Koszty

Czy sąd wyda nakaz w nakazowym na podstawie uznania długu przedawnionego?

Leszek Bloch        11 sierpnia 2015        3 komentarze

Dzwoni telefon. W słuchawce słyszę poddenerwowany głos: Mecenasie: mój dłużnik uznał dług ale po upływie przedawnienia. Mamy szansę na nakazowe? Uśmiecham się w myślach: edukacja wierzycieli nie idzie na marne – uświadamiają sobie korzyści postępowania nakazowego (pozwany gdyby chciał zaskarżyć nakaz płaci trzy razy więcej niż powód a powód może zabezpieczyć roszczenie przed uprawomocnieniem orzeczenia) i dokładają starań aby […]

Zarzut niewłaściwości miejscowej

Leszek Bloch        04 sierpnia 2015        Komentarze (0)

„Pozwany wnosi o oddalenie przedmiotowego powództwa w związku ze skierowaniem go do sądu niewłaściwego miejscowo – wybranego wbrew przepisom kodeksu postępowania cywilnego” – czytam  treść zarzutu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Przytoczony zarzut niewłaściwości miejscowej przewija się często w składanych przez pozwanych środkach zaskarżenia – ale nawet gdyby był zasadny wbrew życzeniom skarżących nie może doprowadzić do […]

Przy ugodzie pozwanemu opłaca się cofnąć zarzuty w nakazowym

Leszek Bloch        14 lipca 2015        Komentarze (0)

Sąd zwróci pozwanemu połowę opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowej. Zmianę tej treści niesie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zacznie ona obowiązywać od dnia 23 lipca 2015. Dotychczas Sąd z urzędu zwracał stronie połowę opłaty uiszczonej od pisma wszczynającego postępowanie w […]

Dlaczego to ma być właśnie nakaz w nakazowym?  Nie może być inny nakaz lub wyrok?  W dzisiejszych czasach gdzie się upraszcza zasady obrotu gospodarczego ja mam wymagać podpisów, zabezpieczeń od kontrahentów? Takie pytania pojawiają się wciąż ze strony przedsiębiorców z którymi współpracuję w przedmiocie zabezpieczenia i egzekwowania roszczeń. Padły i dzisiaj ze strony jednego z nich prowadzącego […]

Sąd z urzędu nie wyda nakazu w nakazowym

Leszek Bloch        07 lipca 2015        Komentarze (0)

Przecież miałem weksel !!!!  Mężczyzna, który zadzwonił dzisiaj do kancelarii był naprawdę wściekły. – Przeciwko zobowiązanemu z weksla należycie wypełnionego, którego prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości – sąd wydaje nakaz zapłaty – a zatem jest to jego obowiązek – prawie krzyczał do słuchawki. Był niepraktykującym prawnikiem. W oparciu o wystawiony przez pozwanego dłużnika weksel sam sporządził i wniósł pozew […]