(Prawie) taka sama sytuacja

Leszek Bloch        05 lutego 2016        4 komentarze

Zdarza się, że mocodawca usiłuje narzucić swoją „jedynie słuszną” rację pełnomocnikowi oczekując, iż ten ją wdroży i zagwarantuje sukces. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia mogę zaryzykować stwierdzenie, że dominują twierdzenia: „znajomy znajomego miał taką samą sytuację”. Jednak „takie same” sytuacje nie zdarzają się nagminnie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można nawet powiedzieć: rzadko. Można mówić ewentualnie o podobnych lub „prawie takich samych” sytuacjach – gdzie prawie robi ogromną różnicę.

Sprawa o naprawienie szkody. Powód który zgłosił się do kancelarii – pozwał jedynie ubezpieczyciela gdyż uległ sugestii pozwanego o odpowiedzialności ubezpieczyciela w tym zakresie.  Zresztą jak twierdził powód „znajomy też miał taką sytuację i ubezpieczyciel wypłacił„. Analiza umowy ubezpieczeniowej i ogólnych warunków ubezpieczenia uświadomiła szereg wyłączeń i zastrzeżeń odpowiedzialności – zaś samo zdarzenie nie było identyczne jak u znajomego. Skutek: oddalenie powództwa wobec ubezpieczyciela i zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa. Można było tego uniknąć.

W innej sprawie pozwany, który przez lata płacił ubezpieczenie w zakresie swej działalności będąc przekonanym o odpowiedzialności ubezpieczyciela w każdej niemal sytuacji – w sprzeciwie od nakazu zapłaty – dopozwał ubezpieczyciela. Coś go widocznie tknęło gdyż zgłosił się do kancelarii. Analiza sprawy wykazała brak odpowiedzialności ubezpieczyciela w tej konkretnej sytuacji. Pozwany natychmiast cofnął swój wniosek o dopozwanie i uniknął zasądzenia kosztów na rzecz ubezpieczyciela.

Kwestia która z pozoru wydaje się podobna – wcale taka nie jest.

Pisałem o tym min. tu tu i tutaj

Podpisanie faktury przez jednego wspólnika spółki cywilnej jest równoznaczne z akceptacją przez wszystkich wspólników i przekłada się na ich odpowiedzialność.

Podpisanie weksla przez jednego ze wspólników spółki cywilnej jest równoznaczne z odpowiedzialnością  jedynie podpisującego weksel wspólnika i nie rodzi odpowiedzialności wekslowej pozostałych wspólników.

Wspólnicy spółki cywilnej pozywając przed sądem o zapłatę roszczenia związanego z działalnością spółki cywilnej muszą działać razem.

Dochodząc roszczenia przeciwko wspólnikom spółki cywilnej nie musisz pozywać wszystkich – chociaż możesz to uczynić.

Jeśli jesteś pewien zasadności swego roszczenia i wiesz jak doprowadzić do pomyślnego zakończenia sprawy – ok.

Jeśli nie czujesz się specjalistą lub czas poświęcony na samodzielne przygotowanie i prowadzenie sprawy możesz przeznaczyć na co innego – skonsultuj się adwokatem lub radcą prawnym. Obecnie przedstawiciele każdego z tych zawodów mają takie same uprawnienia.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

JerzyZ Luty 9, 2016 o 20:15

Czy pozew z powodu niewypełnienia w terminie zobowiązań z obligacji można złożyć używając urzędowego formularza „P” ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości? Sprawa dotyczy braku wykupu obligacji przez emitenta (spółkę z o.o) pomimo upływu terminu wykupu określonego w Warunkach Emisji Obligacji. Chodzi mi o to czy z powodów formalnych jak użyję tego formularza sąd może pozwu nie rozpatrzyć?

Link do formularza pozwu „P” Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym

https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/form1_p.pdf

Odpowiedz

Leszek Bloch Luty 9, 2016 o 22:36

Użycie formularza nawet w sytuacji gdy nie jest wymagany nie powinno być uznane za błąd formalny. Błąd formalny zachodziłby w sytuacji odwrotnej tj. niezastosowania formularza mimo obowiązku.

Odpowiedz

JerzyZ Luty 10, 2016 o 11:38

Dziękuję za odpowiedź. Ja akurat właśnie walczę z emitentem który nie wykupił obligacji. Pomimo tego, że Pański blog nie dotyczy konkretnie spraw związanych z obligacjami znalazłem w nim dużo cennych informacji. Mam jeszcze takie pytanie w związku z bazą danych CEPiK. Czy komornik dysponując tylko nazwą spółki, adresem numerem KRS,NIP,REGON może złożyć zapytanie do CEPiK i uzyskać dane pojazdów posiadanych w danym momencie przez spółkę? Chodzi o uzyskanie takich informacji jak ilość pojazdów, których właścicielem jest spółka i ich numery rejestracyjne?

Odpowiedz

Leszek Bloch Luty 10, 2016 o 11:47

Komornik powinien dysponować przede wszystkim: tytułem wykonawczym lub tytułem zabezpieczenia oraz wnioskiem uprawionego/wierzyciela.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: