Pozew (wspólników) spółki cywilnej

Leszek Bloch        02 grudnia 2015        Komentarze (1)

Szaro, mokro i wietrznie. Za oknem wirujące płaty mokrego śniegu. Wydawałoby się, że w taką pogodę nawet „pies z kulawą nogą” nie zajrzy do kancelarii. Zapatrzony w ekran komputera nie usłyszałem pukania do drzwi i dopiero lekkie chrząknięcie gościa wybudziło mnie z letargu. Był przygotowany: w teczce plik dokumentów, pewne i spójne odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku zobowiązaniowego. Tylko rozbiegany wzrok nie pasował do całości postaci… W końcu wyrecytował: „Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Każdy wspólnik jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki. Chcę samodzielnie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia przysługującej spółce wierzytelności.”

Spółce…? Czy też wspólnikom?

Otóż to.

Spółka cywilna – pomimo nazwy „spółka” nie jest spółką w rozumieniu KSH.

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej.

Spółka cywilna nie ma zdolności sądowej.

Spółka cywilna ma co prawda odrębny od wspólników NIP i jest podatnikiem podatku VAT ale mimo tego nie jest odrębnym podmiotem prawa i to wspólnicy odpowiadają za te zobowiązania.

Spółka cywilna jest jedynie umową wiążącą wspólników i to wspólnicy są podmiotami prawa. Każdy ze wspólników spółki cywilnej jest odrębnym przedsiębiorcą zaś w ramach spółki zobowiązują się jedynie dążyć do wspólnego gospodarczego celu.

Wierzytelności i zobowiązania powstałe w trakcie trwania umowy spółki cywilnej wchodzą do wspólnego majątku wspólników na zasadzie współwłasności łącznej. W czasie trwania umowy spółki cywilnej każdy ze wspólników jest współwłaścicielem całego majątku oraz każdej rzeczy i prawa wchodzących w jego skład.  W trakcie trwania umowy spółki cywilnej nie ma możliwości podziału tego majątku, określenia wysokości udziału czy też rozporządzenia udziałem w tym majątku. Związana ze współwłasnością łączną wspólność praw i obowiązków wymaga łącznego występowania w sprawie wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Nie ma przepisów które upoważniałyby poszczególnych wspólników do samodzielnego, niezależnego od innych wspólników dochodzenia praw wynikających z umowy spółki dlatego też  w sprawach dotyczących dochodzenia wierzytelności wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą występować łącznie.

Prawo dochodzenia roszczeń przysługuje wszystkim wspólnikom – ponieważ uprawnienie jednego wspólnika do zasądzenia na własną rzecz wierzytelności przysługującej wszystkim wspólnikom prowadziłoby do powiększenia majątku tego wspólnika kosztem pozostałych.

Kwestię ww. przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 lutego 2011 sygn.akt. III CZP 130/10 o następującej treści:

Wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki”

Zatem jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i zamierzasz dochodzić przysługujących spółce (tj. wspólnikom) roszczeń wiedz, że po stronie powodowej zachodzi w takiej sytuacji współuczestnictwo konieczne wszystkich wspólników zaś samodzielnie dochodzić przypadającej mu części wierzytelności może dochodzić wspólnik dopiero po rozwiązaniu spółki cywilnej.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Przemek Styczeń 8, 2017 o 23:01

A czy nie ma możliwości zbycia przez spółkę cywilną przysługującej jej wierzytelności na rzecz jednego ze wspólników? Np. umową przelewu?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: