Od 21.08.2019 pierwszy tytuł wykonawczy bez opłaty kancelaryjnej

Leszek Bloch        07 października 2019        Komentarze (0)

Zmiany dotyczące opłaty kancelaryjnej od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Omawiana niedawno – także przeze mnie – ustawa nowelizująca  min. k.p.c wprowadziła zmiany także do szeregu innych ustaw. Niektóre zmiany – jak chociażby podwyżka opłat sądowych – trudno nazwać korzystnymi dla wierzycieli. Niemniej dzisiaj chciałem zasygnalizować zmianę, która niewątpliwie jest korzystna. Chodzi o opłatę kancelaryjną od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu. Orzeczenie sądowe – wyrok, nakaz czy postanowienie – aby mogło być egzekwowane przez komornika powinno być opatrzone klauzulą wykonalności przez sąd. Jest to czynność konieczna do tego aby prowadzić egzekucję i zwykle pierwsza czynność zwycięzcy w procesie sądowym. Po uzyskaniu korzystnego orzeczenia każdy wierzyciel – jeśli chce egzekwować swoje roszczenie – musi wystąpić o nadanie takiej klauzuli.

Jak było przed dniem 21 sierpnia 2019

Przed wejściem w życie ustawy nowelizującej tj. przed 21 sierpnia 2019 wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności podlegał opłacie 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę dokumentu. Wysokość opłaty zależała zatem od tego ile stron liczyło orzeczenie sądowe opatrywane klauzulą wykonalności. Tak stanowił art. 77 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jak jest od dnia 21 sierpnia 2019

W dniu 21 sierpnia 2019 wszedł w życie przepis art. 77a – nowo dodany do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z nim nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Mała rzecz a cieszy 🙂

Przepisy przejściowe dotyczące starych spraw

Zmiana dotyczy nie wniosków w nowych sprawach. Z przepisów przejściowych ustawy nowelizującej (art. 15) wynika, że w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (21.08.2019) przepisy ustawy zmienianej w art. 4 (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), w brzmieniu wprowadzonym nowelizacją, stosuje się do:
1) pism i wniosków podlegających opłacie, wnoszonych po dniu wejścia w życie nowelizacji tj. po 21.08.2019;
2) wydatków powstałych po dniu wejścia w życie nowelizacji tj po 21.08.2019.

Co jeśli niepotrzebnie uiściłeś opłatę kancelaryjną

Jeśli uiściłeś opłatę kancelaryjną – a zgodnie z nowelizacją nie powinieneś – sąd powinien ją zwrócić z urzędu. Jeśli sąd tego nie uczynił – zwróć się ze stosownym wnioskiem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: