Styczeń 2019

Zmiana kodeksu cywilnego 2019 w zakresie odsetek od odsetek

Leszek Bloch        15 stycznia 2019        Komentarze (1)

Lada moment wejdzie w życie zmiana dotycząca odsetek od odsetek. Nie dalej jak tydzień temu Prezydent RP podpisał nowelizację w tym zakresie i po 30 dniach od ogłoszenia zmiana wejdzie w życie. Możliwość naliczania odsetek od odsetek przewiduje art. 482 kodeksu cywilnego. Obecnie (jeszcze) ma on następującą treść: Art. 482 § 1. Od zaległych odsetek można […]

W dniu 11 stycznia 2019 weszła w życie część przepisów  ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Zmiany dotkną pracodawców dłużników alimentacyjnych, gdyż w kodeksie pracy wprowadzono sankcje (grzywna od 1500 zł do 45 000 zł)  dla zatrudniających „na czarno” (tj. bez pisemnej umowy i […]

Klauzula przeciwko byłemu wspólnikowi spółki osobowej – zmiany k.p.c. 2019

Leszek Bloch        11 stycznia 2019        Komentarze (0)

Uff… Co prawda ustawa zmieniająca art. 778 (1) k.p.c. weszła w życie 5 stycznia 2019 i znowelizowany na niekorzyść wierzycieli przepis ma także zastosowanie do postępowań w toku ale „moje” postępowanie klauzulowe zakończyło się tuż przed tą datą 🙂 Co nie zmienia faktu, że od teraz będzie jeszcze trudniej egzekwować (jakby do tej pory było […]

Dni które przesuną termin w roku 2019

Leszek Bloch        04 stycznia 2019        Komentarze (0)

Zaczął się kolejny rok zatem warto przepatrzeć kalendarz pod kątem dni które będą miały wpływ na koniec terminu do czynności procesowych. Mogą one mieć także znaczenia dla zaplanowania dłuższego urlopu. Dłuższy urlop mogą zapewnić dni ustawowo wolne od pracy przypadające poza sobotą i niedzielą. Dni takie przesuwają także koniec upływu terminu do wykonania czynności prawnej […]

Zmiany w egzekucji 2019: czynności komornika bez VAT

Leszek Bloch        02 stycznia 2019        4 komentarze

Z ostatniej chwili : ) Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się informacja mająca kluczowe znaczenie dla egzekucji. Z utrzymanej w populistycznym tonie notatki  o zmianach w egzekucji – przedstawiającej szereg instrumentów mających demotywować komorników (typu: Komornik otrzyma wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące część pobranych opłat. Procentowa wysokość wynagrodzenia będzie malała wraz z wysokością ściągniętych przez komornika opłat […]