odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych 2018

Nie wdając się w dłuższe celebrowanie Nowego  Roku (pomyślności) – tak jak w latach poprzednich blogową posylwestrową aktywność rozpoczynam wpisem o odsetkach w roku 2018. Na wstępie przypomnienie istoty i rodzajów odsetek. Odsetki mogą stanowić  wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału – (stąd dla takich odsetek można przyjąć na potrzeby niniejszego omówienia nazwę  „kapitałowe” – chociaż nie jest […]