Przedszkole – pozew o zapłatę czesnego

Leszek Bloch        10 listopada 2015        Komentarze (0)

W ubiegłym tygodniu zadzwoniono do mnie z jednego z lubelskich przedszkoli celem rozeznania się odnośnie poprowadzenia przeze mnie spraw o zapłatę czesnego i innych roszczeń pochodnych.

Otóż jeśli prowadzisz przedszkole i masz podobne problemy – powinieneś zgromadzić następujące dokumenty:

  • pozywasz rodzica dziecka lub inną osobę z którą zawierałeś umowę – zatem powinieneś dysponować jego danymi osobowymi wraz z miejscem zamieszkania
  • swoje roszczenia wywodzisz z umowy, która powinna być podpisana przez drugą stronę
  • jeśli chodzi o czesne – jego wysokość zwykle jest stała i wynika wprost z umowy – zatem z podpisanej (zaakceptowanej) umowy wywodzisz akceptację ceny i w tym zakresie masz możliwość uzyskania nakazu w postępowaniu nakazowym
  • jeśli chodzi o roszczenia których wysokość nie jest określona wprost w umowie gdyż jest np: zmienna – dobrze byłoby postarać się o uznanie długu przez drugą stronę. Może to być porozumienie o rozłożeniu na raty, ugoda lub umowa z których wynikałaby wysokość, wymagalność i bezsporność roszczenia. Może to być też prośba o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Uznanie takie z jednej strony daje szansę na dobrowolne załatwienie sprawy i w razie spełnienia deklaracji pozwoli uniknąć spięć związanych z postępowaniem sądowym zaś z drugiej strony w razie niedotrzymania ustaleń zagwarantuje Ci szybsze i tańsze przeprowadzenie procesu  oraz umożliwi zabezpieczenie roszczenia przed uprawomocnieniem się orzeczenia sądowego.
  • wezwij do zapłaty – i zachowaj egzemplarz wezwania z potwierdzeniem wysłania listem poleconym

Opłaty sądowe będą kształtować się w zależności od wartości dochodzonej kwoty.

Jeżeli sprawa zostanie zakwalifikowana do trybu upominawczego lub zwykłego opłata sądowa od pozwu będzie wynosić odpowiednio:

  • przy roszczeniu do 2000 zł opłata sądowa od pozwu wyniesie – 30 zł
  • przy roszczeniu od 2000 zł do 5000 zł opłata sądowa od pozwu wyniesie 100 zł
  • przy roszczeniu od 5000 zł do 7500 zł opłata  sądowa od pozwu wyniesie 250 zł
  • przy roszczeniu od 7500 zł do 10000 zł opłata sądowa od pozwu wyniesie 300 zł
  • przy roszczeniu powyżej 10000 zł opłata sądowa od pozwu wyniesie 5% wartości dochodzonego roszczenia (nie więcej jednak niż 100 tys. zł – co raczej w roszczeniach przedszkola o zapłatę czesnego nie będzie miało miejsca)

Jeżeli sprawa zostanie skierowana do trybu nakazowego lub elektronicznego postępowania upominawczego opłata sądowa od pozwu wyniesie 1/4 opłaty obliczonej dla postępowania upominawczego nie mniej jednak niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł.

Tryb nakazowy gwarantuje możliwość zabezpieczenia roszczenia z chwilą wydania nieprawomocnego nakazu zapłaty.

Jeżeli już dysponujesz wskazaną dokumentacją i chciałbyś abym poprowadził sprawę pozostaje Ci tylko skontaktować się ze mną i udzielić stosownego pełnomocnictwa. Koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa to 17 zł.

Poniesione koszty czy to opłaty czy to wynagrodzenie pełnomocnika zasądzane są od strony przegrywającej sprawę obok roszczenia głównego – zatem w przypadku skutecznej egzekucji pokrywa je pozwany.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: