Zabezpieczenie

Zabezpieczone to jeszcze nie twoje.

Leszek Bloch        19 listopada 2015        Komentarze (0)

Wierzycielu: jeśli zdołałeś zabezpieczyć swoje roszczenie w postępowaniu zabezpieczającym i sądzisz, że w złożone w depozycie sądowym czeka jedynie na Ciebie – jesteś w błędzie. Przekonał się o tym boleśnie jeden z wierzycieli rywalizujący z innymi o pierwszeństwo zaspokojenia swoich roszczeń. Sam wiesz, że w przypadku wielości wierzycieli każdy z nich dąży do zaspokojenia swojego roszczenia […]

Ograniczenia komorników – obawy wierzycieli

Leszek Bloch        13 listopada 2015        Komentarze (0)

Założeniem obowiązującej od kilku dni znowelizowanej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji było przeciwdziałanie swoistej monopolizacji rynku egzekucji przez największe kancelarie komornicze oraz zapewnienie funkcjonowania mniejszym kancelariom. Swoboda wyboru komornika miała i ma swoje niezaprzeczalne atuty – wzrost konkurencyjności i skuteczności: komornik nie miał już jak poprzednio zagwarantowanego wpływu spraw (poza egzekucją z nieruchomości) a […]

Nakazowe. Wniosek o zasądzenie kosztów zabezpieczenia – termin złożenia

Leszek Bloch        10 września 2015        10 komentarzy

Przyznam, że z lekkim niepokojem odebrałem korespondencją z sądu odwoławczego w sprawie którą opiszę. Spodziewałem się rozstrzygnięcia mojego zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji. Oddalenie zażalenia skomplikowałoby znacznie proces odzyskiwania wydatków na postępowanie zabezpieczające.  Otworzyłem kopertę i szybko przebiegłem wzrokiem treść rozstrzygnięcia. Szukałem jednego słowa: „uchylić”. Było. Wyobraź sobie, że po złożeniu pozwu w postępowaniu nakazowym i otrzymaniu nakazu w […]

Dlaczego to ma być właśnie nakaz w nakazowym?  Nie może być inny nakaz lub wyrok?  W dzisiejszych czasach gdzie się upraszcza zasady obrotu gospodarczego ja mam wymagać podpisów, zabezpieczeń od kontrahentów? Takie pytania pojawiają się wciąż ze strony przedsiębiorców z którymi współpracuję w przedmiocie zabezpieczenia i egzekwowania roszczeń. Padły i dzisiaj ze strony jednego z nich prowadzącego […]