Przykład dlaczego warto zadbać o nakaz w nakazowym

Leszek Bloch        04 lipca 2015        Komentarze (0)

Pozwolę sobie przytoczyć pełną treść wniesionego przez pozwanego sprzeciwu w postępowaniu upominawczym:

Pozwany zaskarża nakaz zapłaty w całości. Pozwany nie kwestionuje zasadności roszczenia a jego stanowisko zmierza do umożliwienia prowadzenia z powódką rozmów ugodowych mających na celu ustalenie terminu płatności należności objętej pozwem.

Pozwany sam podpisał sprzeciw.

Okazuje się, że w postępowaniu upominawczym nawet taki sprzeciw, który poza tytułem oraz wskazaniem, iż „zaskarża nakaz zapłaty w całości” – nie ma nic wspólnego ze sprzeciwem, skutecznie przedłuża postępowanie. Sprzeciw ww.  nie zawiera żadnych zarzutów, okoliczności faktycznych i dowodów a mimo tego spowodował utratę mocy przez nakaz zapłaty i przekazanie sprawy do trybu zwykłego.

Orzecznictwo stoi na stanowisku, iż jedynym skutkiem nie przedstawienia wskazanych wyżej zarzutów, okoliczności faktycznych i dowodów, jest nieuwzględnienie twierdzeń sprzeciwu, ewentualnie pominięcie dowodów zgłoszonych później niż w samym sprzeciwie zaś w żadnym zaś razie nie można na tej podstawie odrzucić sprzeciwu.

Niektóre brak  sądy przed przekazaniem do trybu zwykłego wzywają do uzupełnienia w terminie 7 dni braków sprzeciwu pod rygorem odrzucenia sprzeciwu a w razie nieuzupełnienia odrzucają sprzeciw.

Sprawa ww. została przekazana do trybu zwykłego i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. Co z tego pozwany wyraźnie oświadcza, iż nie kwestionuje zasadności roszczenia – sprzeciw został wniesiony i spełnił swą rolę bez żadnych nakładów finansowych pozwanego.

Gdyby sprawa zostałaby zakwalifikowana do postępowania nakazowego byłoby zupełnie inaczej……

Albo gdyby przynajmniej przywrócono możliwość wydawania wyroków na posiedzeniu niejawnym…..

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: