Czy komornik powiększy opłatę egzekucyjną o VAT ?

Leszek Bloch        14 kwietnia 2016        Komentarze (0)

W związku z „ovatowaniem” komorników pojawiły się pytania istotne zarówno dla stron postępowania egzekucyjnego jak i dla komorników je prowadzących a mianowicie:

Czy komornik dolicza do opłaty egzekucyjnej podatek VAT?

Czy  też ustalana przez komornika opłata egzekucyjna zawiera podatek VAT?

Jak można się domyślać każdy z podmiotów postępowania egzekucyjnego jest zainteresowany odmienną odpowiedzią na ww. pytania 🙂 .

Dlatego nie dziwi, że do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne  o treści:

​Czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), o kwotę podatku VAT?”

Oczekujący werdyktu muszą jednak wykazać się sporą dozą cierpliwości: notka na stronie SN informuje o zwrocie akt z powodu braków formalnych 🙁

Podobny los 🙁 spotkał kolejne zagadnienie dotyczące opłaty egzekucyjnej o następującej treści:

Czy komornikowi sądowemu przysługuje zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego uchylające postanowienie komornika ustalające opłatę egzekucyjną i przekazujące sprawę komornikowi do ponownego rozpoznania?​”

– zatem i w tym przypadku cierpliwość oczekujących rozstrzygnięcia będzie wystawiona na próbę.

Łatwo radzić bycie cierpliwym skoro jak trafnie zauważył Stanisław Jerzy Lec: „Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć”  🙂 …

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: