Zmiany w zabezpieczeniach korzystne dla wierzycieli. W końcu

Leszek Bloch        16 kwietnia 2018        2 komentarze

W miniony „piątek trzynastego” Sejm RP uchwalił istotne zmiany w zabezpieczeniach. Zmiany te powinny być poczynione już dawno – ale lepiej późno niż wcale 🙂 Dość powiedzieć, że zabezpieczenie przewidziane dotychczas obowiązującymi przepisami było nieco iluzoryczne – szczególnie w kontekście zabezpieczenia hipotecznego. Uchwalona 13.04.2018 ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotyczy właśnie tych trzech aktów prawnych i jest pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK 71/13. Uchwalone zmiany zostały obecnie przesłane do Senatu.

Motywy uchwalonej zmiany poznasz w uzasadnieniu projektu ustawy oraz uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25.10.2016 który orzekł, że dotychczasowy przepis art. 754(1) k.p.c. jest niezgodny z Konstytucją.

Obecnie jedynie sygnalizuję zmiany, natomiast z ich omówieniem wstrzymam się do czasu wejścia w życie i ukończenia spraw jakie prowadzę na gruncie dotychczasowych regulacji – bo licho nie śpi 🙂

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamil Kwiecień 16, 2018 o 14:35

Dziś też ważne zmiany w terminach przedawnienia i zasadach realizacji egzekucji z rachunków bankowych – wierzyciele i ich pełnomocnicy mają dziś co czytać 🙂

Odpowiedz

Leszek Bloch Kwiecień 16, 2018 o 20:03

Oj tak: zmiana goni zmianę 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: