinięciu tego tematu w kolejnych wpisach).

Podczas konferencji dowiedziałem się, że coraz głośniej „mówi się” o przywróceniu postępowania gospodarczego – z czego jako pełnomocnik przedsiębiorców byłbym bardzo zadowolony (moim zdaniem dynamika obrotu gospodarczego powinna mieć odzwierciedlenie w procesie).

Usłyszałem także kilka miłych słów na temat bloga, który choć w zamierzeniu skierowany do przedsiębiorców nie posiadających obsługi prawnej czy osób nie posiadających prawniczego wykształcenia – czytany jest ponoć chętnie przez innych pełnomocników :).

 P.S. Jeśli nie byłeś jeszcze w Kazimierzu Dolnym odwiedź go właśnie teraz: po sezonie wakacyjnym, gdy wolne od zgiełku i tłoku miasteczko odzyskuje swój naturalny urok. Uwierz mi: jesienią, zwłaszcza przy słonecznej pogodzie – jest tu naprawdę pięknie 🙂

Zmiany w doręczeniach w postępowaniu cywilnym po nowelizacji 2016

Leszek Bloch        02 października 2016        2 komentarze

Jakiś czas temu w artykule znaj swego dłużnika pisałem o praktyce sądów min. sądów gospodarczych w postaci wzywania powodów do wskazania: imion rodziców pozwanego oraz  nazwiska panieńskiego jego matki. 🙂 Powodowie – zwłaszcza w sprawach gospodarczych – zwykle nie dysponowali żądanymi informacjami – ponieważ w obrocie gospodarczym przedsiębiorcy podają adres działalności. Możesz sobie wyobrazić, co słyszałem od powodów – przedsiębiorców otrzymujących takie wezwania. 🙂  Sądy wzywały do wskazania tych danych ponieważ formalnie nie mogły żądać numeru PESEL pozwanego oraz zweryfikować jego miejsce zamieszkania. Doręczeń dla osób fizycznych w świetle dotychczasowych przepisów dokonywać się bowiem powinno właśnie na adres zamieszkania niezależnie od tego czy pozwany był przedsiębiorcą czy nie.

Obecnie się to zmieniło i to na korzyść powodów, których zwykle reprezentuję.

Otóż obowiązująca od 8 września 2016r. ustawa nowelizująca min. kodeks postępowania cywilnego (którą ostatnio omawiałem w kontekście postępowania egzekucyjnego)  przyniosła także zmianę przepisu traktującego o doręczeniach w postępowaniu cywilnym.

Obecnie przepis art. 133 § 2a k.p.c. – bo o nim mowa – ma następujące brzmienie:

„Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręcza się na adres udostępniany w rejestrze albo CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEIDG.”

Liczę na to, że nowelizacja usprawni doręczenia w procesie i przyspieszy uzyskanie orzeczeń do egzekucji.

Muszę też wspomnieć, że nowelizacja „nie przyjęła się” jeszcze we wszystkich sądach o czym świadczy „wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu” które obejrzysz kliknąwszy tutaj 🙂

Fabryka od kuchni

Leszek Bloch        23 września 2016        4 komentarze

Jeśli czytałeś moje niektóre dotychczasowe wpisy wiesz, jak bardzo cieszą mnie sukcesy moich klientów (może bardziej niż moje własne 🙂 )

Niektórzy z nich zaczynali od jednoosobowych działalności zaś obecnie zatrudniają kilkaset osób. Kibicuję ich wysiłkom i wspieram pomocą prawną. Fascynują mnie zwłaszcza ci którzy odważyli się spełniać swoje marzenia.

 Zapraszam do obejrzenia niecodziennej prezentacji „fabryka od kuchni” jaką przygotowała Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. z Parczewa.

Fabryka powstała w małym mieście, z marzenia jednego człowieka, bez ogromnych pieniędzy, w czasach odradzającej się po okresie komunizmu przedsiębiorczości – zaś obecnie jest jednym z czołowych graczy w branży. Miałem szczęście obserwować jej rozwój od samego początku, od uruchomienia pierwszej linii produkcyjnej a od kilkunastu lat nieprzerwanie zapewniam pomoc prawną.

Zobacz jak można spełniać marzenia 🙂

Miłego do oglądania 🙂

Krajowa Rada Komornicza: kontrowersyjne propozycje zmian w egzekucji alimentów

Leszek Bloch        21 września 2016        2 komentarze

Dzisiaj miałem zamieścić kolejne omówienie zmian w egzekucji po 8 września 2016 ale dosłownie przed chwilą otrzymałem emaila zawierającego informację prasową z postulatami Krajowej Rady Komorniczej w sprawie zmian w egzekucji alimentów które poprawią ich ściągalność. Musze przyznać, że propozycje są naprawdę śmiałe – jeśliby nie rzec: kontrowersyjne.

Bo jak inaczej jak nie kontrowersyjną określić propozycję zmian przepisów o ochronie wynagrodzenia za pracę poprzez dalsze ograniczenie w sprawach alimentacyjnych kwot wolnych od zajęcia i wysokie kary dla pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych „na czarno”?

Do tej samej kategorii śmiałych pomysłów zaliczyć należy propozycję wprowadzenia możliwości sprzedaży zajętych ruchomości dłużników za kwotę poniżej 1/2 sumy oszacowania na wzór francuskiej „trzeciej licytacji”, w której suma wywołania określana byłaby w dół, aż do sprzedaży ruchomości. Nie wiem natomiast czemu i komu miałby służyć zgłaszany przez KRK jako „dobry” pomysł wprowadzenia możliwości orzekania przez sąd o prawie do zniszczenia przedmiotów niesprzedanych na licytacji?

Śmiała jest też  propozycja KRK co do możliwości sprzedaży nieruchomości poniżej 2/3 sumy oszacowania. Nie wątpię, że wzbudzi gorące spory biorąc pod uwagę możliwość zbycia majątku znacznej wartości za jej znikomą część ale biorąc pod uwagę szereg nieruchomości które i na drugiej licytacji nie znalazły chętnych nabywców – to może ta propozycja tj. sprzedaż nieruchomości poniżej 2/3 sumy oszacowania była by pewnym rozwiązaniem dla wierzycieli (szkoda tylko że jedynie dla wierzycieli alimentacyjnych).

Poniżej link do notatki prasowej Krajowej Rady Komorniczej w sprawie egzekucji alimentów.

krk-egzekucja-alimentow-zmiany-w-prawie_informacja-prasowa