Projekty zmian i nowelizacje przepisów

Tego się nikt nie spodziewał. Tyle zmian w odsetkach w tak krótkim czasie. We wpisie o odsetkach w styczniu 2020  wspominałem, że Prezes NBP deklaruje utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Odsetki zależą od stopy referencyjnej NBP zatem nic nie zapowiadało zmian. Tymczasem odsetki (za wyjątkiem odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych) zmieniły się […]

Przypuśćmy, że w związku z epidemią koronawirusa nie dotrzymałeś terminu w procesie sądowym. Załóżmy, że odetchnąłeś z ulgą gdy przepisy tarczy antykryzysowej zawiesiły bieg tychże terminów. Nie ciesz się przed czasem. Sprawdź czy zawieszenie biegu terminów będzie dotyczyć Twojej sprawy. Sprawdź czy bieg terminu w Twojej sprawie nie zakończył się przed wejściem w życie przepisów […]

Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym ograniczenia w pracy sądów, urzędów, placówek pocztowych w znaczący sposób wpływają na prawa uczestników procesu sądowego. Zamknięto biura podawcze sądów. Placówki pocztowe znacząco skróciły godziny pracy, często znajdują się także na terenie obiektów handlowych w których ograniczono liczbę osób jednocześnie w nich przebywających – co bardzo utrudnia […]

Przeprosiłem się z EPU

Leszek Bloch11 lutego 202042 komentarze

Przyznam, że nie byłem zwolennikiem EPU. Co zniechęcało mnie do Elektronicznego Postępowania Upominawczego? Główną przyczyna niechęci do pozywania w EPU było bezwzględne przekazywanie sprawy do sądu właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania/ siedziby pozwanego – po złożonym przezeń sprzeciwie. Negatywnego nastawienia nie zmieniała opłata w EPU – można powiedzieć: jedna czwarta tego co „zwykłym” postępowaniu upominawczym. […]

Niedługo 7.11.2019. Od tej chwili sąd będzie mógł badać z urzędu swoją niewłaściwość miejscową – o czym wspominałem w niedawnym wpisie. To nie jedyna zmiana wchodząca tego dnia. Niektórzy sędziowie z niecierpliwością czekają na w/w datę z całkiem innego powodu. Dlaczego ? Otóż od tej daty sędziowie – bez zarzutu sprzyjania jednej stronie – będą […]