Proces sądowy

Przedsiębiorca w sądzie

Leszek Bloch        14 lutego 2018        2 komentarze

Jeśli czytałeś któryś z moich wpisów zapewne wiesz że mój blog ma profil typowo procesowy. Cel – jaki przyświecał mi gdy przed kilku laty zaczynałem prowadzenie bloga – zakładał uświadamianie przedsiębiorcom potrzeby zabezpieczania własnych roszczeń w celu skutecznego ich dochodzenia przed sądem i za pośrednictwem komornika. Na blogu – z perspektywy własnych doświadczeń – omawiam aspekty […]

Z dzieciństwa pamiętam, że niektóre koleżanki mojej Babci na co dzień prawie wcale nie używały swoich imion i nazwisk gdyż w wiejskiej społeczności były znane np: jako „Mańkowa” czy „Nikodemowa”. Pani „Mańkowa” to oczywiście żona Mańka (Mariana) a „Nikodemowa” to żona Nikodema i każdy na wsi o tym wiedział i tak się do nich zwracał.  Współcześnie moja pamięć […]

Dochodzenie roszczeń od członków zarządu to często „ostatnia deska ratunku” dla wierzyciela próbującego odzyskać należności wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkowie zarządu w niewypłacalnych spółkach kapitałowych zmieniają się często zaś nowo powołani w ramach swojej obrony w procesie mają w zwyczaju dowodzić, że w chwili gdy zostali członkami zarządu sytuacja spółki była na tyle zła, […]

Faktura gotówkowa jako dowód zapłaty

Leszek Bloch        29 listopada 2017        Komentarze (0)

Błędy zdarzają się wszystkim: wszak powiedzenie „błądzić jest rzeczą ludzką” przypisuje się Sokratesowi a nie kto inny jak sam Napoleon Bonaparte miał rzec: „tylko ten nie popełnia błędów kto nic nie robi”. Zdarzyło Ci się pomyłkowo wpisać na fakturze jako sposób zapłaty: „gotówka” zamiast „przelew” ? Zdarzyło się, że nieuczciwy kontrahent później próbował wykorzystać ww. pomyłkę […]

Co powinna zawierać faktura

Leszek Bloch        24 listopada 2017        2 komentarze

W dynamicznym i odformalizowanym obrocie gospodarczym faktura stanowi często jedyny namacalny ślad transakcji. Z kolei proces sądowy w którym dochodzimy roszczeń o zapłatę jest sformalizowany i zwykle faktura spełniająca jedynie minimalne wymogi -w dodatku niepodpisana – jest dowodem niewystarczającym. Nie dziwi mnie zatem, że jeden z moich pierwszych wpisów Faktura jako dowód spełnienia świadczenia cieszy się niezmienną […]