Nakazowe

Warto walczyć o swoje

Leszek Bloch        04 marca 2016        6 komentarzy

Pisałem niedawno o tym jak udało mi się uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie o wydanie rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku. Dzisiaj chcę przedstawić dalszą część tej historii gdyż obfitowała w niespodziewane wolty i dostarczyła niezłej dawki emocji. Często orzeczenie nakazujące wydanie rzeczy  trudno jest zrealizować w egzekucji ponieważ rzecz nie jest już […]

Dokument urzędowy w postępowaniu nakazowym

Leszek Bloch        23 lutego 2016        2 komentarze

Dokument urzędowy jako dowód w procesie pojawia się nieczęsto, zaś jeszcze rzadziej jako podstawa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Walor dowodowy dokumentu urzędowego jest nie do przecenienia w procesie: korzysta on z domniemania prawdziwości tego co zostało w nim urzędowo zaświadczone (art. 244 k.p.c.)  zaś dokument prywatny stanowi jedynie dowód, że osoba która go […]

Mediacja jak …. lewatywa

Leszek Bloch        19 lutego 2016        7 komentarzy

Czytając wprowadzone od 1 stycznia 2016r. zmiany dotyczące mediacji mam wrażenie, że opracowujący ww. nowelizację musieli inspirować się „Przygodami Dobrego Wojaka Szwejka” Jaroslava Haska. Zalecanie bowiem mediacji w każdej niemal sprawie (nawet w postępowaniu nakazowym), na każdym niemal etapie postępowania i bez ograniczeń ilościowych w trakcie postępowania jako żywo przypomina opisywaną w „Przygodach ….” uniwersalną […]

Sprzedaż z zastrzeżeniem własności – a postępowanie nakazowe

Leszek Bloch        15 lutego 2016        2 komentarze

Niektóre konstrukcje prawne spotykamy głównie w teorii. Swego czasu zaintrygowała mnie możliwość dochodzenia w postępowaniu nakazowym świadczenia innych rzeczy zamiennych o których wspomina art. 485  § 1 kp.c. Przepis ten stanowi, iż sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. O ile dochodzenie w postępowaniu nakazowym roszczeń pieniężnych jest codziennością o tyle domaganie się w tym trybie […]

Weksel (wspólników) spółki cywilnej

Leszek Bloch        03 lutego 2016        4 komentarze

Weksel to nie faktura – tak można na wstępie streścić przedmiot niniejszego wpisu. O zasadach odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej pisałem  tutaj. Wiesz zatem, że spółka cywilna to nic innego jak umowa wspólników zawarta w zamiarze osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Dlatego nie spółka a wspólnicy są podmiotem praw i obowiązków. Wiesz także, że za zobowiązania zaciągnięte w ramach umowy spółki cywilnej jej […]