Koronawirus: jak wygląda przywracanie pracy sądów po zniesieniu obostrzeń

Leszek Bloch10 czerwca 2020Komentarze (0)

Wszędzie głośno o odmrażaniu, odwieszaniu, wznawianiu, przywracaniu. Zresztą sam niedawno pisałem o odwieszeniu terminów sądowych w trakcie epidemii. Jak to wygląda w praktyce? Jak funkcjonują sądy i jak odbywają się rozprawy?

Jak przebiegała dzisiejsza rozprawa przed Sądem Rejonowym w Świdniku?

W skrócie:

 • wstęp mają tylko osoby zawiadomione lub wezwane,
 • wejście do budynku nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy,
 • pomiar temperatury przy wejściu do budynku sądu a także dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek ochronnych.
 • maseczki, przyłbice – osoby wchodzące do budynku sądu powinny być bezwzględnie wyposażone w maseczkę/przyłbicę oraz nosić ją podczas przebywania na terenie budynku. Sąd nie ma obowiązku zapewnić ww. środków ochrony osobistej stronom postępowania oraz innym interesantom.
 • wymóg zachowania odstępu,
 • brak możliwości składania pism procesowych w trakcie posiedzenia ze względu na wymóg kwarantanny dokumentów.
 • nieczynne kasy sądu
 • nieczynne szatnie sądu

 

Ale to nie koniec. Przygotowujemy się do rozpraw na odległość. Jak będą przebiegać?

Przepisy

Art. 15zzs1.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”:

1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;

2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu;

3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.

Praktyka

Poniżej treść emaila jaki otrzymałem za pośrednictwem newslettera lubelskiej OIRP:

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny informuje, iż wobec wejścia w życie przepisu art. 15 pkt 1 zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie trwają intensywne prace w celu stosowania tego przepisu i prowadzenia rozpraw w drodze transmisji obrazu i dźwięku.

W związku z tym adwokaci, radcowie prawni i prokuratorzy występujący w sprawach cywilnych w I Wydziale Cywilnym powinni podjąć przygotowania umożliwiające im uczestniczenie w rozprawach prowadzonych bez jednoczesnej obecności stron, pełnomocników, świadków, biegłych na sali rozpraw, w tym w zakresie dostępu do internetu urządzeń z których możliwa jest transmisja obrazu 1 dźwięku (komputerów, tabletów, telefonów komórkowych), założenia i przekazania adresu e- mail celem umożliwienia komunikacji z Sądem dla potrzeb wyznaczenia terminu rozprawy prowadzonej w tym trybie, przekazania loginu i kodu dostępu lub innych danych technicznych a także przedstawienia informacji do sądu o braku technicznych możliwości ze strony pełnomocnika uczestniczenia w rozprawach przeprowadzanych w trybie transmisji obrazu i dźwięku. Przy czym informuje, iż wobec istnienia ograniczeń w przeprowadzeniu rozpraw i posiedzeń jawnych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, należy spodziewać się, że w pierwszej kolejności będą wyznaczane i przeprowadzane rozprawy, w których możliwe będzie przeprowadzenie telekonferencji.

Jak wynika z aktualnych wytycznych przedstawionych przez Zastępcę koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego z dnia 18 maja 2020 roku przeprowadzenie rozpraw będzie możliwe z wykorzystaniem systemu Avaya Scopia (w ograniczonym zakresie) – zapewniającego zwiększony poziom zabezpieczeń, systemu Jitsi bądź Microsoft Teams, który został określony jako bezpieczny pod kontem cyberbezpieczeństwa i możliwy do stosowania. Adres e­mail dla I Wydziału Cywilnego przeznaczony wyłącznie do komunikacji z uczestnikami rozpraw przeprowadzanymi w trybie transmisji obrazu i dźwięku to w1-konferencje@lublin-wschod.sr.gov.pl.

Ponadto zwraca się o przedstawienie ewentualnych uwag i propozycji w związku z wyznaczeniem i przeprowadzeniem rozpraw zgodnie z art. 15 pkt 1 zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W załączniku przedstawiam treść:

pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 28 maja 2020 r.wraz z zarządzeniem.

zarządzenia z dnia 27 maja 2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: