Zmiany k.p.c. 2017 – kwoty dochodzone w postępowaniu uproszczonym a opłata od pozwu

Leszek Bloch        27 czerwca 2017        5 komentarzy

W poprzednim wpisie zasygnalizowałem zmianę kwotową pozwu do której stosować należy formularze. Dla przypomnienia: obecnie roszczenia nie przekraczające 20 tys. zł pozwy będą rozpoznawane w tzw. postępowaniu uproszczonym i pozwy w takich sprawach należy od dnia 1 czerwca 2017 r. składać na urzędowych formularzach.

Czy zatem zmiana kwot pozwów wpłynie na wysokość opłat od pozwów?

Do dnia 1 czerwca 2017r. kiedy to weszła w życie nowelizacja k.p.c. – opłaty od pozwów dotyczących roszczeń powyżej 10 tys.zł były obliczane procentowo jako 5% kwoty pozwu (względnie 1,25% od pozwów rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym)  zaś opłaty od pozwów wnoszonych w postępowaniu uproszczonym (tj. do dnia 31 maja 2017r.  do 10 tys. zł) były stałe i wynosiły przy wartości pozwu:

do 2000 zł –  opłata 30 zł,

ponad 2000 zł do 5000 zł – opłata 100 zł,

ponad 5000 zł – do 7500 zł – opłata 250zł ,

ponad 7500 zł – opłata 300 zł

(jeśli sprawa była rozpoznawana w postępowaniu nakazowym opłata wynosiła 25% ww. kwot nie mniej niż 30 zł)

Od dnia 1 czerwca 2017r. w postępowaniu uproszczonym dochodzimy roszczeń do 20 000 zł, jednak nowelizacja nie wpłynęła na ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych która określa tryb i zasady pobierania kosztów, opłat i należności sadowych.

Oznacza to, że przy dochodzonych w postępowaniu uproszczonym roszczeniach mieszczących się w granicach powyżej 7500 zł a poniżej 20 000 zł uiścić należy 300 zł – jeśli sprawa będzie rozpatrywana w trybie upominawczym oraz 75 zł jeśli sprawa będzie rozstrzygana w trybie nakazowym. Obliczanie procentowe jako 5% w trybie upominawczym (względnie 1,25 % w postępowaniu nakazowym) zastosujemy do pozwów przekraczających 20 000 zł.

Dla przykładu:

Od pozwu na kwotę 18000 zł wniesionego w dniu 31 maja 2017r. powód zobowiązany były uiścić opłatę od pozwu: w postępowaniu upominawczym 900 zł zaś w postępowaniu nakazowym – 1/4 tej kwoty tj. 225 zł

zaś od takiego samego pozwu wniesionego w dniu 1 czerwca 2017r. powinien zapłacić odpowiednio: w postępowaniu upominawczym: 300 zł zaś w postępowaniu nakazowym 75 zł.

To dobra wiadomość dla wierzycieli decydujących się na powództwo po wejściu w życie tej nowelizacji – zapłacą mniej w tego typu sprawach 🙂

Na analogicznej zasadzie zapłaci mniej również pozwany wnoszący zarzuty w postępowaniu nakazowym.

Jeszcze jedna rzecz o której możesz nie wiedzieć a która może mieć dla Ciebie znaczenie jeśli sprawa nie jest sprawą gospodarczą miedzy przedsiębiorcami.

W niektórych sądach posiadających kilka wydziałów cywilnych- sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym prowadzi jeden wyznaczony wydział.

Tak jest w większych sądach np: w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie gdzie funkcjonują I Wydział Cywilny , II Wydział Cywilny (rozpoznają sprawy np: według przyporządkowania alfabetycznego powoda) a także najsłynniejszy z wydziałów VI Wydział Cywilny (tzw. e-sąd – popularne EPU) jak również VIII Wydział Cywilny (tzw. egzekucyjny).

Własnie ten VIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód oprócz spraw egzekucyjnych (licytacje, skargi na czynności komornika i inne środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym) rozpoznaje także sprawy w postępowaniu uproszczonym.  Jest to wydział nielicho obłożony pracą co w oczywisty sposób przekłada się na czas trwania postępowania. Wyobraź sobie teraz pracę tego wydziału po wejściu w życie nowelizacji: do całej masy spraw egzekucyjnych i dotychczasowych uproszczonych dojdą sprawy uproszczone które do wejścia w życie nowelizacji rozpatrywały inne wydziały cywilne (sprawy z przedziału powyżej 10 tys.zł a poniżej 20 tys. zł).

Całe szczęście że zdecydowana większość spraw jaka do mnie trafia to sprawy gospodarcze a sprawy gospodarcze z tego obszaru rozpatruje VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Lublin – Wschód ….

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamil Czerwiec 28, 2017 o 07:49

Z moich doświadczeń wynika, iż szereg sądów w postępowaniu uproszczonym-nakazowym, nieprawidłowo oczekuje uiszczenia opłaty 1/4 z 5% standardowej opłaty…

Odpowiedz

Leszek Bloch Czerwiec 28, 2017 o 11:31

O … to dla mnie nowość. Ja z kolei spotkałem się że niektóre sądy oczekiwały w nakazowym uproszczonym pełnej zryczałtowanej opłaty stałej a nie 1/4 opłaty .

Odpowiedz

Michał Październik 12, 2017 o 08:02

Dokładnie ja mam taki przypadek. Złożyłem pozew o postępowanie uproszczone nakazowe, dochodzona należność 3500zł. Opłata ryczałtowa wynosi 100zł, jednak skoro nakazowe to policzyłem 1/4 (25zł), ale że opłata minimalna jest 30zł to tyle wpłaciłem. Po dwóch miesiącach dostałem pismo, że mam dopłacić 70zł, czyli w sumie ma być 100zł.

Odpowiedz

Marzena Sierpień 29, 2017 o 11:22

Witam, wniosłam pozew o zapłatę 20 000zł z dniem 23.06.2017, tak więc jaka opłata obowiązuje? 300zł od wpisu czy 5 % wartości przedmiotu sporu? Sędzia zarządził o wezwanie mnie o 500zł, w związku ze zwolnieniem z kosztów w połowie, ale czy i tak nie doszło do pomyłki? W razie pomyłki wystarczy pismo o ponowne wydanie zarządzenia o wezwanie do uiszczenia opłaty ?

Odpowiedz

Leszek Bloch Sierpień 29, 2017 o 11:50

Jeśli pozew faktycznie wniesiony po 1.06.2017 – to do 20 tys. zł – opłata 300 zł a powyżej 5% wartości. Czy wystarczy pismo – zależy jak sąd do tego podejdzie. Być może zwróci pozew z powodu nieopłacenia i wówczas pozostanie złożyć zażalenie na zarządzenie o zwrocie – ale to przedłuży postępowanie. Można też spróbować tak: opłacić zgodnie z wezwaniem po czym złożyć wniosek o zwrot nadpłaty ze stosownym wyjaśnieniem (wówczas nie przedłuży to postępowania)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: