III CZP 35/17

Pamiętasz mój wpis sprzed trzech miesięcy „jak kupić w egzekucji nieruchomość rolną nie będąc rolnikiem” ? Pisałem tam o majowej uchwale Sądu Najwyższego ​potwierdzającej iż do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje się wprowadzonych z tą datą ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych przez nie rolników. Wówczas SN rozstrzygał zagadnienie prawne […]