Ugoda: kiedy otrzymasz zwrot całej opłaty od pozwu.

Leszek Bloch        22 marca 2018        4 komentarze

A mogło to być rozwiązanie które rzeczywiście odciążyłoby pracę sądów : ) I nawet przez jakiś czas tak było – bo wbrew niedawnej uchwale Sądu Najwyższego  – sądy często skłaniały się ku tej koncepcji. Można powiedzieć że nie było niezadowolonych: sąd zyskiwał czas, który należałoby w innym razie poświęcić na wyznaczenie i przygotowanie rozprawy, czas zyskiwały też strony które nie musiały przeznaczać czasu na podróż do sądu. Element finansowy – możliwość odzyskania całej opłaty od pozwu – też był nie do pogardzenia – przecież w takich sprawach zwykle chodzi o pieniądze.

Chodzi mi oczywiście o  możliwość odzyskania całej opłaty sądowej od pozwu w sytuacji gdy strony zawrą ugodę przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Przewidują to przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – a konkretnie art. 79 ust. 1 pkt. 1 h u.k.s.c.

Dotychczas szereg sądów skłaniało się ku możliwości zwrotu całej opłaty nie tylko w przypadkach zawarcia (przed rozpoczęciem rozprawy) ugody sądowej czy przed mediatorem – ale i wówczas gdy strony zawarły ugodę pozasądową. W uzasadnieniach wskazywały, iż celem powyższego przepisu jest niewątpliwie stworzenie zachęty do korzystania przez strony z polubownych (a więc polegających na dobrowolnym porozumieniu między stronami, na załagodzeniu sporu) metod rozwiązywania konfliktów i przepis ów nie wiąże wprost skutku zwrotu opłaty wyłącznie z ugodą zawartą przed mediatorem lub ugodą sądową – dlatego przyjmowały, iż pod pojęciem „ugody” uprawniającej do zwrotu całej opłaty od pozwu rozumieć należy także tzw. ugodę pozasądową (która może być zawierana także w tym celu, aby „uchylić spór istniejący” już pomiędzy stronami – jak o tym stanowi art. 917 k.c.). -( tak np.: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w uzasadnieniu postanowienia VIII Gz 165/16  czy też Sąd Okręgowy w Szczecinie w uzasadnieniu postanowienia VIII Gz 416/16 albo Sąd Okręgowy w Warszawie w uzasadnieniu postanowienia XXIII Gz 90/17  źródło: https://orzeczenia.ms.gov.pl)

Niestety zapadła 23 lutego uchwała SN sygn.akt. III CZP 88/17 wskazała iż zwrot całej opłaty sądowej od pozwu dotyczy wyłącznie (zawartej przed rozpoczęciem rozprawy) ugody sądowej oraz ugody zawartej przed mediatorem.

Szkoda.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

kam Marzec 23, 2018 o 06:18

Wystarczy powołać mediatora 😉

Odpowiedz

Leszek Bloch Marzec 23, 2018 o 08:54

W sytuacji gdy strony same doszły do porozumienia i zawarły ugodę pozasądową (a o tym piszę) – powołanie mediatora jest działaniem bezcelowym. Na mediacje również trzeba na to poświęcić czas i pieniądze.

Odpowiedz

kam Marzec 27, 2018 o 21:25

Ugodę pozasądową też można zawrzeć przed mediatorem. Powołanym przez siebie. A więc niekoniecznie odpłatnie.

Odpowiedz

Bazyli Maj 3, 2019 o 12:19

Dzień dobry.
Zawarcie ugody przedsądowej to zwrot połowy wpisu…A co wtedy kiedy strona pozywająca była zwolniona z opłaty?
Bedzie musiała wpłacić owe 50% ?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: