Znaj swego dłużnika

Leszek Bloch        06 lipca 2015        2 komentarze

Wierzycielu – jeśli jesteś przedsiębiorcą – obowiązuje Cię należyta staranność przypisana profesjonalistom.

Znaj swego dłużnika.

W pozwie powinieneś oznaczyć pozwanego.

Jeśli pozywasz osobę fizyczną powinieneś oznaczyć jej miejsce zamieszkania. Sąd Najwyższy w uchwale z 17.07.2014 (sygn. akt III CZP 43/14) stanął na stanowisku, że nie może to być np. miejsce pracy. Co prawda znane mi są sądy, które dokonują doręczeń adres wskazany w pozwie np: adres miejsca działalności gospodarczej i dalszych czynności dokonują w zależności od skuteczności doręczenia  ale są i takie które od razu żądają wskazania adresu zamieszkania pozwanego w terminie…pod rygorem….. Ustalenie adresu zamieszkania zajmuje czas – a czas to pieniądz….

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] – wymaga wskazania jedynie adresu głównego miejsca wykonywania działalności, adresów dodatkowych miejsc wykonywania działalności oraz adresu do doręczeń. Jeśli adres zamieszkania dłużnika jest inny niż wskazany w CEIDG adres działalności lub adres do doręczeń masz problem.

Podobnie jest z numerem PESEL.

PESEL  służy identyfikacji osoby fizycznej i jest wpisywany na klauzuli wykonalności aby uniknąć pomyłki w przypadku identycznych imion i nazwisk.

Formalnie powód  nie jest obowiązany znać i wskazać numer PESEL pozwanej osoby fizycznej gdyż jest to obowiązek sądu – ale w praktyce…

W praktyce wyglądało to tak, że sąd wzywał do wskazania imion rodziców i nazwiska panieńskiego matki pozwanego – pod rygorem zawieszenia postępowania.

Po otrzymaniu takiego wezwania reakcja powodów bywała zazwyczaj głośna i niecenzuralna 🙂 gdyż ustalenie żądanych danych bywało dla nich tak samo łatwe, jak ustalenie numeru PESEL, którego wskazania sąd nie mógł formalnie żądać.

Przyczyna była następująca: w przypadku gdy wskazany w pozwie adres nie jest adresem zamieszkania pozwanego wówczas po wpisaniu do systemu informatycznego w sądzie nie będzie możliwe przypisanie pozwanemu właściwego numeru PESEL i w takim przypadku sąd może wezwać powoda do wskazania danych pozwalających na ustalenie tego numeru…

Dlatego zawsze ustalam i wskazuję w pozwie PESEL pozwanego. W innym przypadku zamiast spodziewanego nakazu mógłbym otrzymać wezwanie do usunięcia braków formalnych w terminie…. pod rygorem… – co oznacza stratę czasu w procesie a czas …..

W uchwale z 26.02.2014 (sygn. akt III CZP 137/13) Sąd Najwyższy stwierdził, że możliwość zawieszenia postępowania z powodu braku możliwości ustalenia numeru PESEL powstaje dopiero po doręczeniu pozwanemu pozwu i rozpoczęciu rozprawy. Tzn. sąd orzekający powinien przyjąć za prawidłowy adres pozwanego wskazany w pozwie i tam doręczyć pozew pozwanemu i nie powinien zawieszać postępowania przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy gdyż jeśli pozwany stawi się na rozprawę będzie możliwość jego wylegitymowania i ustalenia numeru PESEL.  Ale w praktyce….

Dlatego wierzycielu znaj swego dłużnika…

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

xxx Lipiec 6, 2015 o 13:18

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 2015 r. (sygn. akt I ACz 170/15):

„Nie stanowi braku formalnego wskazanie w nim wyłącznie adresu zakładu pracy strony pozwanej. Powód może mieć bowiem trudności w ustaleniu innych danych adresowych.”

Odpowiedz

Leszek Bloch Lipiec 6, 2015 o 15:55

Sądy zwłaszcza rejonowe mają tendencję do „zasłaniania się” stanowiskiem SN. Tym bardziej budujące, że Sąd Apelacyjny pozwolił sobie na własne, odmienne i to racjonalne zdanie w tej kwestii.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: