Ustawa w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i Rejestr Należności Publicznoprawnych

Leszek Bloch        17 maja 2017        Komentarze (0)

Dobrze abyś miał świadomość niesionych przez nią zmian – bo są na tyle istotne, że nie omówię ich w jednym wpisie.  Większość jej zapisów wejdzie w życie już za kilkanaście dni: dokładnie 1 czerwca 2017 tj. – w Dniu Dziecka 🙂 zatem najwyższy czas abyś poznał się z jej treścią. Jeśli klikniesz na poniższy link: 

Ustawa w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

poznasz jej całą zawartość 🙂

A o to niektóre zmiany które niesie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności:

  • zmiana art. 647 (1) kodeksu cywilnego – o zasadach i wysokości odpowiedzialności inwestora
  • zmiana art. 505 (1) k.p.c. w zakresie wysokości roszczeń dochodzonych w postępowaniu uproszczonym tj. na formularzach do 20 tys. zł
  • zmiany w zakresie zabezpieczania roszczeń – art. 752(3) i następne k.p.c. – min.: sąd który wydał postanowienie o zakazie zbywania i obciążania nieruchomości sam przekaże to postanowienie sądowi dokonującemu wpisu do księgi wieczystej i wpis taki będzie dokonywany z urzędu. Czynność dokonana wbrew zakazowi – będzie nieważna.
  • zmiana art. 913 k.p.c.dotyczącego wyjawienia majątku
  • zmiana ustawy o postępowaniu administracyjnym w administracji – wprowadzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych. Rejestr będzie zawierał informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego
  • zmiana ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (popularny KRD) – min. wierzyciel zgłaszający wierzytelność do KRD będzie musiał wskazać czy dłużnik uznał roszczenie za przedawnione. Wierzyciel dokonujący zgłoszenia z naruszeniem przepisów ustawy będzie odpowiadał wobec dłużnika – przedsiębiorcy na podstawie kodeksu cywilnego lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

c.d.n. 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: