Zmiany w egzekucji od 8 września 2016 min. elektroniczne zajęcie rachunku i komornicze wyjawienie majątku

Leszek Bloch        07 września 2016        4 komentarze

Na gorąco: otrzymałem przed chwilą emaila z dzisiejszą informacją prasową Krajowej Rady Komorniczej zawierającą krótkie omówienie wchodzących od dnia 8 września 2016 zmian w egzekucji. Jeśli chcesz zapoznać się z ww. informacją kliknij tutaj.

Pokrótce:

  • zajęcie rachunku bankowego dłużnika ma odbywać się drogą elektroniczną i kosztować 0,5 zł
  • zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty albo zwrotu podatku obejmą także należności przyszłe przez okres roku od dnia zajęcia
  • korespondencja na linii komornik – bank ma odbywać się elektronicznie i być bezpłatna (dotychczas jeden list 4,5 zł)
  • blokada środków na rachunku bankowym dłużnika ma odbywać się niezwłocznie po podpisaniu zajęcia przez komornika podpisem elektronicznym
  • wprowadzenie komorniczego wyjawienia majątku (rygor odpowiedzialności karnej, możliwość przymusowego doprowadzenia)
  • obowiązek ogłaszania licytacji ruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (dotychczas obowiązek dotyczył nieruchomości)
  • skarga na czynności komornika będzie się wnosić za pośrednictwem komornika, który czynności dokonał

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamil Wrzesień 8, 2016 o 09:57

Największe zmiany wprowadzają niewymieniona tutaj nowa kwota wolna od zajęcia na rachunkach bankowych, na pewno wiele osób bardzo się zdziwi, że z ich kont znikną całkiem spore pieniądze dotychczas chronione. Ponadto duże znaczenie będą miały nowe zasady rozstrzygania zbiegów co do rachunków i wynagrodzeń, w ten sposób iż zbieg zajęć z egzekucją administracyjną nie będzie wymagał rozstrzygnięcia przez sąd i nie wstrzymuje wypłaty pieniędzy przez bank (bank wypłaci temu kto był pierwszy).

Odpowiedz

Krzysztof Kozłowski Wrzesień 8, 2016 o 17:34

Zmiany rzeczywiście bardzo istotne i unowocześniające postępowanie egzekucyjne. Cieszy szczególnie możliwość błyskawicznego i taniego zajmowania rachunków bankowych dłużników, oraz zmiana co do zajmowania wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.

Do tej pory zajęcie wierzytelności podatkowych mogło skończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy właśnie mijał czas na składanie deklaracji i nie doszło jeszcze do wypłaty nadpłaconych pieniędzy do rąk podatników. Po nowelizacji takie zajęcie będzie skuteczne rok do przodu, a więc zawczasu zajęte zostaną przyszłe „nadpłaty”, co może zwiększyć skuteczność tego wniosku egzekucyjnego.

Podoba mi się również komornicze wyjawienie majątku – wyjawienie przed sądem oznaczało zawsze konieczność oczekiwania na wyznaczenie terminu etc. Teraz powinno być szybciej i prościej, a możliwości komornika są takie same, jak sądu.

O zmianach w zakresie egzekucji można by mówić i pisać bardzo dużo, zresztą sam o nich piszę u siebie. Czy zamierza Pan omawiać kolejne zmiany na blogu? Chętnie przeczytałbym dłuższe opinie na ten temat.

Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Leszek Bloch Wrzesień 8, 2016 o 23:56

Tak – zmiany zamierzam w przyszłości szerzej omówić.
pzdr LB

Odpowiedz

Joanna Październik 4, 2016 o 22:46

A ja mam wątpliwość w zakresie interpretacji przepisów przejściowych. W ustawie z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1311 z dnia 2015.09.07) art. 21 ust. 1 mówi: Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy. Ustawa weszła w życie 8 września 2016 r. Przepis art. 767 § 5 KPC mówiący o składaniu skargi na czynność komornika – do komornika został wprowadzony wspomnianą ustawą w art. 2 pkt 64 c, zatem stosuje się do postępowań wszczętych po 8 września 2016 r.
Wątpliwość pojawiła się w zakresie, czy chodzi o wszczęcie postępowania egzekucyjnego czy o wszczęcie postępowania sądowego wywołanego skargą na czynność komornika. Przyjęcie pierwszej koncepcji nakazywałoby zastosować w niniejszej sprawie przepisy ustawy w starym brzmieniu, zaś przyjęcie drugiej koncepcji powoduje konieczność działania zgodnie z nowym brzmieniem ustawy.
W wielu różnych miejscach podana jest informacja o składaniu skargi na czynność komornika do komornika bez żadnych zastrzeżeń, że chodzi o postępowania wszczęte po 8 września 2016 r.
Czegoś nie widzę albo nie rozumiem?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: