Bez zmian w przepisach banki nie ochronią 500+ przed egzekucją

Leszek Bloch        29 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Niedawno wspomniałem o ustawowym wyłączeniu świadczenia 500+ spod egzekucji (zmiana  art. 833 §  6 k.p.c.) i uzasadnionych obawach co do skuteczności tej ochrony gdy kwota tego świadczenia znajdzie się na rachunku bankowym  zajętym w postępowaniu egzekucyjnym.

Krajowa Rada Komornicza zwróciła się ponoć władz o zmianę regulacji w tej kwestii aby nie było że „ustawodawca chciał dobrze a zawinił komornik” a nawet w dniu 5 kwietnia 2016 podjęła uchwałę aby w pouczeniach do zajęć rachunków bankowych dopisywać klauzule z których wynika, że gdy na zajęty rachunek bankowy wpływa świadczenie wychowawcze wówczas mimo zajęcia rachunku kwota świadczenia wychowawczego nie podlega przekazaniu. Trudno się dziwić że komornicy podejmują takie kroki wobec zapowiedzi zawieszania komorników którzy będą zajmowali świadczenia 500+ na rachunku bankowym dłużnika.

Inna sprawa że skuteczność takiej uchwały można rozpatrywać chyba w wymiarze wizerunkowymNikt nie chce być przysłowiowym „chłopcem do bicia” a komornicy nie mają ostatnio dobrej prasy i media chętnie podchwycą nośny temat że to „komornicy egzekwują 500+”.

Na chwilę obecną podstaw do wyłączania spod egzekucji świadczenia 500+ które wpłynie na rachunek – brak, gdyż środki które wpłyną na rachunek bankowy tracą swoją odrębność i stają się „wierzytelnością z rachunku bankowego  – co potwierdzają orzeczenia sądów.

Jeden z czytelników bloga słusznie podkreślił poważne obciążenie dla banków jakie wiązałoby się z analizą źródła pochodzenia środków a także roszczenia niezadowolonych wierzycieli – wszak postępowanie egzekucyjne toczy się na wniosek wierzyciela i to on jest jego dysponentem.

Jak można się domyślać na odpowiedź banków na pisma komorników – sugerujące aby to banki dokonywały weryfikacji źródła pochodzenia – nie trzeba było długo czekać.

W odpowiedzi do komornika jeden z banków zwraca uwagę na brak regulacji nakładających na bank obowiązek identyfikowania wpływów i źródła ich pochodzenia a także na brak technicznych instrumentów identyfikujących źródła zasilania rachunku. Kolejny bank informuje że identyfikuje dokonane przelewy jedynie w oparciu o numer rachunku. Inny bank z kolei podnosi iż egzekucja z rachunku nie jest egzekucją świadczenia wychowawczego które na rachunek wpłynęło zaś wyłączenie świadczenia 500+ spod egzekucji poprzez zmianę treści  art. 833 §  6 k.p.c. nie wpływa na zmianę obowiązków banku jaki został określony w egzekucji z rachunku bankowego  a ponadto wskazuje na odpowiedzialności odszkodowawczej banku na podstawie art. 892 k.p.c.

Niektóre banki oferują rachunki bankowe dla dzieci przy założeniu że rodzic dokonuje założenia rachunku i sprawuje kontrolę nad środkami. Na rachunku dziecka środki 500+ byłyby bezpieczne.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: