Dokument urzędowy w postępowaniu nakazowym

Leszek Bloch        23 lutego 2016        2 komentarze

Dokument urzędowy jako dowód w procesie pojawia się nieczęsto, zaś jeszcze rzadziej jako podstawa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Walor dowodowy dokumentu urzędowego jest nie do przecenienia w procesie: korzysta on z domniemania prawdziwości tego co zostało w nim urzędowo zaświadczone (art. 244 k.p.c.)  zaś dokument prywatny stanowi jedynie dowód, że osoba która go popisała złożyła oświadczenie w nim zawarte (art. 245 k.p.c.).

Całkiem niedawno prowadziłem sprawę która „przeszła” wszystkie instancje a zapoczątkował ją pozew oparty na dokumencie urzędowym. Była to sprawa o tyle nietypowa dla postępowania nakazowego, że „mojego” powoda (przedsiębiorcę) nie łączyła z pozwanym (przedsiębiorcą) żadna umowa – zatem nie mogłem liczyć na wydanie nakazu w tym trybie w oparciu o pozostałe podstawy wskazane w art. 485 k.pc. a z wiadomych względów (wspominałem o tym min.- tutajtutaj, tu, i tu) zależało mi na nakazie w nakazowym.

Zaczęło się od tego, że uzyskałem w postępowaniu nakazowym tytuł wykonawczy nakazujący innemu pozwanemu wydanie rzeczy (o tym dowiesz się tutaj) po czym udałem się wraz z komornikiem w celu realizacji tego tytułu. Przymusowe odebranie rzeczy nie doszło do skutku: w chwili egzekucji znajdowały się już w posiadaniu innego przedsiębiorcy odmawiającemu ich wydania i powołującemu się na swoje prawo własności zaś środki przymusu można było zastosować jedynie do pozwanego oznaczonego w tytule wykonawczym.

Pomimo tego nie zniechęciłem się – gdyż wizyta komornika mimo że nie doprowadziła do osiągnięcia zakładanego pierwotnie celu – umożliwiła mi uzyskanie dokumentu urzędowego – przydatnego do uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko przedsiębiorcy odmawiającemu wydania rzeczy. Protokół z przeprowadzonych czynności egzekucyjnych sporządzony przez komornika sądowego stanowi dokument urzędowy. Protokół taki stanowi zatem dowód tego co zostało w nim stwierdzone. Strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia organu, od którego dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna okoliczności te udowodnić (art. 252 k.p.c) – co jak możesz się domyślać nie jest w takiej konfiguracji łatwe.

 Tak wyglądał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany na podstawie dokumentu urzędowego (tym razem egzekucja była skuteczna). Możesz go porównać z poprzedzającym go nakazem w postępowaniu nakazowym dotyczącym wydania rzeczy ruchomych. Taki nakaz to także dokument urzędowy.

Na marginesie: zachęcam do aktywnego uczestnictwa w postępowaniu egzekucyjnym wierzycieli lub ich pełnomocników.

Jak widać: warto:)

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Krzysztof Marzec 9, 2016 o 13:05

Witam,
Czy dla uzyskania nakazu wydania rzeczy wobec kolejnego ich właściciela konieczna była skarga pauliańska?

Odpowiedz

Leszek Bloch Marzec 9, 2016 o 13:18

Nie

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: