Proces sądowy

Jeśli dochodzisz swoich roszczeń to wcześniej czy później zetkniesz się z sytuacją gdy dłużnik zasłania się swoimi dziećmi lub używa ich w rozgrywce procesowej. W sprawie o której piszę dzieci były przez dłużnika wielokrotnie używane do spowolnienia egzekucji czy też przejęcia sum uzyskanych z egzekucji. Wszystko dla dziecka Gdy zagrożenie egzekucją jest realne część dłużników […]

W poprzednim wpisie zasygnalizowałem zmianę kwotową pozwu do której stosować należy formularze. Dla przypomnienia: obecnie roszczenia nie przekraczające 20 tys. zł pozwy będą rozpoznawane w tzw. postępowaniu uproszczonym i pozwy w takich sprawach należy od dnia 1 czerwca 2017 r. składać na urzędowych formularzach. Czy zatem zmiana kwot pozwów wpłynie na wysokość opłat od pozwów? Do […]

Formalizm. Niby drobna rzecz a jak może skomplikować albo i pogrążyć Twoje racje w sądzie (dowodnym przykładem niech będzie tutaj przytaczana przeze mnie niedawno uchwała Sądu Najwyższego III CZP 18/17). W kolejnych nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego można zauważyć volty to w jedną to w druga stronę tzn. raz w stronę odformalizowania procesu to znów w stronę jego […]

EPU: sprzeciw jednego z kilku pozwanych. Uchwała SN III CZP 21/17

Leszek Bloch        14 czerwca 2017        Komentarze (0)

Być może to tylko niezręczność redakcyjna przepisu (tak często obecnie spotykana w lawinie niemalże taśmowo produkowanych regulacji prawnych) spowodowała – skierowanie do Sądu Najwyższego istotnego zarówno dla wierzycieli jak i dla dłużników, dla powodów jak i dla pozwanych – „zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości„ 🙂 a sprowadzające się do pytania: „czy wskazana w art. 50536k.p.c. utrata […]

Dajmy na to dziś wyjeżdżasz na wakacje a dopiero jutro ma być ogłoszony wyrok w Twojej sprawie. W dodatku czujesz, że wyrok może być niekorzystny i chciałbyś mieć możliwość jego zaskarżenia. Wydaje Ci się że złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku – zawczasu tj. przed jego formalnym ogłoszeniem nic w sprawie nie zmieni… Błąd.. Może wyda Ci […]