Koszty

Najczęstsze błędy wierzycieli w procesie

Leszek Bloch        22 września 2015        Komentarze (0)

Kierowany maksymą, że „człowiek uczy się całe życie z wyjątkiem lat szkolnych” (Gabriel Laub) zaś „doświadczenie to dobra szkoła ale bardzo droga” (Heinrich Heine) – chętnie korzystam z alternatywnych i mniej kosztownych sposobów wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Należą do nich niewątpliwie szkolenia. Stojąc na stanowisku, że „nie myli się ten co nic nie […]

Ufaj ale sprawdzaj! O własnoręcznym podpisie na wekslu.

Leszek Bloch        16 września 2015        6 komentarzy

Dobrze wiem, iż relacje biznesowe (zwłaszcza wieloletnie) bazują często (a może głównie) na zaufaniu między kontrahentami – niemniej swoim klientom niezmiennie zalecam zasadę ograniczonego zaufania w obrocie gospodarczym. Jeśli myślisz, że jestem przeczulony i z Twoimi kontrahentami nic podobnego się nie wydarzy  – posłuchaj tej historii: Jeden z moich klientów od kilkunastu lat sprzedawał towary pewnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkowie zarządu kupującego […]

Czy sąd wyda nakaz w nakazowym na podstawie uznania długu przedawnionego?

Leszek Bloch        11 sierpnia 2015        3 komentarze

Dzwoni telefon. W słuchawce słyszę poddenerwowany głos: Mecenasie: mój dłużnik uznał dług ale po upływie przedawnienia. Mamy szansę na nakazowe? Uśmiecham się w myślach: edukacja wierzycieli nie idzie na marne – uświadamiają sobie korzyści postępowania nakazowego (pozwany gdyby chciał zaskarżyć nakaz płaci trzy razy więcej niż powód a powód może zabezpieczyć roszczenie przed uprawomocnieniem orzeczenia) i dokładają starań aby […]

Zarzut niewłaściwości miejscowej

Leszek Bloch        04 sierpnia 2015        Komentarze (0)

„Pozwany wnosi o oddalenie przedmiotowego powództwa w związku ze skierowaniem go do sądu niewłaściwego miejscowo – wybranego wbrew przepisom kodeksu postępowania cywilnego” – czytam  treść zarzutu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Przytoczony zarzut niewłaściwości miejscowej przewija się często w składanych przez pozwanych środkach zaskarżenia – ale nawet gdyby był zasadny wbrew życzeniom skarżących nie może doprowadzić do […]

Przy ugodzie pozwanemu opłaca się cofnąć zarzuty w nakazowym

Leszek Bloch        14 lipca 2015        Komentarze (0)

Sąd zwróci pozwanemu połowę opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowej. Zmianę tej treści niesie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zacznie ona obowiązywać od dnia 23 lipca 2015. Dotychczas Sąd z urzędu zwracał stronie połowę opłaty uiszczonej od pisma wszczynającego postępowanie w […]