Egzekucja

Małżonkowie jako wspólnicy spółki cywilnej. Dług, egzekucja, hipoteka.

Leszek Bloch        15 marca 2018        2 komentarze

Czy prawo majątkowe może jednocześnie przynależeć do majątku spółki cywilnej i majątków osobistych lub majątku wspólnego małżonków będących wspólnikami? Tak można w skrócie przedstawić wątpliwości jakie targały starszym referendarzem rozpatrującym wniosek o wpis hipoteki na nieruchomości należącej do małżonków będących zarazem wspólnikami spółki cywilnej. Wątpliwości te legły u podstaw postanowienia o oddaleniu wniosku o wpis […]

Dzisiaj dwie historie obrazujące dlaczego jestem przeciwny ograniczaniu prawa wierzyciela do wyboru komornika. Obie prawdziwe 🙂 Nowo przyjęta (anonsowana w poprzednim wpisie) ustawa o komornikach sądowych z dnia 28 lutego 2018r. przewiduje możliwość wyboru komornika jedynie w obszarze właściwości sądu apelacyjnego na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.  Dodam, że możliwość ta podlega jeszcze dalszym wyłączeniom. Ustawodawca […]

Dla dłużników i wierzycieli: dzisiaj bezpłatne konsultacje z zakresu egzekucji

Leszek Bloch        30 stycznia 2018        2 komentarze

Dla tych którzy przeoczyli mój poprzedni wpis jak i dla tych którzy zadają na blogu pytania dotyczące egzekucji: dzisiaj tj. 30 stycznia 2018r. każdy potrzebujący czy też każdy zainteresowany  – zarówno wierzyciel  i dłużnik- może uzyskać darmową poradę z zakresu egzekucji komorniczej. Konsultacje udzielane są w wybranych kancelariach komorniczych (możesz je sprawdzić: tutaj) lub też za […]

Czy koszty egzekucyjne z innej egzekucji korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia?

Leszek Bloch        21 listopada 2017        6 komentarzy

Kiedy kwoty uzyskana z egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich roszczeń – a tak jest zazwyczaj – kolejność zaspokojenia staje się przyczyną nerwowości i prawniczych polemik. Pamiętam jak jeden z pełnomocników  w zarzutach do planu podziału usiłował przekonywać sąd, że hipoteka przymusowa ustanowiona na rzecz jego mocodawców powinna korzystać z pierwszeństwa zaspokojenia –  przed hipoteką […]

Wczoraj zakończyłem cykl poleceń innych blogów prawniczych podczas tygodnia rekomendacji na lexmonitor.pl (linki do wpisów tu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Nie oznacza to, że to jedyne blogi jakie polecam – bo inne blogi rekomendowałem wcześniej (min: tu, tu, tu , tu czy tutaj) a i nie zamierzam tego poniechać w przyszłości. Niemniej teraz […]