nieruchomość małżeńska a spółka cywilna

Małżonkowie jako wspólnicy spółki cywilnej. Dług, egzekucja, hipoteka.

Leszek Bloch        15 marca 2018        3 komentarze

Czy prawo majątkowe może jednocześnie przynależeć do majątku spółki cywilnej i majątków osobistych lub majątku wspólnego małżonków będących wspólnikami? Tak można w skrócie przedstawić wątpliwości jakie targały starszym referendarzem rozpatrującym wniosek o wpis hipoteki na nieruchomości należącej do małżonków będących zarazem wspólnikami spółki cywilnej. Wątpliwości te legły u podstaw postanowienia o oddaleniu wniosku o wpis […]