Po umorzeniu egzekucji komornik może sam wyegzekwować swoje koszty – III CZP 107/16

Leszek Bloch        15 marca 2017        2 komentarze

Jeśli jesteś stałym czytelnikiem bloga z pewnością pamiętasz moje perturbacje z komornikiem który należne mu od wierzyciela (tak od wierzyciela – np: nieopłacone zaliczki) kwoty po umorzeniu prowadzonego przez siebie postępowania egzekucyjnego – egzekwował za pośrednictwem innego komornika – co spowodowało kilkakrotny wzrost egzekwowanej kwoty.

Omawiałem w/w sytuację we wpisie: Wierzyciel dłużnikiem komornika.

Oczywiście złożyłem odpowiedni środek zaskarżenia i uzyskałem korzystne (dla reprezentowanego przeze mnie wierzyciela) rozstrzygnięcie sądu. 🙂 argumentując że komornik mógł egzekwować swoje koszty sam a nie za pośrednictwem innego komornika. (Informowałem o tym we wpisie: Korekta nieprawidłowej praktyki komornika który rozpoczynał się tak: „To miłe uczucie, gdy rację przyznaje Ci nie tylko sąd rozpatrujący skargę na czynności komornika ale i komornik zaskarżonej czynności dokonujący :)” )

Nie wszystkim sprawa wydawała się jednak jednoznaczna – bowiem Sąd Okręgowy w Olsztynie w podobnej (bo dotyczącej kosztów należnych komornikowi po umorzonej egzekucji – tyle że od dłużnika) zdecydował się wystąpić do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym o następującej treści:

Czy komornik sądowy, po prawomocnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadząc egzekucję w zakresie kosztów tego postępowania, na podstawie postanowienia zgodnie z treścią art. 770[1] k.p.c., może łączyć funkcje wierzyciela i organu egzekucyjnego, czy też egzekucję kosztów postępowania egzekucyjnego powinien prowadzić inny komornik sądowy?

Wątpliwości były następujące:

  • samodzielna egzekucją kosztów przez komornika który umorzył egzekucję wynikała jedynie z utrwalonej praktyki a nie z konkretnego przepisu (gdyż brak takiego przepisu nakazującego komornikowi taką samodzielną egzekucję kosztów wynikających z umorzonej już egzekucji)
  •  w przypadku egzekucji „swoich” kosztów przez komornika po zakończeniu egzekucji wątpliwości budziła bezstronność komornika i obiektywność jego czynności.

Z drugiej strony powierzenie egzekucji kosztów jednego komornika innemu komornikowi powoduje dodatkowe opłaty egzekucyjne – co podnosiłem w sprawie którą opisywałem we wpisie z dnia 18 grudnia 2015.

Jak poinformował mnie dzisiaj rano czytelnik bloga (dziękuję 🙂 ) na stronie www.sn.pl opublikowana została właśnie (15 marca 2017r. o godz. 8:11 🙂 ) będąca odpowiedzią na ww. pytanie prawne SO w Olsztynie – uchwała Sądu Najwyższego (w składzie 3 sędziów) z dnia 10 marca 2017r. sygn.akt. III CZP 107/16 o treści następującej:

Komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach tego postępowania (art. 770[1] k.p.c.).

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Piotr Kwiecień 2, 2017 o 22:08

Art. 816 par 3 stanowi: ” Ukończenie postępowania egzekucyjnego w inny sposób niż przez umorzenie komornik stwierdza postanowieniem, rozstrzygając o kosztach.”, z czego mozna wnioskowac, ze w wypadku umorzenia postepowania komornik nie jest uprawniony do wydania postanowienia o kosztach.

Odpowiedz

Jakub Maj 22, 2017 o 16:16

Piotr – podstawą ustalenia kosztów w sprawie umorzonej jest art. 770 zd. trzecie kpc (tak samo zresztą jak w sprawie zakończononej poprzez wyegzekwowanie świadczenia)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: