Zarzut niewłaściwości miejscowej

Leszek Bloch        04 sierpnia 2015        Komentarze (0)

„Pozwany wnosi o oddalenie przedmiotowego powództwa w związku ze skierowaniem go do sądu niewłaściwego miejscowo – wybranego wbrew przepisom kodeksu postępowania cywilnego” – czytam  treść zarzutu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Przytoczony zarzut niewłaściwości miejscowej przewija się często w składanych przez pozwanych środkach zaskarżenia – ale nawet gdyby był zasadny wbrew życzeniom skarżących nie może doprowadzić do oddalenia powództwa.

Konsekwencją podniesienia takiego zarzutu – jeśli jest zasadny – może być jedynie przedłużenie postępowania związane z przekazaniem sprawy aby jednak to nastąpiło środek zaskarżenia musi być skutecznie wniesiony.

Skuteczny środek zaskarżenia to przede wszystkim wniesiony w terminie.

Środek zaskarżenia wniesiony po terminie podlega odrzuceniu – bez badania zasadności podniesionych w nim kwestii, chyba że skarżący jednocześnie złoży wniosek o przywrócenie terminu i wykaże że brak swojej winy w jego przekroczeniu.

Dodatkowo w postępowaniu nakazowym środek zaskarżenia w postaci zarzutów od nakazu zapłaty dla swej skuteczności wymaga uiszczenia przez skarżącego opłaty od zarzutów w wysokości trzykrotności kwoty jaką uiścił powód od pozwu – lub uzyskania stosownego zwolnienia.

Przeciąganie postępowania poprzez składanie wniosku o uzyskanie takiego zwolnienia jest częstą praktyką pozwanych – ale ma to do siebie, że wymaga czasu, zaś w tym czasie na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym próbuję dokonać zabezpieczenia roszczenia. Gdy uda się zabezpieczyć roszczenie pozwanemu zaś roszczenie jest obiektywnie zasadne – pozwanemu „nie opłaca się” popierać zarzutu niewłaściwości miejscowej gdyż  doprowadzić to może jedynie do wydłużenia w czasie uzyskania prawomocnego orzeczenia a nie wpłynie na merytoryczną treść rozstrzygnięcia.

Dlatego warto zadbać o postępowanie nakazowe 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: