Nakazowe

Myślałem, że ta kwestia nie wymaga wyjaśnień –  ale skoro nie wie o tym referendarz sądowy to tym bardziej ma do tego prawo czytelnik nie będący prawnikiem. Do obsługiwanej przeze mnie firmy trafiło wezwanie które brzmiało mniej więcej tak: „Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych zgodnie z zarządzeniem referendarza sądowego zobowiązuje wnioskodawcę do usunięcia przeszkody wpisu […]

Do Sądu Najwyższego trafiają coraz to dziwniejsze pytania prawne dotyczące weksli a i sam SN nierzadko zaskakuje swoimi rozstrzygnięciami w przedmiotowej kwestii. Jeszcze nie umilkły echa komentarzy na temat niedawnej uchwały SN (III CZP 42/17) traktującej  (w kontekście prawa konsumenckiego) o ingerencji sądu z urzędu w swoją właściwość miejscową uzasadnioną miejscem płatności weksla- a na […]

W ostatnich czasach nie dość, że nie brakuje regulacji prawnych stawiających dłużnika w pozycji uprzywilejowanej względem wierzyciela to i orzecznictwo zdaje się podążać tym tropem (vide: niedawna sprawa klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi spółki jawnej). Widać to jaskrawo zwłaszcza na przykładzie dłużników nie będących przedsiębiorcami: a to upadłość konsumencka a to forujące konsumenta – dłużnika […]

Warto walczyć o swoje

Leszek Bloch04 marca 20166 komentarzy

Pisałem niedawno o tym jak udało mi się uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie o wydanie rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku. Dzisiaj chcę przedstawić dalszą część tej historii gdyż obfitowała w niespodziewane wolty i dostarczyła niezłej dawki emocji. Często orzeczenie nakazujące wydanie rzeczy  trudno jest zrealizować w egzekucji ponieważ rzecz nie jest już […]

Dokument urzędowy jako dowód w procesie pojawia się nieczęsto, zaś jeszcze rzadziej jako podstawa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Walor dowodowy dokumentu urzędowego jest nie do przecenienia w procesie: korzysta on z domniemania prawdziwości tego co zostało w nim urzędowo zaświadczone (art. 244 k.p.c.)  zaś dokument prywatny stanowi jedynie dowód, że osoba która go […]