Egzekucja

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji: plusy dla wierzycieli

Leszek Bloch        25 października 2017        5 komentarzy

Żeby nie było, że jestem wiecznym malkontentem i we wprowadzanych zmianach w prawie widzę tylko tylko minusy :). Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji którą anonsowałem w poprzednim wpisie wbrew pozorom  może finalnie odciążyć budżet wierzycieli. Jak to możliwe? Otóż wyjaśniam: Dotychczas za opróżnienie nieruchomości wierzyciel uiszczał z góry opłatę stałą zgodnie z obowiązującym  do […]

„Na dniach” wchodzi w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Będzie obowiązywać od 29 października 2017r. Odciąża ona dłużnika od ponoszenia 0płat egzekucyjnych jeśli opuści lokal po wszczęciu egzekucji ale przed ingerencją komornika. Za przykład niechaj posłuży jeden z dodanych nowelizacją przepisów: „Art. 49b. 1. W razie skutecznego przeprowadzenia egzekucji świadczenia niepieniężnego komornik […]

Dosłownie przed kilkunastoma minutami na stronach Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się treść wyroku dotyczącego nadania klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi w trybie art. art. 7781 k.p.c. Przepis ten umożliwia egzekucję z majątku także byłego wspólnika i to bez konieczności wytaczania przeciwko niemu odrębnego powództwa przy czym następuje to poprzez nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce – klauzuli wykonalności przeciwko […]

Uwaga: ważna rzecz dla wierzycieli spółek osobowych tj: jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jak i dla wspólników takich spółek. Za kilka dni (termin ogłoszenia orzeczenia przewidziany jest na 3 października 2017 godz. 13.00) Trybunał Konstytucyjny oceni zgodność z Konstytucją RP dosyć przepisu dosyć istotnego dla każdego kto otarł się o egzekucję, a mianowicie przepisu art. […]

Jeśli dochodzisz swoich roszczeń to wcześniej czy później zetkniesz się z sytuacją gdy dłużnik zasłania się swoimi dziećmi lub używa ich w rozgrywce procesowej. W sprawie o której piszę dzieci były przez dłużnika wielokrotnie używane do spowolnienia egzekucji czy też przejęcia sum uzyskanych z egzekucji. Wszystko dla dziecka Gdy zagrożenie egzekucją jest realne część dłużników […]