Listopad 2015

Rozdzielność majątkowa i podział majątku dłużnika …z inicjatywy wierzyciela

Leszek Bloch        27 listopada 2015        4 komentarze

Kilka lat temu prowadziłem ciekawą egzekucję w najmniejszym mieście będącym siedzibą powiatu w Polsce tzn. w Sejnach. Ciekawą gdyż: raz – od wierzyciela litewskiego, dwa – zapamiętałem zasądzone odsetki umowne 0,2 % dziennie (zresztą poprzedzający proces o zapłatę też przeprowadziłem), trzy – dłużnik na etapie egzekucji reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika – złożył wniosek o podział […]

Data umowy warunkiem trybu nakazowego

Leszek Bloch        24 listopada 2015        Komentarze (0)

Ja bym wydał w nakazowym stwierdził przewodniczący wydziału kiedy zapytałem dlaczego zadekretowaną przezeń do nakazowego sprawę sędzia który ją otrzymał do rozpoznania zakwalifikował do postępowania upominawczego. Okazało się, że zarówno mnie jak i przewodniczącego wydziału zgubiła rutyna i to sędzia orzekający miał rację. Sprawa wydawała się typowa: umowa, protokoły odbioru, faktura z dowodem doręczenia tj. wszystkie […]

Przeprosiny od sądu to już coś :)

Leszek Bloch        20 listopada 2015        Komentarze (0)

Było to tego lata. Środek dnia, upalnie (ach jakby teraz przydało się trochę tego żaru ;). Idę środkiem zatłoczonego lubelskiego deptaka. Zewsząd dobiega gwar. Dzwoni mój telefon komórkowy. Odbieram. W słuchawce słyszę: „Dzwonię z sądu x. Z tej strony przewodniczący wydziału. Chciałem Pana przeprosić. Pański wniosek został już rozpoznany.” Osłupiałem…. Od pewnego czasu obserwuję pewną […]

Zabezpieczone to jeszcze nie twoje.

Leszek Bloch        19 listopada 2015        Komentarze (0)

Wierzycielu: jeśli zdołałeś zabezpieczyć swoje roszczenie w postępowaniu zabezpieczającym i sądzisz, że w złożone w depozycie sądowym czeka jedynie na Ciebie – jesteś w błędzie. Przekonał się o tym boleśnie jeden z wierzycieli rywalizujący z innymi o pierwszeństwo zaspokojenia swoich roszczeń. Sam wiesz, że w przypadku wielości wierzycieli każdy z nich dąży do zaspokojenia swojego roszczenia […]

Ograniczenia komorników – obawy wierzycieli

Leszek Bloch        13 listopada 2015        Komentarze (0)

Założeniem obowiązującej od kilku dni znowelizowanej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji było przeciwdziałanie swoistej monopolizacji rynku egzekucji przez największe kancelarie komornicze oraz zapewnienie funkcjonowania mniejszym kancelariom. Swoboda wyboru komornika miała i ma swoje niezaprzeczalne atuty – wzrost konkurencyjności i skuteczności: komornik nie miał już jak poprzednio zagwarantowanego wpływu spraw (poza egzekucją z nieruchomości) a […]