Zaliczka na opinię biegłego – zażalenie na zarządzenie przewodniczącego

Leszek Bloch        05 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Z pomysłów ostatniej nowelizacji k.p.c. – szczególnie przypadł mi do gustu (z punktu widzenia wierzyciela dochodzącego zapłaty w procesie) – ten zakładający uniemożliwienie blokowania procesu „piętrowymi zażaleniami”. Zażalenia na postanowienia o odrzuceniu poprzedniego zażalenia – lub podobne – wchodziły w skład żelaznego repertuaru środków procesowych stosowanych przez unikających zapłaty dłużników. Była to jedna z największych zmór procesu grożąca ugrzęźnięciem na lata w niekończących się postępowaniach zażaleniowych – pobocznych w stosunku do głównego wątku procesu. Dla przykładu wskażę, że rozpoznanie zażalenia przez sąd odwoławczy często trwało ponad rok – albo i dłużej, zaś niektórzy pozwani potrafili żalić każdą czynność lub jej zaniechanie – niezależnie od tego czy zażalenie na nią przysługiwało.  Jeszcze dotkliwiej odczuwało się to w postępowaniach egzekucyjnych gdzie sąd rejonowy rozpatrywał skargi na czynności komornika, zaś rozstrzygnięcie sądu rejonowego zaskarżane było do sądu okręgowego.

Znając jednak inwencję uczestników procesu oraz kwestie nieuregulowane wprost przez ustawodawcę – tonuję wzbierający optymizm. Rozwiązania sytuacji nieprzewidzianych w przepisach – są znane dopiero po ukształtowaniu się linii orzecznictwa, zaś na nią największy wpływ ma orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Takie jak chociażby uchwała Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 15/19 z dnia 25 lipca 2019 wydana w rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie:

„Czy na zarządzenie Przewodniczącego wzywające stronę do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z dopuszczeniem dowodu z opinii biegłego sądowego przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.)?”

została udzielona wspomnianą uchwałą SN III CZP 15/19 następująca odpowiedź:

Na zarządzenie przewodniczącego, wzywające stroną do wniesienia zaliczki na wydatki związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego, przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9 w zw. z art. 398 k.p.c.).

 

 

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: