Nakazowe

Mediacja jak …. lewatywa

Leszek Bloch        19 lutego 2016        7 komentarzy

Czytając wprowadzone od 1 stycznia 2016r. zmiany dotyczące mediacji mam wrażenie, że opracowujący ww. nowelizację musieli inspirować się „Przygodami Dobrego Wojaka Szwejka” Jaroslava Haska. Zalecanie bowiem mediacji w każdej niemal sprawie (nawet w postępowaniu nakazowym), na każdym niemal etapie postępowania i bez ograniczeń ilościowych w trakcie postępowania jako żywo przypomina opisywaną w „Przygodach ….” uniwersalną […]

Sprzedaż z zastrzeżeniem własności – a postępowanie nakazowe

Leszek Bloch        15 lutego 2016        2 komentarze

Niektóre konstrukcje prawne spotykamy głównie w teorii. Swego czasu zaintrygowała mnie możliwość dochodzenia w postępowaniu nakazowym świadczenia innych rzeczy zamiennych o których wspomina art. 485  § 1 kp.c. Przepis ten stanowi, iż sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. O ile dochodzenie w postępowaniu nakazowym roszczeń pieniężnych jest codziennością o tyle domaganie się w tym trybie […]

Weksel (wspólników) spółki cywilnej

Leszek Bloch        03 lutego 2016        6 komentarzy

Weksel to nie faktura – tak można na wstępie streścić przedmiot niniejszego wpisu. O zasadach odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej pisałem  tutaj. Wiesz zatem, że spółka cywilna to nic innego jak umowa wspólników zawarta w zamiarze osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Dlatego nie spółka a wspólnicy są podmiotem praw i obowiązków. Wiesz także, że za zobowiązania zaciągnięte w ramach umowy spółki cywilnej jej […]

Rzutem na taśmę. Hipoteka a upadłość.

Leszek Bloch        22 grudnia 2015        4 komentarze

Upadłość dłużnika może udaremnić każdą nawet dobrze rokującą egzekucję zwłaszcza gdy jest to czasochłonna egzekucja z nieruchomości. Jeśli zastanawiasz się co zrobić gdy dłużnik jest właścicielem nieruchomości (nawet takiej z której inni już wszczęli egzekucję) zaś perspektywa upadłości dłużnika jest bliska i nieuchronna posłuchaj tej historii: Nie byłem jeszcze wówczas aplikantem ale mogę zaryzykować stwierdzenie, […]

Data umowy warunkiem trybu nakazowego

Leszek Bloch        24 listopada 2015        Komentarze (0)

Ja bym wydał w nakazowym stwierdził przewodniczący wydziału kiedy zapytałem dlaczego zadekretowaną przezeń do nakazowego sprawę sędzia który ją otrzymał do rozpoznania zakwalifikował do postępowania upominawczego. Okazało się, że zarówno mnie jak i przewodniczącego wydziału zgubiła rutyna i to sędzia orzekający miał rację. Sprawa wydawała się typowa: umowa, protokoły odbioru, faktura z dowodem doręczenia tj. wszystkie […]