Co robić gdy sąd nie chce wydać nakazu w nakazowym

Leszek Bloch        07 sierpnia 2015        4 komentarze

Mecenasie w tym sądzie nie przechodzi nawet weksel. – słyszę od pełnomocnika strony przeciwnej w czasie pogawędki przed rozprawą – o praktykach panujących w sądach.

Co robić gdy sąd z niewiadomych przyczyn nie chce wydać nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pomimo tego, że powód dołożył należytych starań i spełnił rygorystyczne wymogi postępowania nakazowego licząc na związane z nim udogodnienia.

Sprawa nie jest nowa i nie ma na nią recepty w przepisach postępowania cywilnego.

Zakwalifikowanie sprawy do danego trybu należy od przewodniczącego wydziału.

Przewodniczący wydaje w tym celu z urzędu odpowiednie zarządzenia (chyba że ze zmianą postępowania wiąże się konieczność zmiany sądu, wówczas sprawa zostaje przekazana na podstawie postanowienia sądu).

Sąd (sędzia) orzekający nie jest związany dokonaną przez przewodniczącego kwalifikacją  do danego trybu i w razie stwierdzenia, że dekretacja nie jest właściwa, sąd rozpozna sprawę we właściwym postępowaniu lub przekaże sprawę do sądu właściwego.

Przewodniczący wydziału ani sąd (sędzia) orzekający nie są związani wnioskiem powoda o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym.

Na zarządzenie o przekazaniu sprawy z jednego trybu do drugiego (np: z postępowania nakazowego do upominawczego) nie służy zażalenie.

Co więcej takie zarządzenie nie jest ono uzasadniane – zatem naprawdę nie wiadomo co było przyczyną odmowy.

Powód jako inicjator procesu  nawet jeśli spełni wymagane przepisami przesłanki nie ma żadnego realnego wpływu na tryb postępowania do jakiego sprawa zostanie zakwalifikowana gdyż zarządzenie w tej kwestii jest niezaskarżalne.

Stoi to w oczywistej sprzeczności z obowiązkiem sądu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym po spełnieniu przez powoda ustawowych przesłanek (Art. 485 § 1. k.p.c Sąd wydaje nakaz zapłaty….

Co prawda postulowane są zmiany polegające na obowiązku uzasadniania takiego zarządzenia, obowiązku doręczenia stronie oraz możliwości zaskarżenia przez stronę – ale obecnie jest jak jest: sąd może na podstawie znanych jedynie sobie subiektywnych przesłanek sprawę kwalifikującą się do postępowania nakazowego skierować do trybu upominawczego lub zwykłego udzielając de facto tym samym ochrony pozwanemu, zaś powodowi nie przysługuje od tego odwołanie.

Uchybienia tego rodzaju można wskazywać co prawda w apelacji ale dla powoda liczącego na możliwość niskiej opłaty od pozwu i szybkiego zabezpieczenia – to marne pocieszenie.

Co zatem robić w takiej sytuacji?

Twój pełnomocnik powinien to wiedzieć….

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

POWÓD Sierpień 8, 2015 o 19:59

Miałem taki przypadek, opisany na stronie http://www.remitent.pl/galeria-weksli-wykletych-5/7594 , ale niestety nie dość , że czekałem na samą decyzję o przekazaniu sprawy do tybu zwykłego 5 miesięcy to po cofnięciu pozwu czekałem jeszcze na zwrot weksla 4 miesiące, więc i tak Sąd (sędzia) skutecznie mi utrudnił uzyskanie nakazu.

Odpowiedz

Leszek Bloch Sierpień 10, 2015 o 23:01

Bywa i tak – niemniej gdyby sprawa pozostała w trybie zwykłym to zapewne potrwałaby jeszcze dłużej.

Odpowiedz

ewa Sierpień 15, 2016 o 16:00

Czyli w tym wypadku nalezy cofnac pozew jak najszybciej?

Odpowiedz

Leszek Bloch Sierpień 16, 2016 o 10:21

Każda sprawa jest inna dlatego proponuję aby decyzje o cofnięciu zawsze konsultować ze swoim pełnomocnikiem lub też w przypadku braku pełnomocnika rozważyć potrzebę jego ustanowienia – względnie zasięgnąć porady adwokata lub radcy prawnego.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: