Przy ugodzie pozwanemu opłaca się cofnąć zarzuty w nakazowym

Leszek Bloch        14 lipca 2015        Komentarze (0)

Sąd zwróci pozwanemu połowę opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowej.

Zmianę tej treści niesie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zacznie ona obowiązywać od dnia 23 lipca 2015.

Dotychczas Sąd z urzędu zwracał stronie połowę opłaty uiszczonej od pisma wszczynającego postępowanie w instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej.

Jeśli chodzi o proces sądowy pismem wszczynającym postępowanie w pierwszej instancji był pozew – zatem w razie zawarcia ugody sądowej zwrot połowy opłaty przysługiwał wyłącznie powodowi.

Z drugiej strony dotychczas pozwany zdawał sobie sprawę, że skuteczne wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wiąże się min. z obowiązkiem ich opłacenia lub uzyskania zwolnienia od opłat. Pozwany zwykle wiedział, że uzyskanie takiego zwolnienia nie jest łatwe. Jeśli pozwany był dodatkowo przedsiębiorcą wiedział że uzyskanie zwolnienia jest bardzo trudne – gdyż jako profesjonalista powinien przewidzieć ewentualny proces  i zabezpieczyć środki na ten cel.

Dlatego w dużej części spraw zarzuty o ile zostały wniesione nie były opłacane, co w konsekwencji powodowało zwykle ich odrzucenie. Pozwany wiedział, że  jeśli powództwo jest zasadne, a on opłaci zarzuty – to opłaty tej nie odzyska w żadnej części – nawet jak zawrze ugodę przed Sądem – zatem dobrze się zastanowił zanim uiścił opłatę.

Pozwani  – co prawda chcąc przewlec postępowanie – zyskiwali na czasie poprzez wnioski o zwolnienie od opłat sądowych i zaskarżanie postanowień o odmowie zwolnienia ale duża nakazów  mogła się uprawomocnić z powodu tzw. nieuzupełnienia braków formalnych przez pozwanych – czyli z powodu nieuiszczenia opłaty od zarzutów.

Obecnie jeśli strony zawrą ugodę przed sądem pierwszej instancji każda z nich odzyska połowę uiszczonej przez siebie opłaty.

Powód uiszcza od pozwu o zapłatę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) w postępowaniu nakazowym uiszcza kwotę 1250 zł. Jest to  1,25% wartości przedmiotu sporu pozwu. W przypadku zawarcia ugody przed sądem pierwszej instancji Sąd z urzędu zwróci powodowi połowę uiszczonej kwoty – tj. 625 zł – zatem koszt jaki finalnie obciąży powoda wyniesie 625 zł – chyba że strony w ugodzie postanowią inaczej.

Pozwany od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym zasądzającego kwotę  100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) uiszcza 3,75% wartości zaskarżenia tj. jeśli zaskarżył nakaz w całości – zapłaci 3750 zł. W przypadku zawarcia ugody przed sądem pierwszej instancji Sąd z urzędu zwróci powodowi połowę uiszczonej kwoty – tj. 1875 zł – zatem koszt jaki finalnie obciąży powoda wyniesie 1875 zł – chyba że strony w ugodzie postanowią inaczej.

Biorąc pod uwagę, że roszczenie powoda w postępowaniu nakazowym jest udowodnione dokumentami – a zatem często faktycznie bezsporne i wymagalne – możliwość odzyskania połowy opłaty od zarzutów na późniejszym etapie procesu może zachęcić pozwanych do ich wnoszenia i opłacania – co wydłuży czas trwania postępowania i odzyskiwania roszczeń.

***

Na marginesie: w razie zawarcia ugody przed sądem drugiej instancji zwrot opłaty związanej z apelacją uzyska apelujący, bowiem apelacja jest pismem wszczynającym postępowanie w drugiej instancji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: