Zabezpieczenie

Tym razem po stronie komornika

Leszek Bloch        10 marca 2016        Komentarze (0)

W zasadzie nie angażuję się w tego typu sprawy i swoją aktywność ograniczam do roli pełnomocnika strony, którą aktualnie reprezentuję. Tym razem jednak postanowienie sądu pierwszej instancji o obniżeniu należnej komornikowi opłaty egzekucyjnej z 21673,11 zł do kwoty 1436,76 zł zaskoczyło mnie kompletnie. Zaskakujący był nie tyle sam fakt obniżenia opłaty a jej wysokość. Nie jestem […]

Rzutem na taśmę. Hipoteka a upadłość.

Leszek Bloch        22 grudnia 2015        4 komentarze

Upadłość dłużnika może udaremnić każdą nawet dobrze rokującą egzekucję zwłaszcza gdy jest to czasochłonna egzekucja z nieruchomości. Jeśli zastanawiasz się co zrobić gdy dłużnik jest właścicielem nieruchomości (nawet takiej z której inni już wszczęli egzekucję) zaś perspektywa upadłości dłużnika jest bliska i nieuchronna posłuchaj tej historii: Nie byłem jeszcze wówczas aplikantem ale mogę zaryzykować stwierdzenie, […]

Zabezpieczone to jeszcze nie twoje.

Leszek Bloch        19 listopada 2015        Komentarze (0)

Wierzycielu: jeśli zdołałeś zabezpieczyć swoje roszczenie w postępowaniu zabezpieczającym i sądzisz, że w złożone w depozycie sądowym czeka jedynie na Ciebie – jesteś w błędzie. Przekonał się o tym boleśnie jeden z wierzycieli rywalizujący z innymi o pierwszeństwo zaspokojenia swoich roszczeń. Sam wiesz, że w przypadku wielości wierzycieli każdy z nich dąży do zaspokojenia swojego roszczenia […]

Ograniczenia komorników – obawy wierzycieli

Leszek Bloch        13 listopada 2015        Komentarze (0)

Założeniem obowiązującej od kilku dni znowelizowanej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji było przeciwdziałanie swoistej monopolizacji rynku egzekucji przez największe kancelarie komornicze oraz zapewnienie funkcjonowania mniejszym kancelariom. Swoboda wyboru komornika miała i ma swoje niezaprzeczalne atuty – wzrost konkurencyjności i skuteczności: komornik nie miał już jak poprzednio zagwarantowanego wpływu spraw (poza egzekucją z nieruchomości) a […]

Nakazowe. Wniosek o zasądzenie kosztów zabezpieczenia – termin złożenia

Leszek Bloch        10 września 2015        10 komentarzy

Przyznam, że z lekkim niepokojem odebrałem korespondencją z sądu odwoławczego w sprawie którą opiszę. Spodziewałem się rozstrzygnięcia mojego zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji. Oddalenie zażalenia skomplikowałoby znacznie proces odzyskiwania wydatków na postępowanie zabezpieczające.  Otworzyłem kopertę i szybko przebiegłem wzrokiem treść rozstrzygnięcia. Szukałem jednego słowa: „uchylić”. Było. Wyobraź sobie, że po złożeniu pozwu w postępowaniu nakazowym i otrzymaniu nakazu w […]