Jak żądać odsetek w pozwie

Leszek Bloch        24 września 2015        2 komentarze

Z relacji sędziów sądów gospodarczych wynika, że często spotykanym w pozwach błędem wykluczającym rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym tj. w trybie upominawczym lub nakazowym jest nieprawidłowe żądanie odsetek. Błąd ten uniemożliwia rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym tj. nakazowym lub upominawczym powodując konieczność przekazania jej do trybu zwykłego.

Jak zatem żądać odsetek w pozwie?

Wymagalności roszczenia to krótko mówiąc chwila w której wierzyciel ma prawną możliwość żądania spełnienia świadczenia przez dłużnika.

Opóźnienie oznacza niewykonanie zobowiązania przez dłużnika we właściwym czasie.

Wymagalność zależy od charakteru zobowiązań i ich właściwości zatem nie da się wyznaczyć jednej reguły jej określania.

Generalnie można jednak przyjąć następujące reguły:

  1. Strony ustaliły termin wykonania zobowiązania
  2. Strony nie ustaliły terminu wykonania zobowiązania ale wynika on z charakteru zobowiązań i/lub ich właściwości
  3. Strony nie ustaliły terminu wykonania zobowiązania i nie wynika on z charakteru zobowiązań i/lub ich właściwości – a zatem ma charakter bezterminowy

ad. 1 Jeżeli strony ustaliły termin wykonania zobowiązania – to ostatni dzień terminu jest dniem wymagalności zaś o opóźnieniu i możliwości żądania odsetek można mówić dnia następnego po upływie terminu.

Np: jeżeli udzielasz kontrahentowi odroczonego terminu płatności – powiedzmy 30 dniowego – to wiedz, że przez ten cały okres do 30 dnia roszczenie jest niewymagalne, w 30 dniu roszczenie jest wymagalne ale jeśli dłużnik spełni je w tym dniu jest jeszcze „w terminie”.

ad. 2 Strony nie ustaliły terminu wykonania zobowiązania ale wynika on z charakteru zobowiązań i/lub ich właściwości. Jeżeli strony umowy nie ustaliły inaczej świadczenia wzajemne powinny być w zasadzie spełnione jednocześnie – zatem jeżeli spełniłeś swoje świadczenie niepieniężne (sprzedałeś towar, wykonałeś usługę) to masz prawo oczekiwać jednoczesnej zapłaty. W takim przypadku wymagalność roszczeń wzajemnych nastąpi w tym samym czasie.

ad. 3 Wymagalność zobowiązań co do których strony nie ustaliły terminu wykonania zobowiązania i nie wynika on z charakteru zobowiązań i/lub ich właściwości zależy w zasadzie od woli wierzyciela tj. od wezwania do zapłaty. Jeżeli wezwaniu wierzyciel określił termin w którym zobowiązanie powinno być wykonane to termin ten staje się terminem wymagalności roszczenia o wykonanie zobowiązania. Jeżeli natomiast wierzyciel nie określił terminu w którym zobowiązanie powinno być wykonane to zgodnie z treścią art. 455 kc świadczenie powinno być spełnione „niezwłocznie” po wezwaniu, tj. bez nieuzasadnionej zwłoki ale tak by dłużnik miał realną możliwość spełnienia świadczenia.

O czym należałoby jeszcze pamiętać? – otóż o dwóch kwestiach: o dniach ustawowo wolnych od pracy (wpływają na termin wymagalności) raz o zasadach żądania odsetek od odsetek (art. 482 kc).

Pamiętaj – jeśli nie jesteś pewien jak prawidłowo sformułować żądanie pozwu – lepiej powierzyć to komuś kto się na tym zna. Ty zaś zajmij się tym czym sam się znasz.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Waldek Sierpień 21, 2016 o 15:44

Witam
Składam pozew o odzyskanie należności za remont dachu od współwłaściciela nieruchomości w kwocie 10 000 zł. Remont miał miejsce w 2011 r. a pierwsze wezwanie do zapłaty (pisemne) otrzymał on w maju 2013 r. z terminem zapłaty do 1 czerwca 2013 r. W wezwaniu tym była również informacja o odsetkach, które będą liczone od dnia 2 czerwca 2013 r. W lipcu 2016 r. wysłałem drugie, przedsądowe wezwanie do zapłaty, wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 2.06.2013 r. (w wezwaniu było do 15 lipca 2016r.) – kalkulator na stronie MF wyliczył kwotę odsetek do dnia 22.08.2016 (jutro składam pozew) w wysokości 3168,23 zł. I teraz nasuwa się pytanie: Czy w pozwie wpisuję Wartość przedmiotu sporu 10 000 czy od razu z odsetkami czyli 13 168,23 ? Wnoszę zatem o zapłatę 10 000 zł wraz odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 02.06.2013 r. do dnia zapłaty, czy „Wnoszę o zapłatę 13 168,23 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia pozwu czyli 22.08.2016 r. do dnia zapłaty” ?
Jaka formuła będzie właściwa ? Z góry dziękuję za podpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Leszek Bloch Sierpień 21, 2016 o 20:55

Jeśli chodzi o wartośc przedmiotu sporu to poprawne są obie wersje (należność główna lub należność główna+skapitalizowane odsetki).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: