P 63/14

Czy komornicy będą jeszcze przeprowadzać czynności terenowe?

Leszek Bloch        10 lipca 2017        13 komentarzy

Mam obawy czy obecnie jakikolwiek komornik będzie chciał przeprowadzać czynności terenowe…. Co skłania mnie do takich przypuszczeń? Otóż skłania mnie do tego niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego P 63/14 z 28 czerwca 2017 który zakwestionował pobieranie przez komornika 15% opłaty od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi. Wedle w/w wyroku pobranie od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi opłaty stosunkowej w […]