O skardze pauliańskiej pisałem nie raz i nie dwa – jednak w kontekście należności cywilnoprawnych, a zapadły w dniu wczorajszym wyrok Trybunału Konstytucyjnego TK 52/16 dotyczy chronionych skarga pauliańską – należności publicznopranych.

Dla przypomnienia i w uproszczeniu:

  • powództwo pauliańskie pozwala uznać czynność prawną zdziałaną z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną w stosunku do niego.
  • przepisy dotyczące skargi pauliańskiej znajdują się w kodeksie cywilnym – art. 527 i nast.
  • kodeks cywilny dotyczy stosunków cywilnoprawnych a nie publicznoprawnych (Art. 1 kodeksu cywilnego stanowi „Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi”).
  • należności publicznoprawne to należności państwa, samorządu lub budżetu unijnego

Wydawać by się mogło, że należności publicznoprawne nie będą korzystać z ochrony skargi pauliańskiej która dotyczy należności cywilnoprawnych – jednak w orzecznictwie sądowym ugruntował się pogląd, że należności publicznoprawne – nie będąc chronionymi skargą pauliańską wprost – mogą mieć zapewnioną ochronę pauliańską w drodze analogii. Mam nadzieję, że nie narażę się za bardzo prawnikom, jeśli na potrzeby tego wpisu przyjmę, że analogia to metoda stosowania prawa, która pozwala uznać obowiązywanie przepisu prawa w stosunku do sytuacji nieunormowanej przez ustawodawcę – poprzez porównanie jej z sytuacją unormowaną i znalezienia podobieństw. Analogia zmierza w tym przypadku do objęcia ochroną pauliańską należności publicznoprawnych którym ustawodawca nie zapewnił wyraźnej ochrony w przepisach.

Otóż we wspomnianym wyroku TK 52/16 z dnia 18.04.2018 Trybunał Konstytucyjny orzekł że art. 527 § 1 k.c. (dotyczący skargi pauliańskiej) w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie na zasadzie analogii legis do ochrony należności publicznoprawnych, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Niby nic nadzwyczajnego – bo Trybunał Konstytucyjny potwierdził dotychczasową utrwaloną i jednolitą linię orzeczniczą sądów powszechnych (wspomnę chociażby uchwałę siedmiu sędziów SN III CZP 85/02), niemniej sprawę do Trybunału Konstytucyjnego skierował Rzecznik Praw Obywatelskich – co dawało pewne szanse na zmianę tego stanu rzeczy. Zdaniem RPO stosowanie skargi pauliańskiej w drodze analogii do dochodzenia należności publicznoprawnych stanowi naruszenie zasady poprawnej legislacji, zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady powszechności ponoszenia danin publicznych określonych w ustawie. (Z wnioskiem Rzecznika możesz zapoznać się tutaj. Swoje stanowisko przedstawił także: Prokurator Generalny oraz Sejm RP  – jednak nie podzielili wątpliwości RPO.)

 Uwzględnienie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich wywróciłoby co prawda dotychczasowe orzecznictwo do góry nogami, ale dałoby większą szansę wierzycielom cywilnoprawnym, którzy obecnie nie dość, że muszą rywalizować między sobą –  to także z fiskusem 🙂

A wiesz co najbardziej podoba mi się w skardze pauliańskiej ? Otóż to, że premiuje jedynie aktywnych wierzycieli 🙂 Każdy wierzyciel ma szansę, ale bezskuteczność czynności dłużnika orzeczona w wyroku pauliańskim ma skutek jednie w stosunku do tego, który wytoczył powództwo. Czynność dłużnika będzie nadal skuteczna w stosunku do tych pokrzywdzonych wierzycieli, którzy nie podjęli stosownych działań.

Zmiany w zabezpieczeniach korzystne dla wierzycieli. W końcu

Leszek Bloch        16 kwietnia 2018        2 komentarze

W miniony „piątek trzynastego” Sejm RP uchwalił istotne zmiany w zabezpieczeniach. Zmiany te powinny być poczynione już dawno – ale lepiej późno niż wcale 🙂 Dość powiedzieć, że zabezpieczenie przewidziane dotychczas obowiązującymi przepisami było nieco iluzoryczne – szczególnie w kontekście zabezpieczenia hipotecznego. Uchwalona 13.04.2018 ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotyczy właśnie tych trzech aktów prawnych i jest pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK 71/13. Uchwalone zmiany zostały obecnie przesłane do Senatu.

Motywy uchwalonej zmiany poznasz w uzasadnieniu projektu ustawy oraz uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25.10.2016 który orzekł, że dotychczasowy przepis art. 754(1) k.p.c. jest niezgodny z Konstytucją.

Obecnie jedynie sygnalizuję zmiany, natomiast z ich omówieniem wstrzymam się do czasu wejścia w życie i ukończenia spraw jakie prowadzę na gruncie dotychczasowych regulacji – bo licho nie śpi 🙂

Odsetki bez zmian. Komunikat RPP o stopach procentowych.

Leszek Bloch        13 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Dzisiaj krótko: jak wskazuje przedwczorajszy komunikat na stronie NBP Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Nic też nie wskazuje na to aby miały się zmienić w najbliższym czasie. Co to oznacza dla wierzyciela i dłużnika?

Oznacza to, że na niezmienionym poziomie pozostają odsetki.

Oznacza to również, że aktualne pozostają moje „odsetkowe” wpisy.

Dla przypomnienia poniżej podaję niektóre z nich i zachęcam do lektury 🙂

Odsetki 2018: ustawowe i umowne, kapitałowe, za opóźnienie i w transakcjach handlowych,

Odsetki 2017 porównanie z 2016 i 2015 zmiany?

Odsetki 2016; zmiany, porównanie z 2015

Odsetki ustawowe, umowne, w transakcjach handlowych po zmianach 2016; zestawienie tabela

Jakie odsetki między przedsiębiorcami a jakie z udziałem konsumentów

Jakie odsetki przy najmie między przedsiębiorcami

Kiedy żądać odsetek

W jakim terminie przedawniają się odsetki?

Jak żądać odsetek w pozwie

O 40 EURO, odsetkach i nie tylko

Zabezpieczenie zwrotu pożyczki. Odsetki maksymalne przy pożyczce

Słonecznego weekendu 🙂

Licytacje komornicze onlinie – ruchomości i nieruchomości. Zapowiedź

Leszek Bloch        06 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Antyki, sztuka, biżuteria, jachty czy może materiały przemysłowe, maszyny rolnicze lub samochody? A może nieruchomości: działki, domy, czy mieszkania? To wszystko niedługo będziesz mógł zakupić online nie ruszając się z domu. Tak przynajmniej zapowiada Krajowa Rada Komornicza na stronie komornik.pl : „trwają intensywne prace nas systemem teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne. System e-licytacji zostanie uruchomiony w ciągu sześciu miesięcy.”  Klikając w podany tam link przejdziesz do takiej prezentacji:

Nie wiem czy pamiętasz jak jak dobre półtora roku temu informowałem na blogu: Zmiany w egzekucji: nadchodzi elektroniczna licytacja ruchomości.  Teraz jest „blisko, coraz bliżej” : ) Miejmy nadzieję 🙂

Nie wiem jak Ty ale jestem bardzo ciekaw funkcjonowania tego systemu.

 

 

Wydawałoby się, że po uchwałach Sądu Najwyższego („trójkowej” w roku 2016 i „siódemkowej” w roku 2017)  – sprawa braku możliwości doliczania przez komorników podatku VAT do opłaty egzekucyjnej jest przesądzona na wieki.

Wydawałoby się – ale tak nie jest.

Jeszcze wszystko może się zmienić.

Dowodem na to niechaj będą pytania prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego, skierowane niedawno do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu (TSUE). W uproszczeniu pytania prejudycjalne dotyczą wykładni i ważności aktów prawnych Unii Europejskiej.

Pytania skierował w dniu 10 marca 2018 Sąd Rejonowy w Sopocie rozpoznający skargę dłużnika na czynności komornika w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Dodam, że – do czasu rozstrzygnięcia tychże pytań prejudycjalnych – Sąd zawiesił postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia skargi.

Pełną treść pytań jakie zostały skierowane do TSUE jak i motywy im przyświecające poznasz klikając tutaj.

Jeśliby ująć  rzecz skrótowo to Sąd ów pyta min. czy w świetle prawa unijnego dopuszczalne jest przyjęcie stanowiska, iż w pobieranych przez komorników opłatach egzekucyjnych zawarta jest kwota podatku VAT i jak ma to się do pogodzenia z zasadą neutralności tego podatku. Zasada neutralności podatku VAT oznacza zaś ni mniej, ni więcej to, że podatek ten powinien ponosić konsument towaru czy usługi a nie przedsiębiorca  świadczący usługę czy dokonujący sprzedaży towaru. (Jeślibyś chciał zagłębić się w niuanse podatkowe polecam bloga http://podatki-dla-prawnika.pl/ prowadzonego przez mec. Monikę Markisz zaś jeśli chciałbyś poczytać o pierwszej sprawie w której rozpoznawano pytanie prejudycjalne sądu polskiego kliknij na tematyczny wpis mec. Agnieszki Swaczyny)

 To tyle w telegraficznym skrócie.

Nie wiem jak Ty ale ja bardzo ciekaw jestem rozstrzygnięcia Trybunału w tej sprawie.