Komornik, egzekucja i 500+

Leszek Bloch        22 kwietnia 2016        7 komentarzy

Krajowa Rada Komornicza postanowiła wyjść naprzeciw – uzasadnionym należy przyznać – obawom związanym z możliwością zajęcia w trakcie egzekucji świadczenia wychowawczego tzw. świadczenia 500+. Wyłączenie spod egzekucji świadczenia wychowawczego przez ustawodawcę (zmiana art. 833 §  6 k.p.c.) to za mało aby mówić o bezpieczeństwie tych środków przed zajęciem egzekucyjnym ponieważ komornik zajmujący na wniosek wierzyciela rachunek bankowy nie ma wpływu na to co się na tym rachunku znajduje a i bank rachunek prowadzący może ww. okoliczność przeoczyć.

Zmieniona treść art. 833 §  6 k.p.c. prezentuje się następująco:

 art. 833 §  6 k.p.c.

Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczeniaświadczenie integracyjnewychowawcze.

Nie ulega wątpliwości że wyłącznym przeznaczeniem świadczenia wychowawczego (500+) powinno być pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka a nie na pokrycie długów rodzica dlatego też wobec realnego niebezpieczeństwa zajęcia tych środków w trakcie egzekucji Krajowa Rada Komornicza podjęła w dniu 5 kwietnia 2016 (kliknij)  uchwałę nr 1542/V aby w pouczeniach do zajęć rachunków bankowych dopisać klauzule następującej treści:

Komornik poucza, że w przypadku gdy na zajęty rachunek bankowy wpływa świadczenie wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 195) zajęcie ulega ograniczeniu w ten sposób, że kwota świadczenia wychowawczego nie podlega przekazaniu

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamil Kwiecień 22, 2016 o 13:01

„….. a i bank rachunek prowadzący może ww. okoliczność przeoczyć.”

Bank nie tylko może tą okoliczność przeoczyć, ale powinien przeoczyć, gdyż przy egzekucji z rachunku bankowego nie ma znaczenia źródło pochodzenia tych środków. W zasadzie chyba jedyny wyjątek to 831 par. 2 choć i tu, zdania są podzielone co do skuteczności tego przepisu w zakresie ograniczenia egzekucji w przypadku zajęcia rachunku bankowego.

Odpowiedz

Leszek Bloch Kwiecień 25, 2016 o 10:09

To prawda. Dla egzekucji z rachunku bankowego nie ma znaczenia skąd pochodzą znajdujące się na nim środki i tak też traktuje orzecznictwo (http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000000503_I_ACa_000067_2014_Uz_2014-04-16_002). Komornicy wskazują na konieczność zmian prawnych w tym zakresie. Swoją drogą ciekawe jak banki potraktują uchwałę komorników wskazująca możliwość rozróżniania przez banki źródła pochodzenia środków w kontekście egzekucji?.

Odpowiedz

Kamil Kwiecień 26, 2016 o 07:20

Moim zdaniem część banków będzie się przed tym bronić, ponieważ zajęć są setki tysięcy, a analiza skąd zostały przekazane środki to gigantyczne obciążenie dla kadry pracowniczej zajmującej się obsługą zajęć. Z drugiej strony pewnie pojawią się niezadowoleni wierzyciele, w końcu na podstawie jakiego przepisu komornicy ograniczają jednostronnie egzekucję z rachunku bankowego? Ciężko to podciągnąć pod art. 833 § 6 k.p.c. a jeśli już to dlaczego nie stosujemy do zajęć rachunków wszystkich ograniczeń z art. 833 i 831 kpc a jedynie wybiórczo ograniczenie do świadczenia wychowawczego? Dla mnie troszkę to naciągane 🙂

Odpowiedz

Leszek Bloch Kwiecień 26, 2016 o 09:34

Myślę, że uchwała może być elementem strategii poprawy nadszarpniętego wizerunku komornika 🙂

Odpowiedz

Kamil Kwiecień 26, 2016 o 12:03

Albo próbą wpłynięcia na kierunek zapowiadanych zmian w stosunku do branży komorniczej 🙂

Błażej Kwiecień 27, 2016 o 11:10

Wspomniana przez Panów uchwała może być też skutkiem tego, że samorząd komorniczy przewiduje następstwa nieudolnych zmian ustawodawczych w odróżnieniu od ekipy rządzącej 🙂

Odpowiedz

Leszek Bloch Kwiecień 26, 2016 o 12:09

To także możliwe 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: