VAT w egzekucji: bolesne konsekwencje dla wierzycieli za błąd komornika

Leszek Bloch        23 sierpnia 2017        4 komentarze

poprzednim wpisie zasygnalizowałem, że wierzyciele mogą odczuć na własnej skórze skutki uchwały SN  (III CZP 97/17) odmawiającej komornikom prawa doliczenia podatku VAT do opłaty egzekucyjnej?

Otóż odczuwają.

Dzieje się tak w postępowaniach uwzględniających skargę dłużnika na czynności komornika w postaci doliczenia VAT do opłaty egzekucyjnej. Ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny dokonuje z urzędu, we własnym zakresie i wierzyciel nie ma na to wpływu.

Zapytasz pewnie: dlaczego wierzyciel ma odpowiadać za błąd komornika skoro nie ma wpływu na ustalenia komornika w zakresie kosztów  ?

Otóż:

  • komornik w postępowaniu egzekucyjnym jest organem egzekucyjnym – a nie uczestnikiem (stroną) postępowania egzekucyjnego
  • koszty egzekucji prowadzonej przez komornika ustalane są przez ten organ (komornika) i na postanowienie w tym przedmiocie służy stronom skarga do sądu pierwszej instancji
  • w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji wszczętym na skutek skargi na czynności komornika – komornik nie ma statusu strony.
  • zwrot kosztów procesu może nastąpić jedynie między stronami

Jako organ egzekucyjny komornik nie ma uprawnień do kwestionowania decyzji sądu i jedynie wyjątkowo na podstawie wyraźnego upoważnienia przepisu (art. 770 k.p.c) komornikowi przysługuje zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia kosztów egzekucji i wówczas po oddaleniu jego zażalenia może zostać obciążony kosztami postępowania zażaleniowego Natomiast nie można obciążyć komornika kosztami uwzględnionej przez sąd skargi.

Ponieważ zwrot kosztów procesu może nastąpić tylko między stronami a w postępowaniu wywołanym skargą na czynności komornika – komornik nie traci statusu organu egzekucyjnego to nie ma możliwości obciążenia go kosztami postępowania skargowego.

Skutki uwzględnionej przez sąd skargi dłużnika na czynności komornika odczuje wierzyciel jako strona postępowania egzekucyjnego – chyba że sąd zastosuje odstępstwo od ogólnej reguły odpowiedzialności za wynik postępowania (w przypadku uwzględnienia skargi dłużnika koszty skargi ponosi wierzyciel jako inicjujący postępowanie) na rzecz zasady słuszności tj. jeśli dostrzeże szczególne okoliczności uzasadniające odstępstwo.

Nie ukrywam, że niniejszy artykuł piszę tuż po złożeniu skargi na postanowienie referendarza zasądzającego od wierzyciela na rzecz dłużnika koszty postępowania wywołanego skargą dłużnika na czynności komornika w postaci doliczenia VAT do opłaty egzekucyjnej. W skardze tej powołuję się właśnie na zasadę słuszności 🙂

Co pozostaje wierzycielowi jeśli sąd ostatecznie obciąży go kosztami wniesionej przez dłużnika skargi w przedmiocie VAT od opłaty egzekucyjnej?

Odpowiedź na to daje art. 23 ust.1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

„Komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności”

 

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamil Sierpień 23, 2017 o 07:38

Bardzo trafna uwaga. Nie dziwny się przewlekłością postępowań gdy przepisy gwarantują nam sytuacje, iż dłużnik musi pozwać wierzyciela za błąd komornika a następnie wierzyciel musi pozwać komornika za ten sam błąd komornika…. zamiast jednego rozstrzygnięcia między dłużnikiem a komornikiem.
Natomiast spotkałem się z jednym (prawomocnym) orzeczeniem gdzie sąd na skutek skargi zobowiązał komornika do zwrotu kwoty bezpośrednio dłużnikowi wskazując iż nie sposób obciążyć wierzyciela kosztami w sytuacji gdy nie ponosi on winy za nieprawidłowe naliczenie i pobranie kosztów. Aczkolwiek traktuje to jako wyjątek.

Odpowiedz

Leszek Bloch Sierpień 23, 2017 o 23:46

Ja z kolei widziałem orzeczenia nieobciążające wierzyciela mimo uwzględnienia skargi dłużnika – ale rozstrzygnięć w postępowaniu skargowym zobowiązujących komornika do zwrotu kosztów – nie spotkałem. Dzięki za komentarz 🙂

Odpowiedz

Ola Kwiecień 29, 2018 o 21:48

Jaki był rezultat skargi, jeżeli można wiedzieć? Ja wnosiłam takie skargi/zażalenia parokrotnie, niestety bez powodzenia…

Odpowiedz

Leszek Bloch Kwiecień 30, 2018 o 07:45

Moja skarga została uwzględniona.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: