Nakaz z weksla

Weksel (wspólników) spółki cywilnej

Leszek Bloch        03 lutego 2016        4 komentarze

Weksel to nie faktura – tak można na wstępie streścić przedmiot niniejszego wpisu. O zasadach odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej pisałem  tutaj. Wiesz zatem, że spółka cywilna to nic innego jak umowa wspólników zawarta w zamiarze osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Dlatego nie spółka a wspólnicy są podmiotem praw i obowiązków. Wiesz także, że za zobowiązania zaciągnięte w ramach umowy spółki cywilnej jej […]

Przeprosiny od sądu to już coś :)

Leszek Bloch        20 listopada 2015        Komentarze (0)

Było to tego lata. Środek dnia, upalnie (ach jakby teraz przydało się trochę tego żaru ;). Idę środkiem zatłoczonego lubelskiego deptaka. Zewsząd dobiega gwar. Dzwoni mój telefon komórkowy. Odbieram. W słuchawce słyszę: „Dzwonię z sądu x. Z tej strony przewodniczący wydziału. Chciałem Pana przeprosić. Pański wniosek został już rozpoznany.” Osłupiałem…. Od pewnego czasu obserwuję pewną […]

Patrz w przyszłość i żądaj poręczeń

Leszek Bloch        04 listopada 2015        10 komentarzy

Sytuacji, kiedy poręczenie udzielone kiedyś dłużnikowi  uratowało później pieniądze wierzyciela mogę z własnego doświadczenia przytaczać bez liku. Szczególnie cenię sobie poręczenie wekslowe. W jednej sprawie wystawca weksla – sp. zo.o. – ogłosiła upadłość. Gdyby nie poręczenia udzielone – kiedyś, dawno temu – przez wspólników, zarząd i prokurentów można było by zapomnieć  o pieniądzach. Ba – sami […]

Ufaj ale sprawdzaj! O własnoręcznym podpisie na wekslu.

Leszek Bloch        16 września 2015        6 komentarzy

Dobrze wiem, iż relacje biznesowe (zwłaszcza wieloletnie) bazują często (a może głównie) na zaufaniu między kontrahentami – niemniej swoim klientom niezmiennie zalecam zasadę ograniczonego zaufania w obrocie gospodarczym. Jeśli myślisz, że jestem przeczulony i z Twoimi kontrahentami nic podobnego się nie wydarzy  – posłuchaj tej historii: Jeden z moich klientów od kilkunastu lat sprzedawał towary pewnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkowie zarządu kupującego […]

Bo tak. O wstrzymaniu wykonania nakazu z weksla

Leszek Bloch        27 sierpnia 2015        12 komentarzy

„A wie pan, że nam ostatnio uchylili rygor z weksla, bez żadnego uzasadnienia.” – powiedział mi pewnego razu w sądzie przewodniczący wydziału w luźnej rozmowie o zaskakujących rozstrzygnięciach sądowych. „Tak, wiem – to w mojej sprawie” – odpowiedziałem. Wiedziałem nie tylko dlatego, że występowałem w tej sprawie jako pełnomocnik powoda – ale także z doświadczenia […]