przestępstwo niealimentacji zmiana

W dniu 6 maja 2017 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał min. Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; która (w zamierzeniu) ma służyć podniesieniu skuteczności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych od osób uchylających się od tego obowiązku. Nowelizacja dotyczy art. 209 kodeksu karnego.  Poniżej […]