Pozew (wspólników) spółki cywilnej

Leszek Bloch        02 grudnia 2015        2 komentarze

Szaro, mokro i wietrznie. Za oknem wirujące płaty mokrego śniegu. Wydawałoby się, że w taką pogodę nawet „pies z kulawą nogą” nie zajrzy do kancelarii. Zapatrzony w ekran komputera nie usłyszałem pukania do drzwi i dopiero lekkie chrząknięcie gościa wybudziło mnie z letargu. Był przygotowany: w teczce plik dokumentów, pewne i spójne odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku zobowiązaniowego. Tylko rozbiegany wzrok nie pasował do całości postaci… W końcu wyrecytował: „Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Każdy wspólnik jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki. Chcę samodzielnie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia przysługującej spółce wierzytelności.”

Spółce…? Czy też wspólnikom?

Otóż to.

Spółka cywilna – pomimo nazwy „spółka” nie jest spółką w rozumieniu KSH.

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej.

Spółka cywilna nie ma zdolności sądowej.

Spółka cywilna ma co prawda odrębny od wspólników NIP i jest podatnikiem podatku VAT ale mimo tego nie jest odrębnym podmiotem prawa i to wspólnicy odpowiadają za te zobowiązania.

Spółka cywilna jest jedynie umową wiążącą wspólników i to wspólnicy są podmiotami prawa. Każdy ze wspólników spółki cywilnej jest odrębnym przedsiębiorcą zaś w ramach spółki zobowiązują się jedynie dążyć do wspólnego gospodarczego celu.

Wierzytelności i zobowiązania powstałe w trakcie trwania umowy spółki cywilnej wchodzą do wspólnego majątku wspólników na zasadzie współwłasności łącznej. W czasie trwania umowy spółki cywilnej każdy ze wspólników jest współwłaścicielem całego majątku oraz każdej rzeczy i prawa wchodzących w jego skład.  W trakcie trwania umowy spółki cywilnej nie ma możliwości podziału tego majątku, określenia wysokości udziału czy też rozporządzenia udziałem w tym majątku. Związana ze współwłasnością łączną wspólność praw i obowiązków wymaga łącznego występowania w sprawie wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Nie ma przepisów które upoważniałyby poszczególnych wspólników do samodzielnego, niezależnego od innych wspólników dochodzenia praw wynikających z umowy spółki dlatego też  w sprawach dotyczących dochodzenia wierzytelności wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą występować łącznie.

Prawo dochodzenia roszczeń przysługuje wszystkim wspólnikom – ponieważ uprawnienie jednego wspólnika do zasądzenia na własną rzecz wierzytelności przysługującej wszystkim wspólnikom prowadziłoby do powiększenia majątku tego wspólnika kosztem pozostałych.

Kwestię ww. przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 lutego 2011 sygn.akt. III CZP 130/10 o następującej treści:

Wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki”

Zatem jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i zamierzasz dochodzić przysługujących spółce (tj. wspólnikom) roszczeń wiedz, że po stronie powodowej zachodzi w takiej sytuacji współuczestnictwo konieczne wszystkich wspólników zaś samodzielnie dochodzić przypadającej mu części wierzytelności może dochodzić wspólnik dopiero po rozwiązaniu spółki cywilnej.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Przemek Styczeń 8, 2017 o 23:01

A czy nie ma możliwości zbycia przez spółkę cywilną przysługującej jej wierzytelności na rzecz jednego ze wspólników? Np. umową przelewu?

Odpowiedz

Marek Październik 11, 2018 o 22:58

Witam,

czy w żądaniu pozwu należy określić, że żąda się zapłaty do niepodzielnej ręki wspólników, czy też żądać zapłaty solidarnie na rzecz wspólników?

Dziękuję i pozdrawiam,
Marek

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: