NSA: Komornik jest podatnikiem VAT.

Leszek Bloch        06 czerwca 2017        3 komentarze

Niedawno wspomniałem, że jednym z najczęściej czytanych przez Was wpisów jest ten:  uchwała SN: komornik nie powiększy opłaty egzekucyjnej o VAT przywołujący podjętą w 3 osobowym składzie uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 34/16.

Okazuje się że sprawa jest rozwojowa i temat ten będzie jeszcze powracał….gdyż uchwała ww. nie usuwa wszelkich wątpliwości i pytanie czy opłata egzekucyjna zawiera VAT czy też powinna być o niego powiększona zostało postanowieniem z dnia 14 września 2016 III CZP 55/16 przekazane do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego. Wobec tego należy poczekać na uchwałę 7-osobowego skład sędziów Sądu Najwyższego  która będzie wydana pod  sygn. akt III CZP 97/16

W temacie czy komornik jest czy nie jest podatnikiem VAT powstało na tyle sprzecznych stanowisk na poziomie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, że sprawa trafiła także na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego. W NSA trzyosobowy skład sędziowski uznawszy, że kwestia budzi poważne wątpliwości przekazał ją do rozpoznania składowi siedmiu sędziów.

I tak to nie dalej jak trzy miesiące temu – dokładnie 6 marca 2017 temu Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podjął uchwałę I FPS 8/16 w której uznał że komornik jest podatnikiem VAT. Tym samym NSA nie podzielił stanowiska że komornik jako organ władzy publicznej miałby być wyłączony  z podlegania VAT (takie stanowiska prezentowały niektóre WSA). Z uzasadnienia podjętej uchwały (z uzasadnieniem uchwały I FPS 8/16 zapoznasz się tutaj) wynika że status komornika przypomina bardziej wolny zawód  zaś jego działalność – działalność gospodarczą aniżeli funkcjonowanie podmiotu prawa publicznego i organu władzy publicznej.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał że komornikowi nie przysługuje wyłączenie spod opodatkowania podatkiem VAT zaś ograniczenia ustawowe wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności czy też  wykonywanie orzeczeń sądowych nie powodują jeszcze aby uznać komornika za organ władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych przepisami prawa i wyłączyć spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamil Czerwiec 7, 2017 o 07:26

Dosłownie tydzień temu SO w Kielcach uwzględnił moje zażalenie na oddalenie skargi na czynność komornika przez SR, uznając iż brak jest podstawy prawnej do powiększenia opłaty egzekucyjnej o podatek VAT (innymi słowy podatek jest już w opłacie). SR dość przekornie napisał troche innymi słowami „że ma w nosie” uchwałe SN, w zasadzie podając bardzo nieudolne uzasadnienie (a w zasadzie brak argumentów prawnych). Chodziło o kilka tysięcy złotych, więc warto jednak próbować skargi w razie czego 🙂

Odpowiedz

Leszek Bloch Czerwiec 7, 2017 o 08:52

No, no – nieczęsty przypadek gdy SR jest wbrew SN. Wyłamywanie się z ustalonego nurtu obserwuję raczej w wyższych instancjach. Biorąc pod uwagę niski koszt skargi – warto 🙂

Odpowiedz

Błażej Czerwiec 21, 2017 o 12:30

Sprawa III CZP 97/16, w której SN ma wydać uchwałę w składzie 7 sędziów została skierowana na rozprawę na 27 lipca 2017 r., czekamy 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: