Zaliczka na opinię biegłego – zażalenie na zarządzenie przewodniczącego

Leszek Bloch        05 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Z pomysłów ostatniej nowelizacji k.p.c. – szczególnie przypadł mi do gustu (z punktu widzenia wierzyciela dochodzącego zapłaty w procesie) – ten zakładający uniemożliwienie blokowania procesu „piętrowymi zażaleniami”. Zażalenia na postanowienia o odrzuceniu poprzedniego zażalenia – lub podobne – wchodziły w skład żelaznego repertuaru środków procesowych stosowanych przez unikających zapłaty dłużników. Była to jedna z największych zmór procesu grożąca ugrzęźnięciem na lata w niekończących się postępowaniach zażaleniowych – pobocznych w stosunku do głównego wątku procesu. Dla przykładu wskażę, że rozpoznanie zażalenia przez sąd odwoławczy często trwało ponad rok – albo i dłużej, zaś niektórzy pozwani potrafili żalić każdą czynność lub jej zaniechanie – niezależnie od tego czy zażalenie na nią przysługiwało.  Jeszcze dotkliwiej odczuwało się to w postępowaniach egzekucyjnych gdzie sąd rejonowy rozpatrywał skargi na czynności komornika, zaś rozstrzygnięcie sądu rejonowego zaskarżane było do sądu okręgowego.

Znając jednak inwencję uczestników procesu oraz kwestie nieuregulowane wprost przez ustawodawcę – tonuję wzbierający optymizm. Rozwiązania sytuacji nieprzewidzianych w przepisach – są znane dopiero po ukształtowaniu się linii orzecznictwa, zaś na nią największy wpływ ma orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Takie jak chociażby uchwała Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 15/19 z dnia 25 lipca 2019 wydana w rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie:

„Czy na zarządzenie Przewodniczącego wzywające stronę do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z dopuszczeniem dowodu z opinii biegłego sądowego przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.)?”

została udzielona wspomnianą uchwałą SN III CZP 15/19 następująca odpowiedź:

Na zarządzenie przewodniczącego, wzywające stroną do wniesienia zaliczki na wydatki związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego, przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9 w zw. z art. 398 k.p.c.).

 

 

 

 

Zdarza się, że osoby oczekujące na korytarzu sądowym pytają mnie: gdzie mają zająć miejsce na sali sądowej. Nie dziwi mnie to: nierzadko jest to ich pierwsza wizyta w sądzie. Poza tym ja przed salą sądową oczekuję w todze – a zatem wyróżniam się „strojem urzędowym”. Dodatkowo osoby wzywane są w różnym charakterze: świadka, powoda czy pozwanego a każdemu z nich przypisano inne miejsce na sali.  Dostrzegając problem jakiś czas temu opublikowałem wpis: Kto i gdzie siada na sali sądowej – mający wyjaśnić te sprawy.

Nosiłem się też z zamiarem zamieszczenia grafiki z układem sali sądowej i miejscami przypisanymi poszczególnym uczestnikom postępowania. Nie wszyscy wszak mają zdolność widzenia oczyma wyobraźni – niektórzy muszą przekonać się na własne oczy 🙂 Zamiary – jak to czasem u mnie bywa –  spełzły na niczym 😉 – ale tylko do tej pory. Otóż niedawna wizyta w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (posiadającego chyba jedną z najdłuższych nazw wśród sądów powszechnych 😉 ) wyzwoliła impuls aby taką grafikę zamieścić. Wyzwoliła – bowiem na drzwiach sal sądowych zamieszczono schemat sali sądowej. Skrzętnie z tego skorzystałem wykonując zdjęcie, które  zamieszczam poniżej.

Kontynuując wątek fotografowania – poniżej zamieszczam zdjęcie wejścia do budynku sądowego w Zamościu – wykonane podczas wczorajszej w nim wizyty.

 

Pragnącym zgłębić prawne aspekty fotografii polecam zaś tematyczny blog prawniczy: prawyprofil.pl  – prowadzony przez mec. Karolinę Sawicką.

Odsetki po komunikacie RPP z 3.07.2019

Leszek Bloch        08 lipca 2019        Komentarze (0)

Niechaj niedawne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej będzie pretekstem do przypomnienia moich artykułów o odsetkach. Otóż na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (stan taki trwa od 5 marca 2015). Znakiem tego moje dotychczasowe  wpisy „odsetkowe” zachowują aktualność. Aby łatwiej było Ci je wyszukać – poniżej prezentuję linki do tych artykułów:

Odsetki 2019: ustawowe i umowne, kapitałowe, za opóźnienie i w transakcjach handlowych

Zmiana kodeksu cywilnego 2019 w zakresie odsetek od odsetek

Odsetki bez zmian. Komunikat RPP o stopach procentowych.

Odsetki 2018: ustawowe i umowne, kapitałowe, za opóźnienie i w transakcjach handlowych,

Zabezpieczenie zwrotu pożyczki. Odsetki maksymalne przy pożyczce

O 40 EURO, odsetkach i nie tylko

Odsetki 2017 porównanie z 2016 i 2015 zmiany?

Jakie odsetki przy najmie między przedsiębiorcami

Odsetki: Komornicy pytają – Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada

Jakie odsetki między przedsiębiorcami a jakie z udziałem konsumentów

Kiedy żądać odsetek

Odsetki – stanowisko Krajowej Rady Komorniczej

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie odsetek ustawowych za opóźnienie

Wysokość stopy referencyjnej NBP i odsetek – na dotychczasowym poziomie

Odsetki ustawowe, umowne, w transakcjach handlowych po zmianach 2016 – zestawienie tabela

Odsetki 2016 – zmiany, porównanie z 2015

Jak żądać odsetek w pozwie

 

 

Wzrost opłat w postępowaniu uproszczonym

Leszek Bloch        27 czerwca 2019        Komentarze (1)

Jeśli masz wymagalne roszczenie nie przekraczające 20 tys. zł i jeszcze się wahasz czy kierować je do sądu – wiedz, że w sposób nieunikniony nadchodzi podwyżka opłat w tego typu sprawach.  Otóż uchwalona przez Sejm RP ustawa nowelizująca kodeks postępowania cywilnego i ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – co prawda – nie weszła jeszcze w życie, ale wszystko wskazuje na to, że jest to tylko kwestia (niedługiego) czasu.

Podwyżkę odczują zwłaszcza wierzyciele dochodzący roszczeń w postępowaniu uproszczonym gdzie dochodzona kwota nie przekracza 20 tys. zł.

Obecnie opłaty od pozwu w postępowaniu uproszczonym określa art. 28 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005. Przewiduje on opłatę stałą dla roszczeń mieszczących się w pewnych przedziałach kwotowych.

Art. 28 W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:
1) do 2000 złotych – 30 złotych;
2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
4) ponad 7500 złotych – 300 złotych.

 

Wspomniana nowelizacja uchyliła art. 28 wspomnianej ustawy o kosztach sądowych zaś wysokość opłat w postępowaniu uproszczonym określać będzie art. 13 ust. 1 tejże ustawy, który po nowelizacji uzyskać ma następujące brzmienie:

Art. 13. 1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.”;

 

Podwyżkę szczególnie odczują dochodzący roszczeń nieznacznie przekraczających poszczególne progi.

I tak obecnie (przed wejściem nowelizacji w życie) w postępowaniu uproszczonym:

 •   przy pozwie o zapłatę kwoty 501 złotych – opłata sądowa wynosi 30 złotych czyli prawie 6% wartości dochodzonego roszczenia
 •  przy pozwie o zapłatę kwoty 1501 złotych – opłata sądowa wynosi 30 złotych czyli prawie 2% wartości dochodzonego roszczenia
 •  przy pozwie o zapłatę kwoty 2001 złotych – opłata sądowa wynosi 100 złotych czyli niemal 5% wartości dochodzonego roszczenia
 •  przy pozwie o zapłatę kwoty 4001 złotych – opłata sądowa wynosi 100 złotych czyli prawie 4,5% wartości dochodzonego roszczenia
 •  przy pozwie o zapłatę kwoty 5001 złotych – opłata opłata sądowa wynosi  250 złotych czyli niemal 5% wartości dochodzonego roszczenia
 •  przy pozwie o zapłatę kwoty 7501 złotych – opłata opłata sądowa wynosi  300 złotych czyli niemal 4% wartości dochodzonego roszczenia
 •  przy pozwie o zapłatę kwoty 10001 złotych – opłata sądowa wynosi  300 złotych czyli prawie 3% wartości dochodzonego roszczenia
 •  przy pozwie o zapłatę kwoty 15001 złotych – opłata sądowa wynosi 300 złotych czyli prawie 2% wartości dochodzonego roszczenia
 • przy pozwie o zapłatę kwoty 20000 złotych opłata sądowa wynosi 300 złotych czyli 1,5% wartości dochodzonego roszczenia

 

Po wejściu znowelizowanej ustawy w życie – w postępowaniu uproszczonym:

 •  przy pozwie o zapłatę kwoty 501 złotych opłata sądowa wynosić będzie 100 złotych czyli niemal 20% wartości dochodzonego roszczeni
 • przy pozwie o zapłatę kwoty 1501 złotych opłata sądowa wynosić będzie 200 złotych czyli nieco ponad 13 % wartości dochodzonego roszczenia
 • przy pozwie o zapłatę kwoty 2001 złotych – opłata opłata sądowa wynosić będzie 200 złotych czyli niemal 10% wartości dochodzonego roszczenia
 • przy pozwie o zapłatę kwoty 4001 złotych opłata sądowa wynosić będzie 400 złotych czyli niemal 10 % wartości dochodzonego roszczenia
 • przy pozwie o zapłatę kwoty 5001 złotych – opłata opłata sądowa wynosić będzie  400 złotych czyli niemal 8% wartości dochodzonego roszczenia
 • przy pozwie o zapłatę kwoty 7501 złotych opłata sądowa wynosić będzie 500 złotych czyli nieco ponad 6,5 % wartości dochodzonego roszczenia
 • przy pozwie o zapłatę kwoty 10001 złotych opłata sądowa wynosić będzie 750 złotych czyli niemal 7,5 % wartości dochodzonego roszczenia
 • przy pozwie o zapłatę kwoty 15001 złotych opłata sądowa wynosić będzie 1000 złotych czyli nieco ponad 6,5 % wartości dochodzonego roszczenia
 • przy pozwie o zapłatę kwoty 20000 złotych opłata sądowa wynosić będzie 1000 złotych czyli 5% wartości dochodzonego roszczenia

 

 

40 euro rekompensaty – jak przeliczać na złotówki – ściągawka

Leszek Bloch        24 czerwca 2019        2 komentarze

Przed chwilą ukończyłem opracowywanie noty obciążającej dłużnika równowartością 40 euro od każdej transakcji rozliczonej z opóźnieniem.

Ponieważ sprawdzanie średnich kursów euro NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne  zajęło mi trochę czasu – pomyślałem, że zaoszczędzę go Tobie.

Poniżej praktyczna ściągawka w ulubionej przeze mnie formie tabeli.

miesiąc w którym roszczenie stało się wymagalne ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzający miesiąc w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne średni kurs euro NBP

(link)

Równowartość 40 euro
Czerwiec.2016 31.05.2016 4,38 175,28
Lipiec.2016 30.06.2016 4,43 177,02
Sierpień.2016 29.07.2016 4,37 174,74
Wrzesień.2016 31.08.2016 4,36 174,22
Październik.2016 30.09.2016 4,31 172,48
Listopad.2016 31.10.2016 4,33 173,07
Grudzień.2016 30.11.2016 4,44 177,54
Styczeń.2017 30.12.2016 4,42 176,96
Luty.2017 31.01.2017 4,33 173,23
Marzec.2017 28.02.2017 4,32 172,66
Kwiecień.2017 31.03.2017 4,22 168,79
Maj.2017 28.04.2017 4,22 168,68
Czerwiec.2017 31.05.2017 4,17 166,95
Lipiec.2017 30.06.2017 4,23 169,06
Sierpień.2017 31.07.2017 4,25 170,18
Wrzesień.2017 31.08.2017 4,26 170,47
Październik.2017 30.09.2017 4,31 172,36
Listopad.2017 31.10.2017 4,25 169,99
Grudzień.2017 30.11.2017 4,21 168,22
Styczeń.2018 29.12.2017 4,17 166,84
Luty.2018 31.01.2018 4,15 165,95
Marzec.2018 28.02.2018 4,18 167,12
Kwiecień.2018 30.03.2018 4,21 168,34
Maj.2018 30.04.2018 4,22 168,82
Czerwiec.2018 30.05.2018 4,32 172,78
Lipiec.2018 29.06.2018 4,36 174,46
Sierpień.2018 31.07.2018 4,28 171,12
Wrzesień.2018 31.08.2018 4,30 171,81
Październik.2018 28.09.2018 4,27 170,86
Listopad.2018 31.10.2018 4,33 173,25
Grudzień.2018 30.11.2018 4,29 171,62
Styczeń.2019 31.12.2018 4,30 172,00
Luty.2019 31.01.2019 4,28 171,21
Marzec.2019 28.02.2019 4,31 172,48
Kwiecień.2019 29.03.2019 4,30 172,05
Maj.2019 30.04.2019 4,29 171,64
Czerwiec.2019 31.05.2019 4,29 171,66

Mam nadzieję, że zestawienie będzie pomocne 🙂