Od 1 stycznia 2016 przegrywający proces zapłacą więcej

Leszek Bloch        12 listopada 2015        4 komentarze

Od 1 stycznia 2016 – za sprawą nowym rozporządzeń zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki za czynności radców prawnych i adwokatów.

Jako novum można wskazać odrębne rozporządzenia regulujące stawki w tzw. „sprawach z urzędu” i odrębne w tzw. „sprawach z wyboru”. Zauważalnie – wzrosną stawki w sprawach z wyboru 🙂 przy czym do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Jako kolejne novum można odnotować  że koszty sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym będą zasądzane w wysokości 75% stawki w postępowaniu zwykłym. (dotychczas stawki w tych postępowaniach były równe zasądzanym w trybie zwykłym). Pewnego rodzaju sankcją finansową dla zaskarżających takie nakazy jedynie dla przeciągnięcia postępowania jest zapis zgodnie z którym w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów, opłatę ustala się na zasadach ogólnych (czyli pozwany który nie zaskarży nakazu otrzyma rabat 25%).

Stawek przewyższających minimum (do sześciokrotności nie więcej jednak niż wartość przedmiotu sprawy) ,można będzie żądać w sprawach uwaga: wymagających przeprowadzenia rozprawy” jeśli uzasadnia to:

  • niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;
  • wartość przedmiotu sprawy;
  • wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;
  • rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

Przykładowe stawki minimalne w sprawach cywilnych biorąc pod uwagę wartość przedmiotu sprawy od przyszłego roku będą wynosić:

1) do 500 zł – 120 zł; (dotychczas 60 zł)

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł; (dotychczas 180 zł)

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł; (dotychczas 600 zł)

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł; (dotychczas 1200 zł)

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł; (dotychczas 2400 zł)

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł; (dotychczas 3600 zł)

7) powyżej 200 000 zł – 14 400 zł. (dotychczas 7200 zł)

Szczegóły w: Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 (Dz.U. z 2015 poz. 1804)

Dodam, że stawki te „stały w miejscu” od kilkunastu lat i szczególnie w sprawach o niskich wartościach przedmiotu sporu stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie generowało koszty wyższe aniżeli zasądzane.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mikołaj Lech | Znaki Towarowe Blog Listopad 12, 2015 o 08:39

No wreszcie wchodzą zmiany. Tak na prawdę uderzały one nie w pełnomocników a ich klientów. Płacili więcej niż dostawali zasądzonych kosztów procesowych. Mam jednak pytanie. Czy historia się powtarza i stawki są określone kwotowo czy również jest mowa o jakiejś waloryzacji? Jeżeli nie, to za kilka lat znów realna wartość tych pieniędzy będzie się zmniejszać.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Leszek Bloch Listopad 12, 2015 o 09:24

Stawki określone są kwotowo. Wzmianki o waloryzacji nie znalazłem. Waloryzacji kosztów sam nie ćwiczyłem ale spotkałem kiedyś radcę prawnego który twierdził że wnosił o zasądzenie zwaloryzowanych kosztów i mu je niekiedy zasądzano.

Odpowiedz

Zbigniew Korsak Listopad 12, 2015 o 20:20

Nareszcie 😉
12 lat czekania na ruszenie stawek. W szczególności że sędziowie do tej pory nie kwapili się do zasądzenia wielokrotności stawek podstawowych. Nawet przy wieloletnich i trudnych procesach.
Większość stawek generalnie 100 % w górę.
W rozporządzeniu nie znalazłem mechanizmu waloryzacji rocznej. Podobno KIRP na to naciskała na etapie prac projektowych.
Dobre i to co jest!
Zbigniew Korsak

Odpowiedz

Leszek Bloch Listopad 12, 2015 o 20:55

Waloryzacja przydałaby się aby nie czekać kolejnych 12 lat – ale dobre i to – chociaż w większości moich spraw (nakazy) będzie to 75%.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: