czerwiec 2015

Zadzwonił do mnie szkolny kolega (obecnie przedsiębiorca) celem zlecenia dochodzenia w jego imieniu zapłaty za dostarczony kontrahentowi beton. Gdy przedstawiłem mu korzyści związane z postępowaniem nakazowym (niższa opłata, możliwość zabezpieczenia itp.) zapewnił, że sprawa na pewno się kwalifikuje do tego trybu gdyż posiada podpisane przez dłużnika faktury. Rzeczywistość okazała się mniej optymistyczna: jedna z faktur […]

Przedsiębiorcy zgłaszający ze sprawami o zapłatę z tytułu sprzedaży – gdy ich pytam o treść umowy i dowód spełnienia przez nich świadczenia – często okazują jedynie fakturę sprzedaży, która w miejscu przeznaczonym na podpisy stron ma zwykle ma adnotacje: „imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT” oraz „imię i nazwisko osoby upoważnionej do […]

Jeden ze znakomitych lubelskich sędziów, autor cenionego komentarza o postępowaniu w sprawach gospodarczych – podczas prowadzonych przez siebie szkoleń z zakresu procedury cywilnej – z właściwym sobie poczuciem humoru zwykł mawiać, iż powodowie dochodzący roszczeń o zapłatę i ich pełnomocnicy mają tendencję (w pismach procesowych oraz na rozprawach) do nadawania fakturze przymiotów niemalże magicznych i […]

Zaczynamy

Leszek Bloch24 czerwca 2015Komentarze (0)

Dziękuję za odwiedziny mojego bloga! Będę tutaj pisał o tym jak dochodzić zapłaty w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Omówię przypadki z jakimi miałem do czynienia w trakcie swojej pracy zawodowej oraz sprawy jakimi podzieliły się ze mną inne osoby. Wskażę jakie strategie procesowe sprawdziły się w mojej kancelarii a jakie nie i dlaczego. Przybliżę praktykę […]