Wrzesień 2015

Czy wzywać dłużnika do zapłaty?

Leszek Bloch        30 września 2015        Komentarze (0)

Czy przed skierowaniem sprawy do sądu koniecznie wzywać dłużnika do zapłaty skoro termin płatności jest wskazany na fakturze? Radzę aby wzywać. Dlaczego –  skoro nie wymagają tego zasadniczo przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy kodeksu postępowania cywilnego ? Dzisiaj o tym. Prawdą jest, że „jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania świadczenie […]

Kircholm 27 września 1605 – światowy ewenement

Leszek Bloch        26 września 2015        Komentarze (0)

W dobie dyskusji nad stanem polskiego przemysłu zbrojeniowego,  zakupami nowoczesnego uzbrojenia z zagranicy i osławionym offsetem oraz roli Polski na arenie międzynarodowej warto przypomnieć czasy, gdy siła zbrojna Rzeczpospolitej Obojga Narodów – w postaci husarii – była obiektem zazdrości i westchnień nie tylko władców państw ościennych zaś sama Rzeczpospolita – mocarstwem „rozdającym karty”. Okazją ku temu jest 410 rocznica bitwy […]

Jak żądać odsetek w pozwie

Leszek Bloch        24 września 2015        5 komentarzy

Z relacji sędziów sądów gospodarczych wynika, że często spotykanym w pozwach błędem wykluczającym rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym tj. w trybie upominawczym lub nakazowym jest nieprawidłowe żądanie odsetek. Błąd ten uniemożliwia rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym tj. nakazowym lub upominawczym powodując konieczność przekazania jej do trybu zwykłego. Jak zatem żądać odsetek w pozwie? Wymagalności roszczenia to krótko […]

Najczęstsze błędy wierzycieli w procesie

Leszek Bloch        22 września 2015        Komentarze (0)

Kierowany maksymą, że „człowiek uczy się całe życie z wyjątkiem lat szkolnych” (Gabriel Laub) zaś „doświadczenie to dobra szkoła ale bardzo droga” (Heinrich Heine) – chętnie korzystam z alternatywnych i mniej kosztownych sposobów wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Należą do nich niewątpliwie szkolenia. Stojąc na stanowisku, że „nie myli się ten co nic nie […]

Ufaj ale sprawdzaj! O własnoręcznym podpisie na wekslu.

Leszek Bloch        16 września 2015        6 komentarzy

Dobrze wiem, iż relacje biznesowe (zwłaszcza wieloletnie) bazują często (a może głównie) na zaufaniu między kontrahentami – niemniej swoim klientom niezmiennie zalecam zasadę ograniczonego zaufania w obrocie gospodarczym. Jeśli myślisz, że jestem przeczulony i z Twoimi kontrahentami nic podobnego się nie wydarzy  – posłuchaj tej historii: Jeden z moich klientów od kilkunastu lat sprzedawał towary pewnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkowie zarządu kupującego […]