VAT w egzekucji

Wydawałoby się, że po uchwałach Sądu Najwyższego („trójkowej” w roku 2016 i „siódemkowej” w roku 2017)  – sprawa braku możliwości doliczania przez komorników podatku VAT do opłaty egzekucyjnej jest przesądzona na wieki. Wydawałoby się – ale tak nie jest. Jeszcze wszystko może się zmienić. Dowodem na to niechaj będą pytania prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego, […]

VAT w egzekucji: bolesne konsekwencje dla wierzycieli za błąd komornika

Leszek Bloch        23 sierpnia 2017        4 komentarze

W poprzednim wpisie zasygnalizowałem, że wierzyciele mogą odczuć na własnej skórze skutki uchwały SN  (III CZP 97/17) odmawiającej komornikom prawa doliczenia podatku VAT do opłaty egzekucyjnej? Otóż odczuwają. Dzieje się tak w postępowaniach uwzględniających skargę dłużnika na czynności komornika w postaci doliczenia VAT do opłaty egzekucyjnej. Ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny dokonuje z urzędu, we własnym zakresie […]

Urlop – urlopem, ale blog traktujący o egzekucji nie może pominąć ostatniej „siódemkowej” uchwały III CZP 97/16 Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 przesądzającej o niemożności doliczenia przez komorników VAT do opłaty egzekucyjnej :). O uchwale w/w wspominam – wbrew pozorom – nie tylko dlatego, że anonsowałem ją w niedawnym czerwcowym wpisie przypominając zarazem inną „trójkową” uchwałę SN III CZP […]