Prezydencki projekt ad. problemu egzekucji 500+

Leszek Bloch        27 maja 2016        8 komentarzy

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w którym proponuje wyłączenie kwot świadczenia wychowawczego z tytułu 500+ oraz świadczeń wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z egzekucji z rachunku bankowego.

Projekt zakłada dodanie  § 11 w art. 890 kodeksu postępowania cywilnego o  brzmieniu wyraźnie i wprost wyłączającym z zajęcia egzekucyjnego kwoty pochodzące z określonego źródła np: ze świadczeń zasiłków itp: „zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących …” oraz dodanie ust. 1a w art. 54 prawa bankowego przewidującego że środki pieniężne pochodzące ze świadczeń, zasiłków itp. są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Ciężar weryfikacji źródła pochodzenia środków wpływających na rachunek bankowy dłużnika oraz poinformowanie komornika o niemożności przekazania przekazania kwot świadczeń niepodlegających zajęciu pochodzących z ww. źródeł ma spoczywać na bankach.

Zgłoszone projekty zmian potwierdzają, że do czasu wejścia ich w życie egzekucja z rachunków bankowych – na które wpływa 500+ czy inne świadczenie tego rodzaju – jest jak najbardziej prawidłowa,a pretensje do zajmujących rachunek komorników – nieuzasadnione.

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamil Maj 27, 2016 o 14:38

Jestem ciekaw czy w świetle proponowanego przepisu, jeżeli środki pochodzące z zasiłku zostaną przekazane np. przez polecenie przelewu na inny rachunek, to nadal nie podlegają zajęciu? Bo tak literalnie wynika z przepisu. Ponadto jak rozumiem organ wypłacający świadczenia w razie czego będzie odpowiadał za nieprecyzyjne oznaczenie świadczenia które wypłaca?
Nie jest też dla mnie zrozumiałym czy dodany paragraf art. 890 kpc ma dotyczyć zajęć wszystkich rachunków bankowych czy też poprzez interpretację dodanego przepisu art. 54 ustawy prawo bankowego tylko rachunków oszczędnościowwych, RORów i lokat oszczędnościowych? A jeśli ma dotyczyć wszystkich rodzajów rachunków to dlaczego dodany art. 54 prawa bankowego dotyczy tylko rachunków wymienionych w przepisie a nie wszystkich rodzajów rachunków?
No i gdzie są przepisy przejściowe dotyczące np. już dokonanych zajęć, czy dotyczy to tylko tytułów egzekucyjnych wydanych po wejściu w życie przepisów czy wcześniejszych itp.
Wg. mnie regulacja jest troszkę nieprecyzyjna i oczywiście niestety będzie wymagala dziesiątek zmieniających się zapewne interpretacji 🙂

Odpowiedz

Leszek Bloch Maj 27, 2016 o 15:05

Tak – proponowane zmiany wyglądają na doraźne „gaszenie pożarów” a nie na przemyślaną koncepcję.

Odpowiedz

Lech Maj 28, 2016 o 08:21

Kiedyś walczono z brakiem sznurka do snopowiązałek, a dziś z czymś takim. Nic się nie zmieniło. A problem jest tylko dęty i wynika chyba też tylko z tego, że 500+ nie można odbierać w gotowce.

Odpowiedz

Leszek Bloch Maj 28, 2016 o 21:11

Czasy braków wszelakich – w tym sznurka – pamiętam – a jakże 🙂 Co więcej 500+ można odbierać w gotówce. Inną sprawa jest natomiast niefrasobliwość i ignorancja ludzka (w tym przypadku dłużnika)

Odpowiedz

Lech Maj 28, 2016 o 21:29

Odniosłem wrażenie, że wypłata 500+ tylko w przelewie. Ale jesli nie, to tym bardziej żałosnym jest uważanie, że w tym przypadku potrzebne są jakieś zmiany ustawowe. Cóż, pis jako socjaliści lubią ręcznie sterować szeroko pojętą gospodarką.

Odpowiedz

Leszek Bloch Maj 28, 2016 o 22:04

🙂

Odpowiedz

Kamil Maj 30, 2016 o 07:23

Myślę że tu chodzi o kwestie wizerunkowe i nic więcej 🙂 Obrona uciśnionych i te sprawy 🙂

Odpowiedz

Leszek Bloch Maj 30, 2016 o 10:39

A uciśnionych jest zwykle więcej niż uciskających = sondaże 🙂

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: