Bez kategorii

Nawiązując do poprzedniego wpisu będącego podsumowaniem mojej pracy pełnomocnika procesowego w sądach apelacji lubelskiej w roku 2018 dzisiaj przyjrzę się gdzie zostałem odnotowany w apelacjach innych niż lubelska tj. nie tylko w sądach ościennych apelacji krakowskiej, rzeszowskiej, białostockiej, warszawskiej czy łódzkiej ale także w sądach bardziej odległych apelacji: katowickiej, wrocławskiej czy poznańskiej. Przy okazji wspomnę […]

Podsumowanie roku 2018 na portalu informacyjnym sądów apelacji lubelskiej

Leszek Bloch        31 stycznia 2019        Komentarze (0)

Wzorem lat ubiegłych postanowiłem dokonać podsumowania roku na portalu informacyjnym sądów. Jak można było przewidzieć swoją aktywność procesową skoncentrowałem w sądach apelacji lubelskiej. Jeśli wierzyć danym z portalu informacyjnego sądy apelacji lubelskiej odnotowały mnie jako pełnomocnika w 184 sprawach wniesionych w roku 2018. Z tego co widzę z podanej wyżej liczby 184 spraw wniesionych do sądów […]

Ciekawe zagadnienie prawne przedstawiono niedawno do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Otóż dotyczy ono możliwości żądania od małżonka dłużnika spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był i nie wyraził na nią zgody. Pełna treść pytania prawnego jest nieco szersza aniżeli zasygnalizowałem na wstępie i brzmi następująco: Czy przewidziane w art. 41 § […]

Klauzula przeciwko byłemu wspólnikowi spółki osobowej – zmiany k.p.c. 2019

Leszek Bloch        11 stycznia 2019        Komentarze (0)

Uff… Co prawda ustawa zmieniająca art. 778 (1) k.p.c. weszła w życie 5 stycznia 2019 i znowelizowany na niekorzyść wierzycieli przepis ma także zastosowanie do postępowań w toku ale „moje” postępowanie klauzulowe zakończyło się tuż przed tą datą 🙂 Co nie zmienia faktu, że od teraz będzie jeszcze trudniej egzekwować (jakby do tej pory było […]

Dni które przesuną termin w roku 2019

Leszek Bloch        04 stycznia 2019        Komentarze (0)

Zaczął się kolejny rok zatem warto przepatrzeć kalendarz pod kątem dni które będą miały wpływ na koniec terminu do czynności procesowych. Mogą one mieć także znaczenia dla zaplanowania dłuższego urlopu. Dłuższy urlop mogą zapewnić dni ustawowo wolne od pracy przypadające poza sobotą i niedzielą. Dni takie przesuwają także koniec upływu terminu do wykonania czynności prawnej […]