Jak żądać odsetek w pozwie

Leszek Bloch        24 września 2015        5 komentarzy

Z relacji sędziów sądów gospodarczych wynika, że często spotykanym w pozwach błędem wykluczającym rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym tj. w trybie upominawczym lub nakazowym jest nieprawidłowe żądanie odsetek. Błąd ten uniemożliwia rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym tj. nakazowym lub upominawczym powodując konieczność przekazania jej do trybu zwykłego.

Jak zatem żądać odsetek w pozwie?

Wymagalności roszczenia to krótko mówiąc chwila w której wierzyciel ma prawną możliwość żądania spełnienia świadczenia przez dłużnika.

Opóźnienie oznacza niewykonanie zobowiązania przez dłużnika we właściwym czasie.

Wymagalność zależy od charakteru zobowiązań i ich właściwości zatem nie da się wyznaczyć jednej reguły jej określania.

Generalnie można jednak przyjąć następujące reguły:

  1. Strony ustaliły termin wykonania zobowiązania
  2. Strony nie ustaliły terminu wykonania zobowiązania ale wynika on z charakteru zobowiązań i/lub ich właściwości
  3. Strony nie ustaliły terminu wykonania zobowiązania i nie wynika on z charakteru zobowiązań i/lub ich właściwości – a zatem ma charakter bezterminowy

ad. 1 Jeżeli strony ustaliły termin wykonania zobowiązania – to ostatni dzień terminu jest dniem wymagalności zaś o opóźnieniu i możliwości żądania odsetek można mówić dnia następnego po upływie terminu.

Np: jeżeli udzielasz kontrahentowi odroczonego terminu płatności – powiedzmy 30 dniowego – to wiedz, że przez ten cały okres do 30 dnia roszczenie jest niewymagalne, w 30 dniu roszczenie jest wymagalne ale jeśli dłużnik spełni je w tym dniu jest jeszcze „w terminie”.

ad. 2 Strony nie ustaliły terminu wykonania zobowiązania ale wynika on z charakteru zobowiązań i/lub ich właściwości. Jeżeli strony umowy nie ustaliły inaczej świadczenia wzajemne powinny być w zasadzie spełnione jednocześnie – zatem jeżeli spełniłeś swoje świadczenie niepieniężne (sprzedałeś towar, wykonałeś usługę) to masz prawo oczekiwać jednoczesnej zapłaty. W takim przypadku wymagalność roszczeń wzajemnych nastąpi w tym samym czasie.

ad. 3 Wymagalność zobowiązań co do których strony nie ustaliły terminu wykonania zobowiązania i nie wynika on z charakteru zobowiązań i/lub ich właściwości zależy w zasadzie od woli wierzyciela tj. od wezwania do zapłaty. Jeżeli wezwaniu wierzyciel określił termin w którym zobowiązanie powinno być wykonane to termin ten staje się terminem wymagalności roszczenia o wykonanie zobowiązania. Jeżeli natomiast wierzyciel nie określił terminu w którym zobowiązanie powinno być wykonane to zgodnie z treścią art. 455 kc świadczenie powinno być spełnione „niezwłocznie” po wezwaniu, tj. bez nieuzasadnionej zwłoki ale tak by dłużnik miał realną możliwość spełnienia świadczenia.

O czym należałoby jeszcze pamiętać? – otóż o dwóch kwestiach: o dniach ustawowo wolnych od pracy (wpływają na termin wymagalności) raz o zasadach żądania odsetek od odsetek (art. 482 kc).

Pamiętaj – jeśli nie jesteś pewien jak prawidłowo sformułować żądanie pozwu – lepiej powierzyć to komuś kto się na tym zna. Ty zaś zajmij się tym czym sam się znasz.

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Waldek Sierpień 21, 2016 o 15:44

Witam
Składam pozew o odzyskanie należności za remont dachu od współwłaściciela nieruchomości w kwocie 10 000 zł. Remont miał miejsce w 2011 r. a pierwsze wezwanie do zapłaty (pisemne) otrzymał on w maju 2013 r. z terminem zapłaty do 1 czerwca 2013 r. W wezwaniu tym była również informacja o odsetkach, które będą liczone od dnia 2 czerwca 2013 r. W lipcu 2016 r. wysłałem drugie, przedsądowe wezwanie do zapłaty, wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 2.06.2013 r. (w wezwaniu było do 15 lipca 2016r.) – kalkulator na stronie MF wyliczył kwotę odsetek do dnia 22.08.2016 (jutro składam pozew) w wysokości 3168,23 zł. I teraz nasuwa się pytanie: Czy w pozwie wpisuję Wartość przedmiotu sporu 10 000 czy od razu z odsetkami czyli 13 168,23 ? Wnoszę zatem o zapłatę 10 000 zł wraz odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 02.06.2013 r. do dnia zapłaty, czy „Wnoszę o zapłatę 13 168,23 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia pozwu czyli 22.08.2016 r. do dnia zapłaty” ?
Jaka formuła będzie właściwa ? Z góry dziękuję za podpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Leszek Bloch Sierpień 21, 2016 o 20:55

Jeśli chodzi o wartośc przedmiotu sporu to poprawne są obie wersje (należność główna lub należność główna+skapitalizowane odsetki).

Odpowiedz

Grzegorz Maj 22, 2018 o 11:56

Ze względu na wątpliwości pozwolę sobie odświeżyć wpis. Jeżeli moje pytanie było przedmiotem innego wpisu uprzejmie proszę o link.

Dochodzę w pozwie w postępowaniu upominawczym równowartości 40 euro. Ustawa o transakcjach handlowych mówi, że kwota ta należy się bez wezwania. Nie mówi natomiast nic o naliczaniu odsetek od tej równowartości. Wobec tego żądam od niej również odsetek. Aby zrobić to poprawnie materialnoprawnie powinienem wskazać, że należą się one od dnia doręczenia odpisu pozwu (czy właściwie nawet od dnia kolejnego – skoro było to zobowiązanie bezterminowe, to wymagalne stało się w dniu wezwania, którym w tej sprawie jest odpis pozwu). Sąd natomiast wzywa mnie do sprecyzowania żądania odsetkowego tłumacząc, że nie może wydać nakazu, w którym data początkowa naliczania odsetek od równowartości nie będzie ściśle określona (bo nie da się ustalić jej na dzień wydania nakazu), przy czym nie powołuje się na żaden przepis. Kto ma rację? Czy brak ścisłej daty rzeczywiście jest przeszkodą do wydania nakazu i jeśli tak to z jakich względów?

Odpowiedz

Leszek Bloch Maj 23, 2018 o 09:36

Charakter roszczenia o równowartość 40 euro nie jest dotychczas należycie ugruntowany. Nie ma jednolitej praktyki sądów powszechnych i znaczne rozbieżności w praktyce orzeczniczej mogą występować w granicach apelacji. W skąpej jeszcze literaturze zaznaczyło się stanowisko, że od kwoty rekompensaty nie żąda się odsetek– niemniej są i stanowiska odmienne wskazujące że ze względu na odszkodowawczy charakter od wartości rekompensaty mogą być żądane odsetki z transakcji handlowej. Dotykające min. tej kwestii pytanie prawne do Sądu Najwyższego zawarte w postanowieniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 5 października 2015 r., VI Ga 192/15 – nie doczekało się odpowiedzi w treści zapadłej uchwały SN III CZP 94/15. Ekwiwalent 40 euro ma charakter uboczny względem roszczenia głównego, tj. należności z tytułu niezapłaconej w transakcji handlowej należności. Nie można go jednak zaliczyć ani do odsetek (mimo zbliżonego sposobu powstawania roszczenia), ani do pożytków jakiegokolwiek rodzaju (art k.c.). Część sądów przyjmuje że od kwoty 40 euro nie można żądać odsetek (tak jak od kosztów procesu) zaś część odsetki zasądza. W tych sprawach gdzie zasądzano mi odsetki od 40 euro to w pozwie także oznaczałem żądanie odsetek „od dnia wniesienia pozwu” i nie było z tym problemu – analogicznie było w nakazie. Natomiast jesli sąd wzywa do sprecyzowania to chyba nie ma problemu aby wskazać datę dzienną wniesienia pozwu (data stempla pocztowego jeśli składano za pośrednictwem Poczty Polskiej)

Odpowiedz

Grzegorz Maj 23, 2018 o 12:07

Bardzo dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: