Ustawa o kołach gospodyń wiejskich – nie tylko ze strony wierzyciela. Dotacje celowe dla kół gospodyń wiejskich.

Leszek Bloch        03 grudnia 2018        Komentarze (0)

Przedsiębiorczość polskich kobiet jest powszechnie znana (nie mówiąc już o Koleżankach z branży – wszak Temida jest kobietą) i świadczy o tym chociażby ich liczna reprezentacja na lexmonitor.pl.  – natomiast dosłownie kilka dni temu ustawodawca postanowił nadać ramy prawne najbardziej aktywnym kobiecym żywiołom na polskiej wsi – od lat nadającym ton swoim społecznościom tj. kołom gospodyń wiejskich.

Od 29.11.2018 obowiązuje ustawa z 9.11.2018 o kołach gospodyń wiejskich,

Obecnie koła gospodyń wiejskich mogą nabyć (art. 6) osobowość prawną (po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Jak przedstawia się odpowiedzialność za zobowiązania?

Art. 7. 1. Do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów, w imieniu koła działa komitet założycielski.
2. Za czynności dokonane w imieniu koła gospodyń wiejskich przed jego rejestracją członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie, zaś za zobowiązania wynikające z tych czynności po rejestracji koła – odpowiada koło tak, jak za zobowiązania zaciągnięte przez siebie, z tym że członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają za nie wobec koła według przepisów prawa cywilnego

Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej.

Koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność zarobkową (w tym działalność gospodarczą)  jak również – co bardzo istotne –  otrzymywać dotacje celowe (art. 23 i 24) dlatego na pewno zainteresuje je prowadzony przez mec. Mateusza Torunia blog o dotacjach: http://oddotacjidorealizacji.pl. 

Wspomnę tylko, że tematem warto zainteresować się niezwłocznie, gdyż w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 29.11.2018) koło gospodyń wiejskich (wpisane do rejestru) może uzyskać finansową pomoc państwa na realizację statutowych zadań – o czym stanowi art. 35 tejże ustawy oraz stosowne rozporządzenie.

Tam gdzie działalność zarobkowa i dotacje – tam i przychody, które wraz z kosztami należy prawidłowo ewidencjonować i rozliczać – toteż nie wyobrażam sobie, by gospodynie pominęły lekturę bloga podatkowego prowadzonego przez mec. Monikę Markisz: podatkidlaprawnika, który wbrew swej nazwie dotyczy podatków nie tylko dla prawników 🙂

Do wyraźnie wskazanych w ustawie celów kół gospodyń wiejskich należy (art. 2) min. reprezentacja interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej – zaś w takich sprawach można szukać wsparcia w lekturze bloga: http://www.prawo-w-administracji.pl/

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: