Grzech zaniechania – gdy dłużnik wpłaca w trakcie procesu

Leszek Bloch        03 października 2015        2 komentarze

Nauczony doświadczeniem zawsze uczulam powodów, których reprezentuję na ten aspekt sprawy – dlatego i Ty wierzycielu przeczytaj.

Wyobraź sobie, jak reagujesz gdy termin płatności minął, zaś Twój dłużnik nie płaci?  Jesteś zaniepokojony, gdyż kontrahent nie dotrzymał umowy, dzwonisz, piszesz emaile, wysyłasz wezwania, przekazujesz sprawę do prawnika który składa pozew lub robisz to sam. Jeśli sam wnosisz pozew i dłużnik wpłaci przed złożeniem pozwu – naturalnym jest, że żądasz w pozwie kwoty aktualnej na dzień wnoszenia powództwa tzn. uwzględniającej tę wpłatę.

Czy również reagujesz gdy Twój dłużnik dokonał wpłaty w trakcie procesu? Jeśli wpłata Cię uspokoiła, uznałeś ją za naturalną kolej rzeczy i zaniechałeś podjęcia działań – możesz przegrać proces.

To ważna kwestia – albowiem jak wskazują doświadczenia sędziów gospodarczych znaczna część błędów popełnianych przez powodów wiąże się z popieraniem roszczenia, które wygasło wskutek zapłaty. W sytuacji, gdy Twój dłużnik zaskarżył orzeczenie wnosząc o oddalenie powództwa (licząc np: na przeciągnięcie sprawy) a mimo tego dokonał wpłat na poczet dochodzonego pozwem roszczenia a Ty nie ograniczasz powództwa o wpłaconą kwotę jesteś traktowany jakbyś nadal żądał zasądzenia tego co już zapłacone toteż – Twoje powództwo zostanie oddalone zaś Ty wierzycielu zostaniesz obciążony kosztami procesu łącznie z kosztami zastępstwa procesowego (w przypadku reprezentowania pozwanego przez profesjonalnego pełnomocnika).

Podobnie powinieneś uczynić jeśli pozew składa Twój pełnomocnik zaś po przekazaniu sprawy pełnomocnikowi – – dłużnik dokonał spłaty – szczególnie jeśli stało się to przed złożeniem pozwu. Pełnomocnik czerpie informacje o stanie roszczenia od swojego mocodawcy dlatego od dnia przekazania mu sprawy powinieneś na bieżąco informować go o wszelkich zmianach w tym zakresie. Powinieneś niezwłocznie poinformować pełnomocnika o wpłacie aby mógł odpowiednio skorygować roszczenie,  gdyż jeśli tego nie uczyni – proces w części odpowiadającej wpłacie przegrasz Ty. Są wierzyciele, którzy dzień przekazania sprawy pełnomocnikowi uznają za równoznaczny z rozpoczęciem procesu ale należy mieć na względzie, iż od przekazania sprawy prawnikowi a złożeniem pozwu zwykle upływa jakiś czas – przynajmniej jeden dzień i to dzień złożenia pozwu jest miarodajny do oceny zasadności powództwa. Jeśli pomiędzy przekazaniem sprawy pełnomocnikowi a złożeniem pozwu dłużnik dokona wpłaty zaś pozew i nakaz nie będzie tego uwzględniał – pozwany w razie złożenia środka zaskarżenia wygra proces w części dotyczącej wpłaty dokonanej przed złożeniem pozwu.

Podobnie jeśli dłużnik dokonał wpłaty przed wszczęciem egzekucji a wierzyciel tego nie uwzględni we wniosku egzekucyjnym – to wierzyciel może zostać obciążony w odpowiedniej części kosztami postępowania egzekucyjnego.

Dlaczego to takie ważne. Pamiętaj o tym.   

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Piotr Maj 3, 2016 o 18:22

Mam taki przypadek, ściga mnie (słusznie) wspólnota za zaległości w czynszu (moje zaniechanie, nie opłacałem czynszu). Złożyli wniosek do sądu (zakładam, że przez pełnomocnika), dostali klauzulę i rozpoczęli egzekucję. I teraz potrójny problem. Raz, nic nie wiedziałem o egzekucji (o długu tak, ale nie o wyroku). Pewnie po podwójnej awizacji wróciło do wierzyciela. Dwa to w czasie od pozwu do egzekucji dług z powodu nadpłaty zmalał o jakieś 10% czego wierzyciel nie uwzględnił we wniosku. Dług urósł w kolejnych miesiącach o te 10%, ale ich pozew/wyrok dotyczył konkretnego czynszu a nie również przyszłego. Trzy, sam spłaciłem wierzyciela (bez kosztów procesu, bo o nim nie wiedziałem), a w momencie mojej spłaty – tego samego dnia -, komornik ściągnął drugie tyle z mojego konta. Oczywiście komornikowi 5% się niestety należy, ale tutaj ściągnął 15%. Wątpię, żeby oddał. Czy w takim wypadku regres do wierzyciela wchodzi w grę, ewentualnie czy pismo od wierzyciela że dług został spłacony bezpośrednio w takim przypadku coś pomoże ?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Leszek Bloch Maj 3, 2016 o 20:28

1. Jeśli awizowane pod prawidłowym adresem i była możliwość odbioru – to wszystko jest ok.
2. Jeśli wierzyciel nie uwzględnił wpłat do dnia wniesienia wniosku – i jest to dowiedzione a komornik o tym wie to nie powinien pobierać od dłużnika kosztów egzekucji w zakresie wpłaty dokonanej przed egzekucją.
3. Pismo od wierzyciela pomogłoby w zakresie wysokości opłaty egzekucyjnej gdyby wynikało z niego że wpłata nastąpiła przed ściągnięciem przez komornika.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: