Jakie odsetki przy najmie między przedsiębiorcami

Leszek Bloch        18 sierpnia 2016        2 komentarze

Z najmem to jest ciekawa sprawa – bo to „ni pies, ni wydra” w kontekście ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Dlaczego?

Najem nie jest towarem ani usługą w ścisłym tych słów znaczeniu.

Otóż zgodnie z art. 4 ww. ustawy za transakcję handlową uważa się odpłatną dostawę towaru lub odpłatne świadczenie usługi jeżeli przedsiębiorcy zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością zaś umowa najmu nie jest zaś umową o świadczenie usług a umową o czasowe korzystanie z rzeczy.

Z kolej na podstawie art. 4 a ww. ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – do tychże transakcji handlowych nie stosuje się przepisu art. 481 kodeksu cywilnego traktującego o odsetkach za opóźnienie.

Jakie w takim razie zastosować ustawowe odsetki z tytułu  opóźnienia przy umowach najmu między przedsiębiorcami? Czy te wynikające z art. 481 kodeksu cywilnego czy też jednak te określone w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Przypomnę że różnica jest znaczna 7% lub 9,5 %  art. 481 kodeksu cywilnego przewiduje odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych zaś zgodnie z art. 4 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jako odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych określa odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 8 punktów procentowych.

Jak pokazała praktyka sądy różnie podchodziły do ww. kwestii. Zresztą mój blogowy kolega – warszawski radca prawny Zbigniew Korsak opisał swoje sądowe perturbacje z najmem (kliknij) na przykładzie kwoty 40 EUR dochodzonej tytułem zryczałtowanego odszkodowania przy zapłacie roszczeń wynikających z umów najmu.

Dlatego wskażę stanowisko Sadu Najwyższego z którego wynika, że do roszczeń odsetkowych wynikających z umów najmu zawieranych między przedsiębiorcami w związku z wykonywaną działalnością można zastosować ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Otóż Sąd Najwyższy rozstrzygając w ubiegłym roku jeszcze na gruncie poprzedniej (z 2003r.) ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stwierdził min. (wyrok z 6 sierpnia 2015 sygn.akt. V CSK 668/14):

„przepisy tej ustawy miały zastosowanie do umowy zawieranej w obrocie, spełniającej warunki uznania jej za transakcję handlową, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Zakres pojęcia umowy o świadczenie usług obejmuje umowy zlecenia, umowy o dzieło. Przy przyjęciu, że celem ustawy jest szeroka ochrona wierzyciela pojęcie umów o świadczenie usług obejmuje także umowy o czasowe korzystanie z rzeczy np. najmu, dzierżawy, które w ścisłym znaczeniu nie są umowami o świadczenie usług.

Orzeczenie ww. zachowuje aktualność także pod rządami obecnej ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Pamiętaj, że ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie będzie mieć zastosowania gdy stroną umowy najmu będzie osoba nie prowadząca działalności gospodarczej.

Jeśli chcesz zapoznać się z pozostałymi wpisami „odsetkowymi” kliknij tutaj

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki Sierpień 19, 2016 o 12:06

Interesujący wyrok, chociaż kwestia odsetek i 40EUR w takich sprawach nie przyjęła się zbyt szeroko. Niestety, bo zaległości w czynszu / opłatach w przypadku lokali użytkowych są codziennością – między innymi ze względu na brak sankcji.

Odpowiedz

Olgierd Lipiec 20, 2017 o 12:10

Z ciekawością przeczytałem ten artykuł, bo faktycznie ta tematyka mnie nurtuje. Zastanawia mnie jeszcze jedno: co w przypadku naliczania odsetek w TH dla umów kupna/sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami? Wydaje mi się przecież, że ww. umowa nie jest ani umową o dostawę towaru ani umową o świadczenie usług.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: